Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Ilmu 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 Ali Imran 6 pemimpin 7 Al Baqarah ayat 4 8 jihad 9 menuntut ilmu 10 al Baqarah ayat 285 11 al ankabut ayat 51 12 Hadis tentang Musa dan khidir 13 AT TAUBAH AYAT 60 14 al ikhlas 15 Ali Imran 104 16 al maidah ayat 2 17 ali imran 31 18 Salam 19 sabar 20 niat 21 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 22 Al maidah ayat 48 23 ali imran 159 24 ali imran ayat 110 25 iman 26 ali imran 190 27 zakat 28 An nisa ayat 29 29 al hijr 9 30 surat+al hijr+AYAT+36 31 maryam 32 Ayat+47 33 Surat+Maryam+Ayat+94 34 Luqman ayat 18 35 pinjaman 36 Surat Al maidah ayat 1 37 Al-Imran 182 38 luqman 39 al ahzab ayat 21 40 Timbangan 41 ali+imran+191 42 Albaqarah ayat 2017 43 sungai 44 nikah 45 SEDEKAH 46 2154 hadist muslim 47 Maksiat 48 ali imran 19 49 al anfal ayat 2 50 al quran 51 yusuf ayat 87 52 Al+alaq+ayat+96 53 al-qiyamah ayat 2 54 Itulah perumpamaan 55 al-maidah ayat 2 56 yunus 99 57 an-nisa ayat 58 58 Pendidikan 59 Surat+Maryam+Ayat+76 60 Cahaya 61 khalifah 62 ar rum ayat 21 63 zabur 64 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 65 annisa ayat 51 66 al+maarij+ayat+35 67 gunung 68 makan 69 tentang murabahah 70 muhammad 71 Tentang kesehatan jiwa 72 an nisa ayat 58 73 al baqarah ayat 256 74 Hadits+at+huru 75 Al Baqarah ayat 275 76 bumi 77 islam 78 an nisa ayat 3 79 daud 80 Akhlak 81 Imran 159 82 DATAR 83 al isra ayat 36 84 An Nisa Ayat 51 85 ali imran ayat 153 86 Al hasyr ayat 11 87 al+maarij+ayat+30 88 Nabi Musa khidir 89 al-an'am ayat 68 90 hadits abu daud tentang ada segolongan yg memperjuangkan 91 Surah Al-Fatihah ayat 2 92 At Taubah ayat 103 93 Burung 94 surat+al-+mujadilah+ayat+33 95 al quraisy 96 al+mukminun+ayat+109 97 AL ISRA AYAT 32 98 Perangilah 99 Yusuf 108 100 al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang HAK+MILIK

Hanya hak Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi, baik hak cipta maupun hak milik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan pula kepada mereka, wahai Muhammad, "Hak memberi segala macam syafaat hanya milik Allah....Hanya bagi-Nyalah hak pemilikan langit dan bumi.
Kemudian Allah mewariskan untuk kalian hak milik mereka berupa tanah, perumahan, dan kekayaan lain berikut
Segala apa yang ada di langit dan bumi adalah hak-Nya: hak milik, hak cipta dan hak pakai.
Hak mencipta dan mengatur semua makhluk yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah semata.
Apakah kalian membagi-bagi, sehingga kalian mengatakan anak laki-laki adalah milik kalian dan anak perempuan...adalah milik Allah.
Hanya milik Allahlah, bukan milik yang lain, kerajaan langit dan bumi.
demi menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, meskipun orang-orang kafir yang telah melanggar hak...Tuhan, hak orang-orang beriman dan hak mereka sendiri merasa benci.
Mereka menjadikan sesuatu yang mereka benci sebagai milik Allah....Sementara mereka menjadikan sesuatu yang mereka sukai sebagai milik mereka, yakni anak-anak lelaki.
Hanya pada Allah sajalah hak mencipta, hak memiliki dan hak mengatur segala yang ada di langit dan di
(Dan sesungguhnya dia itu) Alquran itu (benar-benar perkara hak yang diyakini) atau keyakinan yang hak
kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak...milik mereka.
Sempurnakanlah takaran) genapkanlah (dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan) yakni mengurangi hak-hak
Hanya Kamilah yang menghidupkan segala sesuatu untuk kemudian mematikannya, karena semua makhluk adalah milik
yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli) tidak mau mendengarkan perkara yang hak...(dan bisu) tidak mengucapkan perkara yang hak (yang tidak mengerti apa pun) tentang perkara yang hak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 42
Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak
Setelah Aku sempurnakan penciptaannya, ketika Aku tiupkan roh yang merupakan milik-Ku, bersujudlah kalian
(Dan janganlah kalian campur aduk) (barang yang hak) yang telah Kuturunkan kepada kalian (dengan yang...batil) yang kamu ada-adakan (dan) jangan pula (kalian sembunyikan yang hak itu) berupa sifat dan ciri-ciri...Muhammad (sedangkan kalian mengetahui) bahwa ia hak adanya.
Hanya milik Allah semata penciptaan, kepemilikan dan kepatuhan seluruh penghuni bumi dan langit.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 159
Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan...dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 181
Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang...hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.
perumpamaan yaitu seorang laki-laki) lafal Rajulan ini menjadi Badal dari lafal Matsalan (yang menjadi budak milik...terlihat di dalam persengketaan dan akhlak mereka sangat buruk (dan seorang budak laki-laki yang menjadi milik...penuh) milik sepenuhnya (dari seorang laki-laki saja; adakah kedua budak itu sama halnya?)...Matsalan berkedudukan menjadi Tamyiz maksudnya, tentu saja tidak sama antara seorang budak yang menjadi milik...suatu kelompok dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang saja.
Nabi Muhammad lebih berhak untuk memberikan hak perwaliannya kepada orang-orang beriman....Namun demikian, kalian tidak dilarang untuk memberikan sebagian hak milik kepada orang Mukmin yang membela
"Wahai kaum," katanya melanjutkan, "hari ini kerajaan di bumi Mesir adalah milik kalian, bukan milik
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 18
dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),
sempurnakanlah keduanya (dengan adil) secara tetap (dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak...mereka) janganlah kalian mengurangi hak-hak mereka sedikit pun (dan janganlah kalian membuat kejahatan
janganlah kamu berlaku sewenang-wenang) dengan cara mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik
Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
antara kaum Musa itu terdapat suatu umat) suatu jemaah (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan hak...dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan) di dalam memberikan keputusan hukum.