Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 3 ALI+IMRAN+191 4 surat+AL-A'la+ayat+14 5 riba 6 Nabi meninggal 7 maaf 8 Surga 9 kesedihan 10 harga diri 11 ALLAH 12 Berkah 13 ar rum ayat 30 14 Sholat iedul fitri 15 hari raya 16 al ankabut ayat 2 17 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 18 Jibril 19 rezeki 20 sedekah 21 bidara 22 al isra ayat 23 23 Ali+Imran+193 24 zakat 25 almujadalah+ayat+11 26 surah+yusuf+ayat+12 27 al imran 104 28 memaafkan 29 Sikap muslim yerhadap yahudi 30 Hadits Muslim Nomor 1164 31 al imran 134 32 Maryam 33 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 34 Sembilan puluh sembilan nama 35 ALI+IMRAN+190 36 al maidah ayat 3 37 Ali imran 38 Sebaikbaik hadiah adalah doa 39 al imran 40 Ghuluw dalam beragama uzair 41 Melata 42 al-alaq ayat 1-5 43 kurma 44 ikhlas 45 luqman 13 46 Yunus+25 47 Ibrahim 48 Ibrahim :7 49 majusi 50 Kiamat 51 Maut 52 Surah yunus 92 53 Ali+Imran+85 54 Al Ahqaaf 20 55 Takwa 56 Hadist tentang hukum menyambung rambut 57 tolaklah keburukan dengan kebaikan 58 Puasa 59 Surat Al-A’raaf ayat 180 60 ali imran 190 61 ali imran ayat 92 62 mati 63 Aisyah 64 banjir 65 surat al maidah ayat 1 66 ali imran 102 67 Kiblat 68 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 69 surat yusuf 70 surat At-Taubah:34 71 hijrah 72 At taubah ayat 34-35 73 Al isra ayat 49 74 al ikhlas 75 Ibrahim:22 76 Dengan tangan kami 77 Bawah bantal 78 al an'an ayat 108 79 Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 80 Ar+rum+ayat+3 81 annisa ayat 59 82 Larangan berteman dengan orang kafir 83 air najis 84 kehidupan dunia 85 makan buta 86 an nisa ayat 63 87 Manusia 88 Berselisih 89 Muhammad disunat 90 Dasar-dasar perekonomian 91 ruh+itu+ada+dalam+gemggamanku 92 HR+ahmad+rumah tanah liat 93 masuk+surga 94 Nabi ilyas as disebutkan didalam al quran durat as shaffat ayt 123 - ayat 95 Susu 96 Memveri sakam kepada saya 97 ali imran 191 98 al mukminun ayat 60 99 Istri istri mu adalah 100 Sihir

Hasil pencarian tentang Jihad

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 52
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap mereka dengannya) dengan Alquran (dengan jihad
(Dan barang siapa yang berjihad) maksudnya jihad fisik atau jihad nafsi (maka sesungghnya jihadnya itu
Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian diberi pahala oleh-Nya atas jihad dan keikhlasan kalian
mengorbankan diri dengan selalu bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya pahala dari jihad
Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan sehubungan dengan masalah jihad (karena sesungguhnya mereka
Orang-orang yang enggan dan meremehkan jihad itu akan mengajukan alasan kepada kalian, wahai orang-orang...Mukmin yang berjihad, apabila kalian telah kembali dari medan jihad dan berjumpa dengan mereka.
dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan jihad
percaya kepada keesaan Allah dan berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam serta menahan derita jihad
memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad
Wahai orang-orang Mukmin, jangan mengira bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa menguji dengan jihad
Karena orang yang benar-benar beriman, akan terdorong oleh kesungguhan iman mereka untuk cinta kepada jihad
Mereka selamanya tidak akan mengerti dengan baik makna yang terkandung dalam jihad dan mengikuti Rasulullah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (
Kalau saja Kami menentukan tugas yang sangat berat dengan memerintahkan jihad terus menerus, membiarkan
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah jihad
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
in syarthiyah dan laa nafi (kalian tidak berangkat) keluar bersama dengan Nabi saw. untuk melakukan jihad
Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak
yang di dalamnya disebutkan masalah jihad.
Mereka tidak meninggalkan Rasul sendirian dalam hal penting yang memerlukan kebersamaan, seperti jihad
Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)
Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) yaitu jihad yang telah
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad) untuk melakukan jihad (pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku
mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad