Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 ilmu 4 Riba 5 akhlak 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 ali imran 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 shalat 12 al jaatsiyah ayat 13 13 iblis 14 ali imran 159 15 al maidah ayat 3 16 Sholat 17 an nahl ayat 125 18 akal 19 jujur 20 sedekah 21 al maidah ayat 2 22 al hujurat ayat 13 23 muhammad 10 24 luqman 13 25 Zakat 26 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 27 al+anam+ayat+1 28 al baqarah ayat 282 29 al ahzab ayat 21 30 an-nisa ayat 19 31 luqman 32 saba 19 33 Pohon 34 taubat 35 Al baqarah ayat 2 36 jual beli 37 Dosa 38 Hadist Bukhori dan muslim 39 Pasar modal 40 amanat 41 al ikhlas 42 haji 43 yunus 10 44 an nisa ayat 59 45 al maidah ayat 90 46 surat Yunus ayat 57 47 Masjid 48 al baqarah ayat 30 49 nafas 50 ali Imran 64 51 ali imran 190 52 surat ali imran ayat 159 53 AL ISRA AYAT 23 54 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 55 Surah al baqarah ayat 30 56 al- Baqarah ayat 195 57 ar rum ayat 30 58 surah hud ayat 61 59 an+nisa+ayat+59 60 Agama 61 an-nahl ayat 90 62 Takdir 63 al maidah ayat 1 64 at taubah ayat 71 65 al ankabut ayat 45 66 Hud ayat 61 67 Ziarah kubur 68 Takwa 69 Ibrahim 7 70 an nur ayat 2 71 lebih dari 72 an nisa ayat 29 73 al imran 74 al mujadilah ayat 11 75 al-ikhlas 76 jihad 77 yunus 41 78 maha lembut 79 Tentang bersi 80 al baqarah ayat 21 81 al-Furqan ayat 67 82 Ibrahim+ayat+34 83 Mengurus 84 At taubah ayat 36 85 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 86 Al-an'am ayat 165 87 AL HUJURAT AYAT 10 88 muslim, bab pakaian (2125) 89 surat quraisy 90 al ikhlas ayat 1 91 at tahrim ayat 6 92 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 93 ali imran 180 94 bekerja 95 an-nisa ayat 12 96 takbir ketiga doa jenazah 97 Yunus 71 98 Minyak wangi 99 hadis+ibnu+majah+kitabunnikah 100 annisa ayat 102

Hasil pencarian tentang Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM

Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...jaminan keamanan kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang...agama Islam dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta tentang Allah, padahal ia diajak...kepada agama kebenaran dan kebaikan: Islam.
tauhid itu (di dunia dan di akhirat) yaitu di alam kubur, ketika dua orang malaikat menanyakan kepadanya tentang...yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
Ditafsirkan oleh sebuah hadis, bahwa hal ini menunjukkan tentang diazabnya orang kafir di dalam kuburnya
Demikianlah menurut penafsiran hadis tentang tiga perkara tersebut; yang pertama adalah hari yang telah
(Dan katakanlah) sewaktu kamu memasuki kembali Mekah ("Yang benar telah datang) yakni agama Islam (dan...Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya...adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (tentang ayat-ayat) yang menunjukkan
menyembunyikan kebenaran yang dulu ditutup-tutupinya dan meluruskan kembali ucapan-ucapan mereka yang salah tentang...Rasul dan agama Islam.
Apakah orang-orang kafir itu mengatakan, "Muhammad telah membuat kebohongan tentang Allah."...Lalu Dia juga akan menghapuskan kesyirikan dan mengokohkan Islam dengan wahyu yang diturunkan kepada
persaksikanlah mereka itu kepada empat orang saksi di antaramu) maksudnya di antara laki-lakimu yang beragama Islam...Demikianlah hukuman mereka pada awal Islam lalu mereka diberi jalan lain yaitu digantinya dengan hukum...Dalam hadis tersebut bahwa tatkala hukuman itu diumumkan, bersabdalah Nabi saw., "Terimalah daripadaku
Kemudian dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan makna tentang selesainya masa perhitungan amal...yaitu di waktu tengah hari, hanya memakan waktu setengah hari, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan semua orang yang kamu cintai ke dalam agama Islam...Dialah yang mengetahui, dengan ilmu yang tiada bandingannya, tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...di dalam hadis yang telah disebutkan tadi sesudah penafsiran ayat ini disebutkan, bahwa Khidhir berkata
menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam...) dengan cara menyinarkan nur hidayah ke dalam dadanya sehingga dengan sadar ia mau menerima Islam dan...Demikianlah sebagaimana yang telah disebutkan dalam suatu hadis.
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis
mereka menjalankan keadilan) mereka adalah umat Muhammad saw. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan (pada hari itu) semua
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam