Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 ali imran 8 Menuntut ilmu 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 al jaatsiyah ayat 13 12 shalat 13 iblis 14 Sholat 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 ali imran 159 18 jujur 19 al maidah ayat 2 20 luqman 13 21 akal 22 al hujurat ayat 13 23 muhammad 10 24 jual beli 25 sedekah 26 Al baqarah ayat 2 27 haji 28 al+anam+ayat+1 29 al ikhlas 30 taubat 31 luqman 32 Dosa 33 yunus 10 34 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 35 Pohon 36 an-nisa ayat 19 37 Zakat 38 an nisa ayat 59 39 al ahzab ayat 21 40 Pasar modal 41 Hadist Bukhori dan muslim 42 saba 19 43 al baqarah ayat 282 44 amanat 45 an-nahl ayat 90 46 al ikhlas ayat 1 47 maha lembut 48 an nur ayat 2 49 al maidah ayat 1 50 yunus 41 51 Ibrahim 7 52 at taubah ayat 71 53 surat Yunus ayat 57 54 Al-an'am ayat 165 55 ali Imran 64 56 nikah 57 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 58 nafas 59 al mujadilah ayat 11 60 surat quraisy 61 Surah al baqarah ayat 30 62 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 63 Agama 64 AL ISRA AYAT 23 65 al- Baqarah ayat 195 66 surah hud ayat 61 67 al-ikhlas 68 Takwa 69 al baqarah ayat 21 70 jihad 71 ali imran 190 72 Hud ayat 61 73 al ankabut ayat 45 74 muslim, bab pakaian (2125) 75 al-Furqan ayat 67 76 an nisa ayat 29 77 Mengurus 78 Ziarah kubur 79 al maidah ayat 90 80 ar rum ayat 30 81 at tahrim ayat 6 82 an+nisa+ayat+59 83 surat ali imran ayat 159 84 Ibrahim+ayat+34 85 Masjid 86 al baqarah ayat 30 87 al imran 88 lebih dari 89 Takdir 90 Tentang bersi 91 At taubah ayat 36 92 AL HUJURAT AYAT 10 93 mati 94 berfikir 95 ali+imran+97 96 at-tahrim ayat 6 97 al Baqarah ayat 155 98 bekerja 99 surat+yusuf+ayat+111 100 musibah

Hasil pencarian tentang Haji+15

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا


15. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muhammad, 15)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu...akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan...haji.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 97
antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji...Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu
Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrâhîm...Maka barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji...Etika haji itu, di antaranya, adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi...Dengan demikian, diharapkan seorang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih.
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah....Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam...bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 27
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan
Sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji...Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada...pujilah nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji
Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur...Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu, seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta...Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan
(Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah...(Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya) dalam dirinya (akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan...berbuat maksiat (dan jangan berbantah-bantahan) atau terlibat dalam percekcokan (sewaktu mengerjakan haji...Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga
Lakukanlah ibadah haji dan umrah secara sempurna dengan mengharap perkenan Allah semata....Jika di perjalanan kalian dikepung musuh, sedangkan kalian telah berniat haji dan telah mengenakan pakaian...yang tidak dihalangi oleh musuh, kalian boleh melakukan umrah lebih dulu (tamattu') hingga tiba waktu haji...Lalu berihramlah untuk niat haji....Bagi penduduk Mekah, tidak diwajibkan apa-apa ketika melakukan haji tamattu'.
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 1
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 158
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan
Allah telah mengangkat martabat dua buah bukit, Safa dan Marwa, dan menjadikannya bagian dari manasik haji...Maka barangsiapa yang menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi dirinya untuk melakukan sai (sa'y
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 19
Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam
(Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah), artinya lakukanlah dengan memenuhi semua haknya (dan...menyembelih kurban yang mudah didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji...Ada pula yang mengatakan jika telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan haji tanpa mempedulikan soal di...Sekiranya ia bermukim sebelum bulan-bulan haji tetapi tidak menjadi penduduk tetap, lalu ia bertamatu...dan umrah sekaligus atau memasukkan haji ke dalam umrah sebelum memulai tawaf (Dan bertakwalah kamu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji
orang-orang menghadapkan wajah dalam salat, dan kepadanya orang-orang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji...Demikian pula, Allah menjadikan bulan haji dan hewan korban yang dipersembahkan ke Ka'bah, khususnya
bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian di musim haji dengan mengharamkan
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan
seumpamanya aku akan menunaikan ibadah haji....penafsirannya, bahwa tiada seseorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji
Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 3
Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar
(Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) Ada yang membaca hajja dengan...(Barang siapa yang kafir) terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji (maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
Mendatangi rumah ini untuk tujuan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakannya
(Dan inilah suatu permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji...(Yang isinya ialah), bahwasanya sesudah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik melakukan haji dan tawaf
kalian menyamakan kedudukan orang-orang musyrik yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji