Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 darah 5 al Muthoffifin ayat 18 6 Ali Imran 7 Haji 8 anak 9 riba 10 al jumuah ayat 10 11 Menuntut ilmu 12 al ankabut ayat 45 13 Yunus 14 hewan 15 al baqarah ayat 198 16 Maryam 17 al maidah ayat 2 18 Yusuf 19 surah yunus ayat 57 20 Luqman 21 pikun dan beruban 22 belajar 23 Hadits Muslim Nomor 3444 24 ali imran 159 25 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 26 Al ahzab ayat 21 27 Tuhan 28 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 29 al imron+ayat+110 30 surat an-nisa 31 al hujurat ayat 13 32 al+insyirah+ayat+5 33 1. Jangan mudah mengobral sumpah 34 adz zariyat ayat 49 35 Ali Imran ayat 26. 36 al+insyirah+ayat+6 37 Ahmad 38 +surat+at+taubah+ayat+24 39 al maidah ayat 8 40 zakat 41 quraisy ayat 2 42 berfikir 43 Ali Imran ayat 185 44 Surat Ar-Rad ayat 11 45 dalil sumpah 46 hadits mencatat transaksi 47 An nisa ayat 58 48 Kisah nabi 49 AL MAIDAH AYAT 38 50 Ibrahim 51 hadits abu Daud 1378 52 Ilmu 53 qs al-a'raaf 7:172 54 hadist tentang kesadaran lingkungan 55 al isra ayat 32 56 Peristiwa dimasa lalu 57 al+kahfi+ayat++4 58 akhlak 59 sabar 60 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 61 at taubah ayat 105 62 ra'd ayat 2 63 Al imran 64 mimpi 65 ali imran 14 66 al mujadilah ayat 11 67 Darah manusia 68 bekerja 69 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 70 al+baqarah+ayat+69 71 Yunus 59 72 Ali imran 104 73 an nisa ayat 5 74 an nisa ayat 59 75 al+baqarah+ayat+70 76 al alaq ayat 2 77 al maidah ayat 90 78 al ikhlas 79 surat al-a'la 80 Surat Al antabul ayat 20 81 ali imran 134 82 kafir+yang+mengatakan isa 83 surah al mujadilah ayat 11 84 al+ahzab+ayat+21 85 1. surat Al an am 99 86 Surat An Nisa Ayat 03 87 an nahl ayat 14 88 Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? 89 Surah Al-Baqarah ayat 43 90 Al luqman ayat 18 91 al mulk ayat 15 92 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 93 surat al-imran ayat 103 94 ali imran 161 95 muhammad ayat 7 96 tauhid sifat 97 al+waqiah+ayat+63-64 98 an nisa ayat 101 99 quraisy 100 surat ar-ra'd ayat 11

Hasil pencarian tentang Halaman+13

۞ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ


13. Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka) maksudnya, di tengah-tengah mereka....Al-Farra mengatakan, bahwa orang-orang Arab bila menyebutkan suatu kaum cukup hanya dengan menyebutkan halaman
[[60 ~ AL-MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI) Pendahuluan: Madaniyyah, 13 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Sebaliknya, mereka yang memerangi dan mengusir kita dari kampung halaman, Allah melarang kita untuk mengadakan...keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitab suci-Nya, serta mengusir Rasulullah bersama kalian dari kampung halaman
Dia yang mengusir kaum Ahl al-Kitâb yang kafir (bangsa Yahudi suku Banû Nadlîr) dari kampung halaman...Kalian, wahai kaum Muslimin, tidak mengira bahwa mereka akan hengkang dari kampung halaman karena begitu
Tatakala siksa itu turun di halaman mereka yang luas, maka amat buruklah pagi yang dialami oleh orang-orang
Ketika Mûsâ mengarahkan kakinya menuju Madyan, kampung halaman Nabi Syu'ayb--sebuah negeri yang aman
Atau Allah membinasakan mereka di tengah perjalanan berniaga, jauh dari kampung halaman, sehingga mereka
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 8
(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 243
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah) meninggalkan kampung halaman mereka
tidak akan saling melakukan pertumpahan darah sesama kalian dan tidak akan saling mengusir dari kampung halaman
Dan orang-orang yang meninggalkan kampung halaman untuk meninggikan agama demi mendapatkan perkenan Allah
memerintahkan juga untuk tidak menumpahkan darah saudara-saudara kalian dan tidak mengusir dari kampung halaman...Mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan mengusir saudara-saudara mereka itu dari kampung halaman...memerintahkan di dalam Tawrât untuk tidak saling menumpahkan darah dan tidak saling mengusir dari kampung halaman
, lengkapnya: Takjublah kalian terhadap orang-orang fakir (yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman
membangun perkampungan yang saling berdekatan dan saling terlihat satu sama lain di antara kampung halaman
-deskripsi"> Oleh karena meninggalkan kampung halaman, keluarga dan kaumnya adalah sesuatu
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 40
(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena
Yaitu kisah tentang suatu kaum yang meninggalkan kampung halaman dan melarikan diri dari medan perang
yang melakukan amal saleh dan bersabar atas segala yang menimpa mereka seperti berpisah dengan kampung halaman
yang melakukan amal saleh dan bersabar atas segala yang menimpa mereka seperti berpisah dengan kampung halaman
-deskripsi"> Karena kecintaan mereka terhadap kampung halaman mereka, tidak sabar untuk
Orang-orang Mukmin yang berhijrah dari kampung halaman karena Allah dan tulus dalam mempertahankan keyakinan
mengutus kepada mereka para rasul untuk menerangkan jalan yang lurus yang menghubungkan ke kampung halaman
dan dorongan untuk mendengar apa yang dibicarakan sesudah itu (orang-orang yang keluar dari kampung halaman
Mereka adalah (orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar) di
Jawab mereka, "Kenapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sudah diusir dari kampung halaman
sedangkan para sahabat diliputi kesedihan dan kedukaan, dimana mereka dihalangi dari mendatangi kampung halaman
tafsir-deskripsi"> Yaitu para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah; yang diusir dari kampung halaman
sebuah sumur yang disebut dengan sumur Tsamûd. al-Mas'ûdiy dalam bukunya Murûj al-Dzahab, jilid I, halaman
diperintahkan kepada hamba beban-beban yang berat seperti membunuh dirinya dan keluar dari kampung halaman