Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 hujan 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Almaidah ayat 48 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 yusuf 13 huud+40 14 Ibrahim ayat 7 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 al-insyirah ayat 5 17 dunia 18 hewan 19 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 20 Aman 21 al-baqarah ayat 168 22 an-nur+ayat+36 23 al-maidah ayat 3 24 Urusan 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 Al+hijr+ayat+48 27 ali imran ayat 26 28 Memohon ampun 29 surat Al furqan ayat 20 30 ar rum ayat 21 31 Bersyukur 32 lukman+ayat+15 33 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 34 Al+Anbiyâ+ayat+73 35 surat Al furqan ayat 9 36 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 37 Anjing 38 Surga 39 an nisa ayat 59 40 al ahzab ayat 70 41 al baqarah ayat 124 42 menghindari perkelahian 43 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 44 petunjuk 45 kemuliaan 46 An nahl ayat 120 47 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 48 AL+AHZAB+AYAT+70 49 QS.Al imran ayat 79 50 al baqarah ayat 261 51 orang tua 52 mengharapkan pertemuan 53 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 54 ali imran ayat 185 55 al bayyinah ayat 8 56 al-maidah ayat 48 57 Surat al maidah ayat 48 58 surat al baqarah ayat 11 59 ibrahim 32 60 ikhlas 61 al-baqarah ayat 245 62 huud+42 63 LUKMAN AYAT 12 64 Cinta 65 Diamlah 66 Surat at-taubah 104 67 Faedah hadits At tarmizi no 2292 68 Al-Nur ayat 51-54 69 Perang 70 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 71 keluarga 72 malaikat taat kepada Allah 73 Surat+Al+-+Baqarah : 269 74 al baqarah ayat 30 75 LUKMAN+AYAT+13 76 ali+imran+147 77 AL BAQARAH AYAT 43 78 MARYAM 79 Al Imran ayat 7 80 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 81 rumah 82 yasin ayat 80 83 hud ayat 61 84 Memaafkan 85 huud+39 86 munafik 87 LUKMAN+AYAT+14 88 Hati bersih 89 al+baqarah+ayat+251 90 tumbuhan berdzikir 91 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 92 penyakit gula 93 al anfal ayat 17 94 Al-Baqarah · Ayat 286 95 Al-Baqarah ayat 177 96 surat al-araf 31 97 surat+Asy+syuara+ayat+157 98 besi 99 LUKMAN+AYAT+16 100 SURAT LUKMAN

Hasil pencarian tentang Janganlah+sekali+kali+kamu+mengira+allah+lengah

terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 47
Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya;...sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 42
Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang...Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak
(Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang...(Sesungguhnya Allah hanya memberi tangguh kepada mereka) tanpa diazab (sampai hari yang pada waktu itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 149
Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya...Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
(Karena itu janganlah sekali-kali kalian mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya...(Sesungguhnya Allah Maha Perkasa) Maha Menang, tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi-Nya (lagi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 140
ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan...Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang...yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?"...Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 5
Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan...kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.
Agar engkau dapat bersabar, maka yakinilah bahwa janji Allah adalah benar....bahwa hukuman akan menimpa musuhmu, jika tidak di dunia, maka di akhirat, karena kembali mereka kepada Allah...Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah...Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke...kiblat yang kamu sukai....Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya....dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah...sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 87
Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat...itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu
Janganlah engkau sekali-kali mengira, wahai Muhammad, bahwa Tuhan-Mu lupa akan penyerangan yang dilakukan
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 22
Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan...Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi...seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri....Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku....Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu".
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 37
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak...dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
(Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu) asal kata Yashuddunnaka adalah Yashuddunaka, kemudian...huruf Wawu Fa'il tetapi bukan karena bertemu dengan huruf mati lainnya (dari menyampaikan ayat-ayat Allah..., sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu) maksudnya, janganlah kamu memandang mereka dalam hal tersebut...manusia (kepada jalan Rabbmu) dengan menganjurkan mereka untuk mengesakan-Nya dan menyembah-Nya (dan janganlah...sekali-kali kamu termasuk orang-orang musyrik) yaitu, dengan membantu mereka.
, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu...tetapi aku menyalahinya. sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku...menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencela aku akan tetapi celalah...dirimu sendiri. aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku...Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu."
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 84
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah...kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya....Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 60
Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang...tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 95
Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan...kamu termasuk orang-orang yang rugi.
(Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan...kamu termasuk orang-orang yang rugi).
(Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong) artinya berjalan dengan sombong dan takabur...(karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi) melubanginya hingga sampai batas akhir...bumi dengan ketakaburanmu itu (dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung) maknanya bahwa...sesungguhnya kamu tidak akan dapat mencapai hal tersebut, mengapa kamu bersikap sombong?
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 113
Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka,...dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak
(Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah) yang akan menolongmu atas mereka (adalah benar dan...sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini itu membuat kamu gelisah) yakni orang-orang yang...Janganlah kamu menjadi gelisah dan membabi buta melihat tingkah mereka itu, tetaplah pada kesabaranmu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah...sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 88
Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada...beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap...mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 35
Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 5
dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang...dusta terhadap Allah.
salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka turunlah firman-Nya: (Dan janganlah...kamu sekali-kali menyalatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri...(Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik) yaitu
Sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan menyandangkan dan menyifatkan...Allah dengan sesuatu yang tidak pantas.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 188
Janganlah sekali-kali kamu menyangka, hahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan...dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 20
Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,