Paling Sering Dicari

1 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 2 Ar rahman 3 Surat+al+al isra+ayat+36 4 an+nisa+ayat+21 5 Sabar 6 surat+An-Najm+ayat+38 7 riba 8 shalat 9 tolong menolong 10 Al mulk ayat 2 11 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 12 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 13 puasa 14 QS. Al-Baqarah ayat 124 15 dimana Allah 16 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 17 surah+al+baqoh+ayat+222 18 Nabi saw 19 unta 20 Muslim 21 Zikir 22 YUNUS 5 23 muhammad 35 24 ayat 145 25 al baqarah ayat 2 26 Al Hujurat Ayat 13 27 al kahfi ayat 2 28 Anak allah 29 surga 30 al imran 104 31 Allah 32 ular 33 hadits shalat 34 Surat albakoroh 20_28 35 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 36 yunus 37 al maidah ayat 2 38 pecahan 39 Ali imran 133 40 anjing 41 Surat an Nisa ayat 142 42 waris 43 tajwid+al+a-raf+ayat+34 44 LUQMAN+AYAT+14 45 al-Hujurat ayat 13 46 ali imran 110 47 al-quran 48 ali+imran+19 49 Q.S. Fathir ayat 2 50 Tafsir tentang teknologi 51 Tuhan tiga 52 Shad ayat 27 53 Al hadid ayat 20 54 QS. al-Luqman ayat 10 55 Al ahzab ayat 21 56 ali imran 190 57 surah al ikhlas 58 An naml ayat 19 59 Hutang 60 ibrahim ayat 7 61 ibrahim 7 62 ali imran 97 63 musibah 64 al+maidah+ayat+122 65 Zakat 66 ali imran 8 67 akhlak 68 al-hijr ayat 9 69 waktu 70 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 71 al baqarah ayat 233 72 Nabi Isa adalah anak Allah 73 Jujur 74 Ayat 42 75 Surat Ar-rahman ayat 19 76 al hijr ayat 9 77 ali imran 104 78 Yusuf 87 79 Ali imran 139 80 Al Baqarah ayat 30 81 al baqarah ayat 163 82 Allah Tuhan 83 Pendusta 84 al baqarah ayat 275 85 Surah Ali-Imran ayat 114 86 Ali Imran ayat 139 87 Munafik 88 pendidikan 89 yusuf 24 90 wanita 91 Takwa 92 katak 93 Hadis hutang piutang 94 Ali imron ayat 102 95 ar rum ayat 21 96 kera 97 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 98 Jihad 99 al imran 100 ibrahim 1

Hasil pencarian tentang Jihad

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 52
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap mereka dengannya) dengan Alquran (dengan jihad
(Dan barang siapa yang berjihad) maksudnya jihad fisik atau jihad nafsi (maka sesungghnya jihadnya itu
Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian diberi pahala oleh-Nya atas jihad dan keikhlasan kalian
mengorbankan diri dengan selalu bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya pahala dari jihad
Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan sehubungan dengan masalah jihad (karena sesungguhnya mereka
Orang-orang yang enggan dan meremehkan jihad itu akan mengajukan alasan kepada kalian, wahai orang-orang...Mukmin yang berjihad, apabila kalian telah kembali dari medan jihad dan berjumpa dengan mereka.
dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan jihad
percaya kepada keesaan Allah dan berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam serta menahan derita jihad
memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad
Wahai orang-orang Mukmin, jangan mengira bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa menguji dengan jihad
Karena orang yang benar-benar beriman, akan terdorong oleh kesungguhan iman mereka untuk cinta kepada jihad
Mereka selamanya tidak akan mengerti dengan baik makna yang terkandung dalam jihad dan mengikuti Rasulullah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (
Kalau saja Kami menentukan tugas yang sangat berat dengan memerintahkan jihad terus menerus, membiarkan
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah jihad
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
in syarthiyah dan laa nafi (kalian tidak berangkat) keluar bersama dengan Nabi saw. untuk melakukan jihad
Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak
yang di dalamnya disebutkan masalah jihad.
Mereka tidak meninggalkan Rasul sendirian dalam hal penting yang memerlukan kebersamaan, seperti jihad
Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)
Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) yaitu jihad yang telah
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad) untuk melakukan jihad (pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku
mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad