Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Al+hijr+ayat+47 5 hujan 6 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Almaidah ayat 48 10 Aman 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 13 al-insyirah ayat 5 14 al-maidah ayat 3 15 laut 16 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 17 Hadits Abu Daud Nomor 4432 18 surat thaha ayat 180 19 huud+40 20 Al-Baqarah ayat 168 21 an-nur+ayat+36 22 ali+imran+159 23 al baqarah ayat 219 24 awan 25 orang tua 26 surat Al furqan ayat 20 27 AL HUJURAT AYAT 11 28 akhlak 29 yusuf 30 surat Al furqan ayat 9 31 QS.Al imran ayat 79 32 al-maidah ayat 48 33 ali imran ayat 185 34 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 35 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 36 hewan 37 al hijr ayat 9 38 ali imran 39 ali imran 64 40 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 41 Al+hijr+ayat+48 42 al maidah ayat 3 43 Ali Imran 159 44 Al ikhlas 45 al fatiha ayat 1 46 AL MAIDAH AYAT 2 47 al bayyinah ayat 8 48 Ar-Rahman ayat 19 49 Ayat 43 50 surat al baqarah ayat 11 51 dunia 52 saba 15 53 al isra ayat 26 54 Tafsir kepuasan kerja 55 Al-Baqarah · Ayat 286 56 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 57 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 58 surat an nisa azat 124 59 Surat Ap Ahqaf ayat 9 60 surat al-ahzab ayat 5 61 ali imran ayat 26 62 kafir+dibutakan+allah+qs 63 munafik 64 Surat al ikhlas 65 luqman 66 Ayat tentang toleransi 67 Bersyukur 68 ali imran 139 69 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 70 ayat twntang ahklak 71 Q.S Al-Maidah ayat 48: 72 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 73 Tafsir surat alkafirun 74 MARYAM 75 an-nisa+ayat+29 76 kalimat allah isa 77 Ayat 216 78 Surat al maidah ayat 48 79 surat+Asy+syuara+ayat+157 80 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 81 ali imran 185 82 SURAT AL KAHFI AYAT 19 83 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 84 Ibrahim ayat 43 85 an-nisa ayat 36 86 Palestina 87 gunung 88 az+zalzalah+ayat+2 89 ibrahim ayat 33 90 yunus 101 91 Al-Baqarah ayat 177 92 Surat Al-Baqarah Ayat 286 93 al araf ayat 31 94 Kitab belakang 95 ar rum ayat 21 96 ali+imran+188 97 Faedah hadits At tarmizi no 2292 98 al a'raf ayat 31 99 ali+imran+,135 100 Al Baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang Hikmah+hadis+tentang+keutamaan+tangan+diatas+daripada+tangan+di+bawah+

-deskripsi"> Jika penghidupan manusia dan rezeki mereka di tangan Allah Subhaanahu...Hal ini untuk menundukkan mereka dari sisi kesalahan mereka dalam memberikan usulan yang bukan di tangan...mereka urusan tentang hal itu, bahkan hal itu sebenarnya sikap zalim mereka dan penolakan terhadap yang...class="tafsir-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat pengingat dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala terhadap hikmah...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa nikmat agama jauh lebih baik daripada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di antara keagungan-Nya adalah di Tangan-Nya kerajaan alam bagian atas maupun alam bagian bawah, Dia...kehendak-Nya dengan hukum-hukum qadari-Nya (taqdir) dan hukum-hukum agama-Nya (syariat) yang mengikuti hikmah...Di antara keagungan-Nya juga adalah sempurnanya kekuasaan-Nya dimana dengan kekuasaan itu Dia menaqdirkan
Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar....Maka, tidaklah sama antara orang yang duduk berpangku tangan di rumah dan tidak ikut berperang, dengan...Allah memberikan kepada orang-orang yang berjihad derajat yang lebih tinggi di atas orang-orang yang...Meskipun orang-orang yang berjihad mempunyai keutamaan dan derajat khusus, namun Allah tetap menjanjikan
-deskripsi"> Contohnya dengan menciptakan Adam dengan Tangan-Nya, meniupkan kepadanya...ilmu pengetahuan, sifat santun dan keutamaan yang melebihi makhluk-makhluk yang lain....

-deskripsi"> Di antara faedah dan hikmah disebutkan kepada kita kisah mereka adalah...Anadi saja keutamaan mereka hanya disebut-sebut saja terus-menerus, maka hal itu pun sudah cukup sebagai...keutamaan.
(Lalu Kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera) yakni perahu (di bawah pengawasan Kami) maksudnya di...bawah penilikan dan pengawasan Kami (dan wahyu Kami) yaitu perintah Kami (maka apabila perintah Kami...Kemudian Nabi Nuh memukulkan tangannya kepada tiap-tiap jenis, tangan kanannya mengenai jenis jantan...dan tangan kirinya mengenai jenis betina, kemudian ia menaikkan semuanya ke dalam bahtera....(Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim) yaitu orang-orang yang kafir
mu'taridhah (bahwa) mestinya bi-an (seseorang akan diberi seperti yang diberikan kepadamu) berupa Kitab, hikmah...dan keutamaan....mengikuti agamamu (atau) bahwa (mereka mematahkan alasamu) orang-orang beriman akan mengalahkan kamu (di...Firman Allah swt.: (Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya
Para pembesar itu pun menjawab, "Berilah tempo kepadanya dan saudaranya yang menjadi tangan kanannya....Kerahkanlah beberapa bala tentara ke kota-kota yang berada di bawah kekuasaanmu untuk mengumpulkan ahli-ahli
Keumuman pencurian yang berlaku potong tangan di ayat tersebut dibatasi dengan beberapa hal berikut:...

-deskripsi"> Yakni tangan kanannya dari kuu' (pergelangannya atau sebelah bawah ibu...Jika mengulangi lagi, maka dipotong tangan kirinya, dan jika melakukan lagi, maka dipotong kaki kanannya
manshub karena diathafkan kepada aidiyakum; jadi basuhlah tetapi ada pula yang membaca dengan baris di...bawah/kasrah dengan diathafkan kepada yang terdekat (sampai dengan kedua mata kaki) artinya termasuk...kedua mata kaki itu, sebagaimana diterangkan dalam hadis....Dan pemisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya...Dari sunah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya.
mengartikan “ingatlah.”

-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa’diy, penggantian bumi di...penggantian zat, tetapi penggantian sifatnya, yaitu yang sebelumnya terdapat dataran tinggi dan dataran bawah...hari itu, kemudian Allah melipat langit itu dengan Tangan Kanan-Nya....Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang...

-deskripsi"> Dia menundukkan alam semesta, semuanya di bawah pengaturan-Nya, tidak
berhala-berhala itu mempunyai kaki yang dengan itu mereka dapat berjalan atau) bahkan apakah (mereka mempunyai tangan-tangan...) bentuk jamak dari lafal yadun/tangan (yang dengan tangan-tangan itu mereka dapat memukul atau) bahkan...kata tanya yang terdapat di dalam ayat ini menunjukkan makna ingkar....Lalu mengapa kamu menyembahnya sedang diri kamu sendiri keadaannya jauh lebih baik daripada mereka.
Kami yang lain dalam harta, kehidupan dan kelapangan jika mereka melaksanakan upaya-upaya penyebabnya di...dunia sesuai dengan hikmah yang telah Kami ketahui....Sesungguhnya perbedaan mereka di negeri akhirat jauh lebih besar daripada perbedaan mereka di dunia....Di akhiratlah terdapat kemuliaan dan keutamaan yang hakiki.
(tatkala) ketika (Allah mengambil ikrar nabi-nabi) atau janji mereka ("Sungguh apa saja) lam baris di...Dan baris di bawah yang berkaitan dengan mengambil ikrar sedangkan maa isim maushul yang berarti: bagi...datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu) berupa kitab dan hikmah itu dan...(bahwa kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya serta akan membelanya) sebagai jawaban daripada sumpah...mereka, "Kami berikrar," dan Allah berfirman, "Maka saksikanlah) atas dirimu dan pengikut-pengikutmu tentang
Nûh pun berkata, "Perkara ini hanya ada di tangan Allah semata....Dialah yang akan menimpakan pada kalian sesuatu yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan kebijakan-Nya (hikmah...Karena Dia tidak dapat ditundukkan oleh sesuatu pun, baik di langit maupun di bumi.
("Tangan Allah terbelenggu.") artinya dikatup hingga terhalang untuk menyebarkan rezeki kepada kita....Firman Allah swt.: ("Tangan merekalah yang dibelenggu.") dari berbuat kebaikan hingga tak mau melakukannya...Bahkan kedua tangan-Nya terbuka lebar) merupakan simbol tentang kiasan tentang sifat Allah Yang Maha...(Dan Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat) hingga setiap golongan...oleh Allah) artinya setiap mereka bermaksud, maka ditolak oleh Allah (dan mereka berbuat kerusakan di
Ini merupakan keutamaan yang paling agung, di mana sebab hidayah, rahmat, kebahagiaan dan keberuntungannya...Melalui tangan keturunannya, manusia banyak yang beriman....yang luas, anak cucu yang baik, kenabian yang terus menerus pada keturunannya, dan pujian yang baik di...Allah mengumpulkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuknya.

mereka) dhamir atau kata ganti yang ada pada kalimat ayat ini merujuk kepada pengertian yang tersirat di...dalam perkataan Nabi Yusuf berikut ini, yaitu: (Dia berkata,) di dalam hatinya ("Kalian lebih buruk...kedudukannya) daripada Yusuf dan saudara sekandungnya karena kalian telah mencuri saudara kalian, yaitu...Nabi Yusuf sendiri dari tangan ayah kalian kemudian kalian telah berbuat aniaya terhadap dirinya (dan...Allah Maha Mengetahui) mengetahui (apa yang kalian terangkan itu.") apa yang kalian sebutkan tentang
benar-benar pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian) berarti ilmu kalian itu adalah sebagian daripada...ilmunya, dan ini berarti pertarungan dan kemenangan di antara sesama perguruan (maka kalian nanti pasti...(Sesungguhnya aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian dengan bersilang) yaitu tangan kanan mereka

-deskripsi"> Misalnya tangan yang satu tidak lebih panjang daripada tangan yang lain..., demikian pula kaki yang satu tidak lebih panjang daripada yang lain.

-deskripsi"> Semuanya milik Allah, di Tangan-Nya perbendaharaan-perbendaharaannya..., Dia memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dan menghalangi siapa yang Dia kehendaki sesuai hikmah-Nya
samping-Nya, maka sungguh sesat dan sungguh zalim orang yang mengatakan dan menyangka ada tuhan di samping...Semua makhluk kecil di hadapan keagungan-Nya, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta isinya kecil...di hadapan kebesaran-Nya, pada hari kiamat bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya, dan langit dilipat dengan...tangan kanan-Nya....Alam bagian atas maupun bawah semuanya butuh kepada-Nya di setiap waktu dan setiap saat.
(Penghuni-penghuni surga pada hari itu) di hari kiamat (paling baik tempat tinggalnya) lebih baik daripada...daripada tempat istirahat mereka sewaktu di dunia....Lafal Maqiila artinya tempat untuk beristirahat di tengah hari yang panas....Kemudian dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan makna tentang selesainya masa perhitungan amal...di dalam hadis.
kepadamu dari atas kamu) dari langit yakni berupa batu-batu dan suara keras yang mengguntur (atau dari bawah...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...keganasan umatku disebabkan ulah sebagian di antara mereka tetapi Ia melarangku mendoakan hal ini."...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja
(Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil selain dari Allah sebagai tandingan) misalnya berhala-berhala...kuat cintanya kepada Allah) melebihi kecintaan kepada siapa pun, karena mereka tak hendak berpaling daripada-Nya...Menurut suatu qiraat dibaca 'yara' dengan titik dua di bawah, sedang yang menjadi fa`ilnya ialah dhamir...atas dunia ini betapa kerasnya siksa Allah dan ketika bertemu dengan-Nya di akhirat nanti kekuasaan...terpegang di tangan-Nya semata, tentulah mereka tidak akan mengambil yang lain sebagai sekutu!
memanggil Yûsuf datang menemuinya, hal itu tidak mengurangi penderitaannya meskipun mengandung berita tentang...Sebaliknya, ia lebih memilih untuk menangguhkannya sebelum terbukti bahwa ia tidak bersalah daripada...dikumpulkan oleh istri raja sebagai upaya memperdaya aku yang, karena dikuasai rasa kagum, sampai memotong tangan...Semua itu aku minta untuk membeberkan kebenaran di mata orang banyak.
tafsir-deskripsi"> Sebab yang menjadi mereka seperti itu adalah karena kaum mukmin lebih ditakuti mereka daripada...mengutamakan takut kepada makhluk yang tidak berkuasa memberikan manfaat dan menimpakana madharrat daripada...takut kepada Allah Al Khaliq yang di Tangan-Nya manfaat dan madharrat, memberi dan mencegah....yang mengerti adalah orang yang takutnya, harapnya dan cintanya kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala di
(Dan kalau Kami turunkan kepadamu sebuah kitab) yang tertulis (di atas kertas) yang tipis seperti apa...yang mereka minta (lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka) lebih akurat daripada seandainya
Akan tetapi azab itu hanya ada di tangan kekuasaan Allah (Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang...yang lalim.") di kala Ia mau menghukum mereka.
-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang luasnya kalimat-Nya...terhadap-Nya oleh hamba-hamba-Nya adalah nikmat yang paling utama yang dikaruniakan-Nya kepada mereka, keutamaan...Dia memiliki keperkasaan semuanya, di mana tidak ada kekuatan di alam bagian atas maupun bagian bawah...Dengan hikmah-Nya, Dia menciptakan makhluk, dan Dia memulainya dengan hikmah serta menjadikan akhir dan...maksudnya karena hikmah, demikian pula perintah dan larangan, ada dengan hikmah, dan maksudnya pun hikmah
Sehingga air itu menyumber dan dapat dicapai oleh tangan atau oleh timba-timba, sebagaimana air yang...Maka, mengapa kalian mengingkari adanya hari berbangkit, yaitu hari di mana Dia membangkitkan kalian...Demikianlah menurut keterangan yang dikemukakan di dalam hadis.