Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Puasa syawal 5 Ali Imran 6 Ibrahim 7 Bani israil 8 Ali Imran 104 9 zakat fitrah 10 yahudi 11 niat 12 Adil 13 surat+Ali+'imran+180 14 Yunus+85 15 ali imran 133 16 ALI IMRAN 134 17 Asy-Syu’ara ayat 214 18 al-Baqarah ayat 143 19 al baqarah ayat 256 20 kemenangan 21 Al ikhlas 22 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 23 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 24 ramadhan 25 palestina 26 Lemah 27 Sholat ied 28 ibrahim+ayat+25 29 Surat an nahl ayat 90 30 Kebaikan 31 ibrahim+ayat+27 32 Mencari rezeki 33 Baitul Maqdis 34 ibrahim+ayat+26 35 ali imran ayat 33 36 Surat Al anbiyah 96 37 Maryam 38 Al-Baqarah ayat 67 39 surat saba ayat 10 40 yusuf 41 makanan halal 42 ali imran 112 43 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 44 al baqarah ayat 275 45 An-nisa ayat 59 46 at taubah ayat 7 47 Sholat 48 pamer ibadah 49 matahari 50 Surat al isra 51 Yunus+87 52 Penyakit hati 53 pembelaan qur-an pada hari kiamat 54 riba 55 Hujan 56 Dalil Nabi Muhammad di al quran 57 Akhir Ramadhan 58 Israil 59 al maidah ayat 3 60 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 61 yunus+88 62 al baqarah ayat 185 63 kebahagiaan 64 telah aku tinggalkan dua perkara 65 Al+ahzab+ayat+31 66 Bicara yang baik 67 at tahrim ayat 14 68 Anak yatim 69 ali imran 103 70 6 tanda kiamat 71 Hadits Muslim 749 72 ali imran 161 73 Ali 'Imran Ayat 133 74 Kiamat 75 Rahbaniyah tidak memelihara semestinya oemeliharaan 76 Al-Baqarah ayat 216 77 Had is riwayat Muslim 2972 78 tafsir yasin ayat 73 79 Talak 80 surat+an+nahl+ayat+43 81 Q.S luqman : 12-19 82 Ibrahim+38 83 Perak 84 ar-rad ayat 11 85 Al-Baqarah ayat 89 86 ayat 178 87 al imran:54 88 LIKULLI UMMATIN FITNAH 89 Menghijau 90 muhammad ayat 7 91 Muhammad+mati 92 Aisyah 93 menjual kayu bakar 94 memberi makan orang puasa 95 Surat an nahl 96 An- nisa ayat 29 97 Ar-rum ayat 21 98 Riya 99 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya 100 jumuah ayat 11

Hasil pencarian tentang Istri+dan+anak

terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 36
dari istri dan anak-anaknya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) maka Allah menciptakan Siti Hawa...dari tulang rusuk Nabi Adam dan semua manusia lainnya dari mani kaum laki-laki dan wanita (dan menjadikan...bagi kalian dari istri-istri kalian itu, anak-anak dan cucu-cucu) keturunan dari anak-anaknya (dan memberi...kalian rezeki dari yang baik-baik) berupa berbagai macam buah-buahan, biji-bijian dan hewan-hewan ternak...(maka mengapa kepada yang batil) kepada berhala (mereka beriman dan mengapa mereka ingkar terhadap nikmat
Kesebelas, mereka selalu memohon kepada Tuhan agar istri-istri dan anak-anak mereka dijadikan sebagai
"Sedangkan anak kecil yang aku bunuh itu," katanya melanjutkan, "adalah anak sepasang suami istri yang...Aku tahu, bahwa jika anak itu hidup dan tumbuh dewasa, ia akan menyebabkan kedua orangtuanya kafir.
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain....Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan...Jika si pewaris itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim di antara kalian dan Maha
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi...Jika kalian memaafkan kesalahan mereka, tidak memarahi dan menutupi kesalahan mereka itu, niscaya Allah...Allah sungguh Mahaluas ampunan dan Mahaluas rahmat.
(Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di...bawahnya mengalir anak-anak sungai; kekal mereka di sana untuk selama-lamanya....Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci) dari haid dan dari segala kotoran (dan Kami masukkan
(Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi terhadap bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara...laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang...perempuan, perempuan-perempuan) yang beriman (dan hamba sahaya yang mereka miliki) yakni hamba sahaya...laki-laki dan perempuan, untuk melihat dan bercakap dengan mereka tanpa memakai hijab (dan bertakwalah
Allah tidak menjadikan istri dari salah seorang di antara kalian yang berkata kepada istrinya, "Punggungmu...Dengan berkata seperti itu, sang istri seolah-olah menjadi ibunya....Dan Allah tidak menjadikan kedudukan anak kalian dari hasil adopsi seperti kedudukan anak kandung....Hal itu--ketika kalian memberikan kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak darah daging sendiri...--adalah perkataan yang tidak ada sisi benarnya dan tidak ada dampak hukumnya.
Allah menafikan pemberian status anak pada anak-anak angkat itu oleh orangtua angkatnya....Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...Pembicaraan kemudian kembali ke topik anak angkat....anak angkatnya....Rasulullah dan penjelasan etika khusus bagi istri-istri Rasul.]]
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 4
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan...istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai...anak kandungmu (sendiri)....Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
Istri Ibrâhîm berteriak heran, "Aneh!...Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Kalian pun kemudian menjadi suami istri....(1) dan mudlghah(2)....Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1
Dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang) lafal allaa-iy dapat pula dibaca allaa-i (kalian zihari...artinya adalah anak angkat (sebagai anak kandung kalian sendiri) yakni anak yang sesungguhnya bagi kalian...Sewaktu Nabi saw. menikahi Zainab binti Jahsy yang dahulunya adalah bekas istri Zaid bin Haritsah, anak...angkat Nabi saw., orang-orang Yahudi dan munafik mengatakan, "Muhammad telah mengawini bekas istri anaknya...(Dan Allah mengatakan yang sebenarnya) (dan Dia menunjukkan jalan) yang benar.
bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak perempuanmu) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke...keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu)..., serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya,...(ibu-ibu istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu) jamak rabiibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya...mereka (dan diharamkan istri-istri anak kandungmu) yakni yang berasal dari sulbimu, berbeda halnya dengan
(Dan istri Firaun berkata) di kala Firaun beserta para pembantunya sudah bersiap-siap akan membunuh bayi...itu, "Ia adalah (biji mata bagiku dan bagimu, janganlah kalian membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat...kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak") akhirnya mereka menuruti kemauan istri Firaun itu (sedangkan
(Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan) maksudnya orang yang bodoh di...perkataan yang melampaui batas terhadap Allah) dusta yang berlebihan, yaitu dengan menyifati Allah punya istri...dan anak.
(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu...(kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah...kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri...(Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir mencela Nabi saw. karena istrinya banyak, yaitu: (Dan sesungguhnya...Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...) yakni anak-anak, sedangkan engkau adalah salah satu di antara para rasul itu....(Dan tidak ada hak bagi seorang rasul) di antara para rasul itu (mendatangkan sesuatu ayat melainkan
Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka...mereka sehingga menyebabkan kalian ketinggalan tidak mau melakukan perbuatan yang baik, seperti berjihad dan...Karena sesungguhnya latar belakang turunnya ayat ini adalah karena menaatinya (dan jika kalian meaafkan...melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena alasan bahwa mereka merasa berat berpisah dengan kalian (dan
Wahai Muhammad, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi dirimu istri-istri yang telah kamu berikan...Kami halalkan bagi dirimu mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, anak perempuan dari...saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara...halalkan pula bagimu wanita Mukmin yang menghibahkan dirinya padamu tanpa mahar, apabila kamu suka dan...Kami tahu hukum yang telah Kami wajibkan atas orang-orang beriman mengenai istri dan para wanita yang
istri sebagaimana dijelaskan dan diwajibkan Allah Swt....Hal itu akan berujung pada meningkatnya jumlah anak-anak terlantar....17% terjadi pada pasangan suami istri yang mempunyai tidak lebih dari seorang anak....suami istri yang mempunyai lima orang anak atau lebih....dalam pendidikan anak.
(Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan) hal-hal yang dapat dijadikan hiburan seperti istri...dan anak (tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami) para bidadari dan para Malaikat....(Jika Kami menghendaki berbuat) demikian, tetapi Kami tidak akan memperbuatnya dan tidak menghendakinya
(Dia Pencipta langit dan bumi) yang menciptakan keduanya tanpa ada contoh yang mendahuluinya....(Bagaimana) mengapa (Dia dikatakan mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri?)...(Dia menciptakan segala sesuatu) maksudnya Dialah yang menciptakan kesemuanya (dan Dia mengetahui segala
Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istrimu yang telah kamu berikan maskawinnya) yakni...demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan...bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan...Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka) kepada orang-orang Mukmin (tentang istri-istri...mereka) berupa hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan, yaitu hendaknya mereka mempunyai istri tidak lebih
(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbapak (harta mereka) jika sudah...balig (dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk) artinya yang halal dengan yang haram dan...dan jangan kamu makan harta mereka) yang telah dicampur aduk (dengan hartamu....Tatkala ayat ini turun mereka berkeberatan untuk menjadi wali anak yatim....Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang istri sehingga ia tak sanggup
Wahai orang-orang Mukmin, janganlah kalian menjadikan bapak, anak, saudara, kerabat dan istri kalian
(Katakanlah, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan kaum keluarga kalian) yaitu...kaum kerabat kalian, menurut suatu qiraat lafal asyiiratukum dibaca asyiiraatukum (dan harta kekayaan...tidak laku (dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah...dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya) sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan kalian enggan...(Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik").
(Dan istrinya) yakni istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah (berdiri) melayani mereka (lalu dia tersenyum...akan dibinasakannya kaum Luth (maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan...menyusul sesudah) (Ishak Yakub) yaitu anak Nabi Ishak yang sempat melihat Nabi Ibrahim.
Para istri Nabi Muhammad tidak menanggung dosa jika tidak memakai hijab di hadapan bapak, anak, saudara..., anak saudara laki-laki mereka, anak saudara perempuan mereka dan di hadapan wanita beriman lainnya...Bertakwalah kepada Allah dalam melaksanakan segala perintah dan jangan melampaui batas....Allah Maha Megetahui segalanya dan tidak satu rahasia pun yang samar bagi Allah.