Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 ali imran 31 3 SURAT+SABA+AYAT+28 4 Sedekah 5 surat al- baqarah ayat 180 6 akhlak 7 Al Maidah ayat 2 8 Al maidah ayat 3 9 Zakat 10 matahari 11 al maidah ayat 8 12 khamar 13 Ali Imran 110 14 al maidah ayat 6 15 an nisa ayat 29 16 Takwa 17 hujan 18 ali+imran+190 19 kelahiran 20 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 21 Berbakti kepada Orang Tua 22 Al baqarah ayat 23 23 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 24 Isi+kandungan+ayat+19 25 al-baqarah+ayat+2 26 Melahirkan 27 QS. Ali Imran Ayat 64 28 ali imran 102 29 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 30 Allah 31 menghargai pendapat 32 Hadis tentang kelautan 33 Al baqarah ayat 229 34 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 35 Hadits surat annisa 36 Niat 37 Hamil 38 haji 39 an nisa ayat 59 40 surat ad-dhuha ayat 8 41 Surat Al-A'raf Ayat 31 42 al mulk ayat 2 43 ibrahim 7 44 Munafik 45 Tidaklah seorang pezina 46 Al+kahfi+ayat+7 47 at taubah ayat 30 48 An Nisa ayat 35 49 Al Hasyr ayat 7 50 ali imran 159 51 Al hajj ayat 18 52 Ar rum ayat 21 53 ali+imran+191 54 At taubah ayat 60 55 membaca 56 Menggunakan akal 57 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 58 ali imran 104 59 al+zalzalah+ayat+7-8 60 Bunuh 61 Makanan haram 62 Akhlak jus 12 63 an nisa ayat 24 64 qaaf 16 65 kiamat 66 ali imran ayat 159 67 al-baqarah ayat 153 68 surat yusuf ayat 53 69 Ilmu 70 Al an'am ayat 141 71 at taubah ayat 24 72 An nahl ayat 125 73 surat+ayat+al-baqarah+113 74 Tafsir Al maraghi Qur'an surat Al Ma'arif : 19-27 75 at thur 21 76 Pemuda 77 Al ikhlas 78 maryam ayat 4 79 Taat 80 MERUGI 81 usaha 82 Ali+Imran+:+133 83 sabar 84 Dalil surat al muzamil ayat 20 85 at tahrim ayat 6 86 az zumar ayat 3 87 saba ayat 13 88 surat al-hajj 89 Al isra ayat 23 90 al+baqarah+ayat+2:156 91 Al Baqarah ayat 62 92 “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah.” (HR. Imam Muslim). 93 Al-Maidah ayat 2 94 an nahl ayat 97 95 Al+Baqarah+ayat+43 96 Ar Rahman 97 Ar Rad Ayat 29 98 Hidup bersih dan sehat 99 surat+al+nur+ayat 6 100 Hukum perdata

Hasil pencarian tentang Hadist+riwayat+abu+dawud+dari+abu+darda+tentang+surga+untuk+para+penuntut+ilmu

Apakah yang Anda maksud Hadist riwayat abu daud dari abu dada tentang surga untuk para penuntun ilmu?
Demikian itu karena Abu Sofyan yang datang membawa kafilah perdagangan dari negeri Syam, beritanya sampai...Maka keluarlah Abu Jahal beserta pasukan perang kota Mekah untuk melindungi kafilahnya itu, mereka bersenjata...Abu Sofyan membawa kafilahnya mengikuti jalan tepi pantai sehingga selamatlah mereka dari cegatan kaum...Akan tetapi Abu Jahal menolak dan bahkan terus bermusyawarah dengan para sahabatnya; Nabi saw. bersabda...Akhirnya mereka sepakat untuk memerangi pasukan yang bersenjata; tetapi sebagian dari kaum Mukminin tidak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal, yaitu: (Dan di antara manusia ada orang-orang...yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa petunjuk) yang menjadi pegangannya (dan
Pekerjaan dan usaha duniawi para dermawan kafir, karena tidak dibangun atas dasar keimanan, bagaikan...abu yang bercerai berai ditiup angin pada hari yang berangin kencang....Pada hari kiamat, mereka tidak mampu mengambil manfaat sedikit pun dari usaha yang pernah mereka lakukan...dunia, karena tidak melihat adanya pengaruh dalam pendapatan pahala, sebagaimana tidak mampunya pemilik abu...untuk memegangnya pada saat beterbangan ditiup angin kencang.
Bagaimana pendapatmu) lafal Ara-ayta dan dua lafal lainnya yang sama nanti mengandung makna Ta'ajjub (tentang...orang yang melarang) yang dimaksud adalah Abu Jahal.
terjemahan ayat Surat Al-Lahab Ayat 1
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
(Makanan orang yang banyak dosa) seperti Abu Jahal dan teman-temannya.
(Dan kelak Dia benar-benar mendapat kepuasan) dari pahala pemberiannya itu di surga nanti....ayat ini mencakup pula setiap orang yang mengerjakan amal perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Abu...Kelak dia akan dijauhkan dari neraka dan mendapatkan pahala yang berlimpah.
(Dan ingatlah hai para Muhajirin ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi) yakni...Dia membuat kalian menjadi kuat (dengan pertolongan-Nya) ketika perang Badar, yaitu melalui bantuan para...malaikat (dan diberi-Nya kalian rezeki dari yang baik-baik) berupa ganimah (agar kalian bersyukur) terhadap...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah alias Marwan bin Abdul Munzir....Abu Lubabah sengaja berbuat demikian demi untuk melindungi anak-anak dan harta bendanya yang berada di
(Orang-orang) menjadi subjek atau mubtada (yang memenuhi panggilan Allah dan rasul-Nya) agar keluar untuk...berperang, yakni sewaktu Abu Sufyan dan kawan-kawannya hendak mengulangi peperangan dan berjanji dengan...Nabi saw. serta para sahabat akan bertemu kembali di pasar Badar setahun setelah perang Uhud (setelah...ialah: (bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka) dengan menaati-Nya (dan menjaga diri) dari...menyalahi-Nya (tersedia pahala besar) yaitu surga.
(Mereka melarang) orang-orang lain (darinya) dari mengikut kepada Nabi Muhammad saw....Menurut suatu riwayat ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib; ia melarang orang-orang mengganggu...tidak mau beriman kepadanya (dan tidaklah) tiada lain (mereka itu membinasakan) oleh sebab menjauh dari
(Mereka itulah) maksudnya yang mengatakan ucapan ini, yaitu Abu Bakar dan lain-lainnya (orang-orang yang...Kami terima dari mereka amal baik) lafal Ahsana di sini bermakna Hasana (yang telah mereka kerjakan...dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga) lafal Fii Ash-haabil Jannah...berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan maksudnya, mereka digolongkan ke dalam para penghuni...firman-Nya, "Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga
(Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu,) seperti Abu Sofyan dan teman-temannya ("Jika mereka berhenti...) dari kekafirannya dan dari memerangi Nabi saw....(niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu) dari amal perbuatan mereka...(dan jika mereka kembali lagi) untuk memerangi Nabi saw.
(Yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya) untuk membersihkannya di sisi Allah swt. seumpamanya...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. yaitu sewaktu ia membeli Bilal yang sedang...Pada saat itu juga orang-orang kafir mengatakan, bahwa tiada lain Abu Bakar melakukan hal tersebut karena
(Yang di lehernya) atau pada lehernya (ada tali dari sabut) yakni pintalan dari sabut; Jumlah ayat ini...berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan dari lafal Hammaalatal Hathab yang merupakan sifat dari...istri Abu Lahab....Atau kalimat ayat ini dapat dianggap sebagai Khabar dari Mubtada yang tidak disebutkan.
(Sesungguhnya orang-orang kafir) seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya (sama saja bagi mereka, apakah
"Apa yang demikian itukah) hal yang telah disebutkan itukah, yaitu ancaman dan gambaran tentang neraka...(yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan) (kepada orang-orang yang bertakwa?"...Surga itu untuk mereka) menurut ilmu Allah (sebagai balasan) sebagai pahala (dan tempat kembali) tempat
Allah menerima tobat orang yang dikehendaki-Nya) dengan masuk Islam seperti apa yang dilakukan oleh Abu
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 18
Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan...Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia).
(Sesungguhnya orang-orang yang berdosa) seperti Abu Jahal dan lain-lainnya (adalah mereka terhadap orang-orang
miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah) ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu...Misthah terlibat dalam peristiwa berita bohong ini; maka sahabat Abu Bakar menghentikan nafkah yang biasa...Para sahabat lainnya telah bersumpah pula, bahwa mereka juga tidak akan memberikan nafkah lagi kepada...Sahabat Abu Bakar r.a. berkata sesudah turunnya ayat ini, "Tentu saja, aku menginginkan supaya Allah
(Yakni orang-orang) badal atau sifat dari 'alladziina' yang sebelumnya (kepada mereka ada yang mengatakan...) yakni Na'im bin Masud Al-Asyjai ("Sesungguhnya manusia) yaitu Abu Sofyan dan kawan-kawannya (telah...menghimpun pasukan untuk menyerang kamu) atau untuk membasmimu (maka takutlah kepada mereka") dan jangan...Nabi saw. bersama kaum Muslimin pergi ke pasar Badar tetapi tidak menemui Abu Sofyan dan kawan-kawannya
sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu
mukmin di mesjid Quba (dan karena kekafiran) karena mereka membangun mesjid itu berdasarkan perintah dari...Abu Amir seorang rahib, dimaksud supaya menjadi basis pangkalan baginya dan bagi orang-orang yang berpihak...dari orang-orang mukmin melakukan salat di mesjid mereka (serta menjadi tempat pemantauan) yakni tempat...ini dibangun; yang dimaksud adalah Abu Amir tadi dan para pembantunya....(Mereka sesungguhnya bersumpah, "Tiada lain) (kami menghendaki) dari pembangunan mesjid ini (hanyalah
janganlah sekali-kali kalian melewatkan pahala yang besar sehingga kalian mau berbuat khianat demi untuk...Ayat berikut diturunkan berkenaan dengan tobatnya Abu Lubabah.
dilahirkan, atau sesudahnya (lalu Dia melindungimu) yaitu dengan cara menyerahkan dirimu ke asuhan pamanmu Abu
Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar,...akan tetapi Khalifah Abu Bakar tidak mau menerimanya.
(Binasalah) atau merugilah (kedua tangan Abu Lahab) maksudnya diri Abu Lahab; di sini diungkapkan dengan...Jika apa yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku dari
(Mereka meminta) meminta kepada para pelayan surga (di dalamnya) di dalam surga, supaya para pelayan...itu mendatangkan buat mereka (segala macam buah-buahan) surga (dengan aman) dari kehabisan dan dari kemudaratannya..., serta aman dari segala kekhawatiran.
mencari keputusan) hai orang-orang kafir, yakni kamu sekalian meminta keputusan, di mana salah seorang dari...kamu yaitu Abu Jahal mengatakan, "Ya Allah!...telah datang kepadamu keputusan) ketentuan binasanya orang-orang yang melakukan hal itu, mereka adalah Abu...(maka itulah yang lebih baik bagi kalian; dan jika kalian kembali) untuk memerangi Nabi saw....(niscaya Kami kembali) untuk memberikan pertolongan kepada Nabi saw. atas kalian (dan tidak akan dapat
Para penghuni surga, di hari kiamat, mendapatkan tempat tinggal dan tempat beristirahat yang terbaik....Sebab tempat itu adalah surga yang disediakan untuk orang-orang Mukmin, bukan neraka yang disiapkan untuk