Paling Sering Dicari

1 sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Aspek politik dan pemerintahan 4 al ikhlas 5 Berfikir 6 az+zumar+ayat+62 7 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 8 cinta 9 Ar Rahman 10 Mencuri 11 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 12 al hujurat ayat 13 13 ridha 14 al ahzab ayat 21 15 Bintang 16 al imran 31 17 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 18 ikhlas 19 amanat 20 Ali Imran 21 rezeki 22 Ali imran 104 23 Surat+At+Takatsur+ayat+1 24 Surat+At+Takatsur+ayat+2 25 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 26 q.s yunus 105 27 Surat-ad-dahr-ayat-23 28 kafir 29 surah an najmu ayat 3-4 30 Surat Al Baqarah ayat 267 31 ali imran 31 32 hutang 33 Tanah 34 niat 35 hadits abu daud 36 Belajar 37 tolong menolong 38 Surat+Al+An+am+152 39 ali imran 159 40 Kekerasan 41 Al-Hujurat ayat 11 42 Penciptaan Manusia 43 Tidur 44 Rahmat 45 al imron ayat 103 46 berusaha 47 al isra ayat 55 48 Sihir 49 Surat+At+Takatsur+ayat+3 50 al maidah ayat 8 51 al maidah ayat 90 52 an+nur+ayat+59 53 Gempa 54 Ayat-ayat aspek budaya 55 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 56 malu 57 zina 58 Al-Baqarah ayat 247 59 Ilmu 60 al maidah ayat 2 61 Yusuf 40 62 yunus 57 63 at-taubah+ayat 3 64 al baqarah ayat 129 65 surat ibrahim ayat 27 66 Petunjuk 67 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 68 Cinta tanah air 69 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 70 an+nur+ayat+58 71 al an am ayat 99 72 al imran 159 73 al qalam ayat 4 74 surat+yunus+ayat+58 75 Surat Al Baqarah 282 76 al alaq ayat 1-5 77 meridhai 78 perdagangan dilaut 79 Tafsir tentang lgbt 80 Neraka 81 Ali imran 141 82 surah al baqarah ayat 188 83 ilmu laduni 84 Surah as saffat ayat 1 85 Pemimpin 86 Surah alkahfi ayat 60 87 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 88 al maidah ayat 6 89 Q.S. Yūnus/10: 40-41 90 Yang+maha+merajai 91 al-baqarah ayat 188 92 ar rad ayat 11 93 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 94 Surat Al Baqarah ayat 275 95 surat+al+baqarah+ayat+275 96 Mencintai 97 surat yunus ayat 57 98 An Nahl ayat 125 99 kurma ajwa 100 AL-MU’MINUN AYAT 9-11

Hasil pencarian tentang Jihad

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 52
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap mereka dengannya) dengan Alquran (dengan jihad
(Dan barang siapa yang berjihad) maksudnya jihad fisik atau jihad nafsi (maka sesungghnya jihadnya itu
Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian diberi pahala oleh-Nya atas jihad dan keikhlasan kalian
mengorbankan diri dengan selalu bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya pahala dari jihad
Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan sehubungan dengan masalah jihad (karena sesungguhnya mereka
Orang-orang yang enggan dan meremehkan jihad itu akan mengajukan alasan kepada kalian, wahai orang-orang...Mukmin yang berjihad, apabila kalian telah kembali dari medan jihad dan berjumpa dengan mereka.
dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan jihad
percaya kepada keesaan Allah dan berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam serta menahan derita jihad
memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad
Wahai orang-orang Mukmin, jangan mengira bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa menguji dengan jihad
Karena orang yang benar-benar beriman, akan terdorong oleh kesungguhan iman mereka untuk cinta kepada jihad
Mereka selamanya tidak akan mengerti dengan baik makna yang terkandung dalam jihad dan mengikuti Rasulullah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (
Kalau saja Kami menentukan tugas yang sangat berat dengan memerintahkan jihad terus menerus, membiarkan
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah jihad
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
in syarthiyah dan laa nafi (kalian tidak berangkat) keluar bersama dengan Nabi saw. untuk melakukan jihad
Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak
yang di dalamnya disebutkan masalah jihad.
Mereka tidak meninggalkan Rasul sendirian dalam hal penting yang memerlukan kebersamaan, seperti jihad
Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)
Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) yaitu jihad yang telah
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad) untuk melakukan jihad (pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku
mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad