Paling Sering Dicari

1 Tumbuhan 2 Puasa 3 al-luqman+ayat+12 4 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 5 Doa nabi adam 6 tafsir surat al a 7 jiwa 8 Rezeki 9 takwa 10 al ikhlas 11 ali imran 12 tanaman 13 al maidah ayat 1 14 an nisa ayat 58 15 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 16 Ali Imran 185 17 Harta 18 penciptaan manusia 19 sabar 20 rumput rumputan 21 jujur 22 Anjing 23 Imran 24 Maryam 25 al maidah ayat 3 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 Kenakalan remaja 28 Yunus 62 29 surah al-hujurat ayat 11 30 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 31 Hadits Ibnu majah 32 Sholat 33 Cinta 34 surat Al baqarah ayat 183 35 Surat al an am 36 bumi 37 Riba 38 alam 39 Tanggung jawab 40 ali+imran+159 41 Yunus 57 42 ibrahim 43 RUMPUT 44 surat al baqoroh 45 ali imran 31 46 Al+ahzab+ayat+65 47 Abu daud 2407 48 dikembalikan 49 Langit 50 al isra ayat 1 51 Kebaikan 52 ali imran 159 53 Allah berbicara kepada nabi muhammad 54 Al maidah ayat 8 55 yunus 38 56 ibrahim 32 57 an nisa ayat 1 58 Al Maidah ayat 2 59 Surga 60 al baqarah ayat 183 61 al maidah ayat 90 62 yaumul hisab 63 zina 64 Agama 65 Al-Maidah ayat 2 66 yunus 40 67 Saham 68 an nahl ayat 125 69 nikah 70 al hujurat ayat 13 71 Maryam ayat 26 72 yusuf 111 73 Surah al-imran ayat 13 74 surat yasin 75 Hadist riwayat muslim no 2392 76 Sesat 77 pohon 78 Ar-rum ayat 21 79 hadist tentang qunut shubuh 80 Al+hujurat+ayat+56 81 UMRAH 82 Al-Baqarah Ayat 183 83 zakat 84 Malam 85 al kafirun ayat 6 86 Hadis tentang qunut 87 al baqarah ayat 155 88 ali+imran+191 89 Ad dhuha ayat 2 90 sedekah 91 ALI IMRAN 134 92 al-mujadalah ayat 11 93 al mujadalah ayat 11 94 surat+al-'alaa+ayat+2 95 Ayat tentang unat 96 mudatsir+ayat+5 97 Neraka 98 utusan 99 Ar rahman 100 tumbuh

Hasil pencarian tentang DAHLIL+ALLAH+YANG+MAHA+KUASA

terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 1
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 7
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka...Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 16
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan...Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,...Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 4
Kepada Allah-lah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 61
Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan...siang ke dalam malam dan bahwasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 149
sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah...Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 33
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia...tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati?...Ya (bahkan) sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Dan apakah mereka tidak memperhatikan) atau apakah orang-orang yang ingkar kepada hari berbangkit itu...tidak mengetahui (bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah...karena pengertian ayat ini sejajar kekuatannya dengan kalimat Alaisallaahu Biqaadirin, artinya; Bukankah Allah...kuasa (menghidupkan orang-orang mati?...Ya) Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan orang-orang mati (sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 62
(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya...apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang...Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(Maha Suci Allah) Maha Suci dari sifat-sifat semua makhluk (Yang di tangan kekuasaan-Nyalah) yang berada...dalam pengaturan-Nyalah (segala kerajaan) segala kekuasaan dan pengaruh (dan Dia Maha Kuasa atas segala
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 120
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 42
Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa...lagi Maha Kuasa
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 6
Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan...segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 70
Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur...yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya....Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 133
Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai...Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.
(Sesungguhnya Dia) yakni Allah swt....(untuk mengembalikannya) atau menghidupkan kembali manusia setelah mati (benar-benar kuasa) maka apabila...manusia itu benar-benar memperhatikan asal mula kejadiannya, niscaya dia akan menyimpulkan, bahwasanya Yang...Maha Kuasa menciptakan demikian, berkuasa pula untuk menghidupkannya kembali.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 39
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya...Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,
(Jika dikehendaki-Nya niscaya dimusnahkan-Nya kamu hai manusia dan didatangkan-Nya umat yang lain) sebagai...penggantimu (dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian).
(Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya) artinya tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 40
Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 9
Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah?...Maka Allah, Dialah pelindung (yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah...Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 21
Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat...menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya....Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 20
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari...permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 1
Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; hanya Allah lah yang mempunyai...semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 40
Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa...yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya....Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 50
atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan...Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki....Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 17
Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan...Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 27
Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang...Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 4
Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki...Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.