Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Ad Dzariyat ayat 1 6 injil 7 unta 8 riba 9 Ibrahim 7 10 Al Isra ayat 26-27 11 Surat an nahl ayat 44 12 dalil+kitab+zabur 13 gunung 14 hijrah 15 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 16 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 17 sabar 18 Berpikir 19 Dalil+tentang+judi 20 dalil+kitab+injil 21 saba 16 22 aLI iMRAN 23 Tuhan 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 zabur 26 al hijr 22 27 Yunus 28 Tajwid+surat+al+anbiya 29 pertengkaran 30 berlomba 31 hujan 32 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 33 surat+al-baqarah+ayat+155-157 34 Kitab+injil+alisra 35 Surat Al-A’raf Ayat 144 36 maryam 16 37 Cinta+tanah+air+ 38 jus berapa surat al an am ayat 59 39 al maidah ayat 48 40 anggur 41 al hujurat ayat 13 42 Kayu 43 jihad 44 ar rahman 26 45 Al imran 46 hadist+al-hujurat+ayat+12 47 al an,am ayat 1 48 rayap 49 Kesengsaraan dan kemelaratan 50 Surat Al alaq 51 QS. Ali Imran ayat 104 52 Muhammad 53 kebahagiaan 54 bermegah 55 berbahagia 56 at+talaq+ayat+3 57 ali imran 190 58 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 59 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 60 Ali Imran ayat 164 61 hukum 62 Taurat 63 al imran 103 64 Alankabut ayat 10 65 An-nur ayat 43 66 an nisa ayat 29 67 Yunus 101 68 saba+16 69 at taubah ayat 36 70 Surat+ghafir+ayat+52 71 domba 72 ular 73 nafsu 74 ar-rum ayat 41 75 saba 13 76 Al+anfal+ayat+82 77 surat+as-syu'ara+80 78 Hadis at taubah ayat 105 79 maryam+17 80 HUD AYAT 61 81 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 82 dalil+kitab+Al Quran 83 Pintu+rezeki 84 akal 85 at taubah ayat 105 86 ar rahman 19 87 kurma 88 10 manfaat atau hikmah memiliki sikap fastabiqul khoirot 89 pisang 90 darah 91 singa 92 luqman 93 Tajwid+surat+al+a'araf+ayat+57 94 Allah maha kuasa 95 takut 96 kuda 97 Surat Al-Imran Ayat 200 98 Hukum+tajwid+nya+surat+al+mukminun 99 Manusia sudah ditentukan qudratnya 100 al isra ayat 7

Hasil pencarian tentang Jihad

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 52
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap mereka dengannya) dengan Alquran (dengan jihad
(Dan barang siapa yang berjihad) maksudnya jihad fisik atau jihad nafsi (maka sesungghnya jihadnya itu
Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian diberi pahala oleh-Nya atas jihad dan keikhlasan kalian
mengorbankan diri dengan selalu bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya pahala dari jihad
Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan sehubungan dengan masalah jihad (karena sesungguhnya mereka
Orang-orang yang enggan dan meremehkan jihad itu akan mengajukan alasan kepada kalian, wahai orang-orang...Mukmin yang berjihad, apabila kalian telah kembali dari medan jihad dan berjumpa dengan mereka.
dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan jihad
percaya kepada keesaan Allah dan berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam serta menahan derita jihad
memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad
Wahai orang-orang Mukmin, jangan mengira bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa menguji dengan jihad
Karena orang yang benar-benar beriman, akan terdorong oleh kesungguhan iman mereka untuk cinta kepada jihad
Mereka selamanya tidak akan mengerti dengan baik makna yang terkandung dalam jihad dan mengikuti Rasulullah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (
Kalau saja Kami menentukan tugas yang sangat berat dengan memerintahkan jihad terus menerus, membiarkan
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah jihad
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
in syarthiyah dan laa nafi (kalian tidak berangkat) keluar bersama dengan Nabi saw. untuk melakukan jihad
Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak
yang di dalamnya disebutkan masalah jihad.
Mereka tidak meninggalkan Rasul sendirian dalam hal penting yang memerlukan kebersamaan, seperti jihad
Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)
Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) yaitu jihad yang telah
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad) untuk melakukan jihad (pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku
mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad