Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 hujan 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 Almaidah ayat 48 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Ibrahim ayat 7 14 dunia 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Aman 17 al-insyirah ayat 5 18 al-maidah ayat 3 19 al-baqarah ayat 168 20 hewan 21 an-nur+ayat+36 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 Urusan 24 huud+40 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 Memohon ampun 27 ar rum ayat 21 28 Al+Anbiyâ+ayat+73 29 Anjing 30 ikhlas 31 ali imran ayat 26 32 al ahzab ayat 70 33 Bersyukur 34 surat Al furqan ayat 20 35 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 36 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 37 lukman+ayat+15 38 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 39 Surga 40 orang tua 41 surat Al furqan ayat 9 42 menghindari perkelahian 43 petunjuk 44 kemuliaan 45 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 46 ali imran ayat 185 47 al bayyinah ayat 8 48 AL+AHZAB+AYAT+70 49 QS.Al imran ayat 79 50 al baqarah ayat 261 51 mengharapkan pertemuan 52 an nisa ayat 59 53 surat al baqarah ayat 11 54 al baqarah ayat 124 55 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 56 Al+hijr+ayat+48 57 al-maidah ayat 48 58 An nahl ayat 120 59 Surat al maidah ayat 48 60 ibrahim 32 61 surat al-araf 31 62 al-baqarah ayat 245 63 LUKMAN AYAT 12 64 Cinta 65 Diamlah 66 al hijr ayat 9 67 Surat at-taubah 104 68 Al-Nur ayat 51-54 69 Al+waqiah+ayat+37 70 Perang 71 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 72 Surat+Al+-+Baqarah : 269 73 zakat qardh 74 LUKMAN+AYAT+13 75 Ibrahim 25 76 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 77 ali+imran+147 78 al baqarah ayat 28 79 surat al baqarah 80 Memaafkan 81 nuh ayat 25 82 LUKMAN+AYAT+14 83 Hati bersih 84 al+baqarah+ayat+251 85 tumbuhan berdzikir 86 yunus 87 Rezeki 88 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 89 penyakit gula 90 Al-Baqarah · Ayat 286 91 al an'am ayat 38 92 ali imran 64 93 an nahl ayat 43 94 besi 95 an nisa ayat 135 96 LUKMAN+AYAT+16 97 SURAT LUKMAN 98 al an am ayat 32 99 hewan ternak 100 surat al baqarah ayat 219

Hasil pencarian tentang Jika+salah+seorang+di+antara+kamu+mampu+menikah,+maka+hendaklah+dia+menikah,+karena+pernikahan+adalah+sunnahku,+dan+barangsiapa+yang+tidak+menikah,+maka+dia+bukan+dari+golonganku

-deskripsi"> Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau...Jika diartikan yang baik agamanya, maka berarti majikan diperintahkan menikahkan hamba sahaya yang saleh...laki-laki maupun perempuan sebagai balasan terhadap kesalehannya, dan lagi karena orang yang tidak saleh...Bisa juga diartikan dengan yang layak menikah lagi butuh kepadanya dari kalangan hamba sahaya laki-laki...atau salah satunya dan siapa yang tidak, sehingga Dia berikan masing-masingnya sesuai ilmu-Nya dan hikmah-Nya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu menikah, Allah memerintahkannya...di tangan kita adalah berasal dari Allah, oleh karena itu berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana...Syaikh As Sa’diy berkata, “Mafhum ayat ini adalah, bahwa seorang hamba sahaya apabila tidak meminta...mukatabah, maka majikannya tidak diperintahkan memulai menawarkan mukatabah, dan bahwa apabila dia tidak...Apabila dia telah bertobat dan berhenti dari melakukan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya
Jika kalian merasa takut berbuat lalim kepada anak-anak yatim, karena merupakan dosa besar, maka takutlah...dan jika kalian kawin dengan lebih dari empat istri....Kawinilah, di antara mereka itu, dua, tiga atau empat, jika kalian yakin akan mampu berlaku adil....Jika kalian merasa takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup seorang saja....Islam adalah syariat Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
Ia adalah seorang yang biasa membawa para tawanan dari Mekah dan membawanya ke Madinah....Martsad berkata, “Aku pun datang, sehingga sampai di salah satu bayangan dinding di antara dinding-dinding...Mereka pun balik dan aku kembali kepada kawanku dan membawanya, sedangkan dia adalah seorang yang cukup..., maka pernikahan itu sesungguhnya zina, dan orang yang menikahinya adalah pezina....sedikitnya rasa kecemburuan, menghubungkan anak-anak yang bukan berasal dari suami, dan karena pezina
Dia halalkan, di mana di antaranya ada yang ikut serta dalam hal ini antara Beliau dengan kaum mukmin...

-deskripsi"> Ini semua adalah hal yang sama antara Beliau dengan kaum mukmin, di...Ibnu Katsir berkata, “Orang-orang Nasrani tidak menikah dengan seorang wanita kecuali jika antara si...laki-laki dengan si wanita ada tujuh kakek atau lebih, sedangkan orang-orang Yahudi, salah seorang di..."> Tentang hukum-hukum perkawinan, misalnya mereka tidak boleh menikah lebih dari empat orang istri dan
Jika mereka telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara...harta, maka serahkanlah harta-harta mereka....Barangsiapa, di antara pemelihara harta itu, yang mampu, maka hendaknya ia menahan diri untuk tidak memakannya...Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya....Cukuplah Allah sebagai pembalas dan pengawas atas persaksian itu.

-deskripsi"> Dia senantiasa memindahkan keadaan kamu dari periode yang satu kepada...periode yang selanjutnya sampai kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dan menikah, lalu kamu...Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya....hendak sampai kepada akhirnya kalau bukan karena dia mengerjakan sebab-sebab berkurangnya umur seperti...

-deskripsi"> Oleh karena itu, Tuhan yang mengadakan manusia dan merubah dari satu
tidak ada masa iddah atas istri mereka yang perlu mereka perhitungkan, dan Dia memerintahkan mereka...menikahinya atau menggantungkan talaknya jika menikahinya, maka tidaklah jatuh, dan bahwa yang demikian...Jika talak yang merupakan pisah dan pengharaman secara sempurna tidak terjadi sebelum nikah, maka pengharaman...tidak ada iddahnya, bahkan dengan ditalaknya membolehkan si wanita menikah lagi, dan bahwa iddah hanyalah...Tentunya hal ini jika si suami belum menyebutkan maharnya, jika sudah, maka untuknya setengah dari mahar

-deskripsi"> Maksudnya orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama...Ada pula yang mengartikan "kamu dan mereka (budak) sama-sama seagama, oleh karena itu jangan merasa sombong...

-deskripsi"> Seperti tidak menundanya dan tidak mengurangi meskipun ia seorang budak...

-deskripsi"> Oleh karena itu, jika mereka berzina padahal sudah menikah, maka didera...Namun jika mereka belum menikah kemudian berzina, maka mereka diberi hukuman ta'zir yang membuatnya jera
Contoh sindiran adalah mengatakan kepada wanita tersebut, "Kamu sungguh cantik", "Banyak orang yang berminat...Perbedaan secara tegas dengan sindiran adalah bahwa secara tegas (tashrih) tidak ada kemungkinan yang...Oleh karena itu, Dia membolehkan kamu menyebut mereka secara sindiran atau menyembunyikan di hati keinginan...

-deskripsi"> Oleh karena itu, niatkanlah yang baik dan jangan meniatkan hal yang...

-deskripsi"> Yakni tidak segera memberikan hukuman, padahal Dia mampu memberikan
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali...wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir....Ikatan tali pernikahan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian...Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah...Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika
-deskripsi"> Yaitu dengan tidak keluar dari rumah suaminya, tidak berhias dan tidak menikah...wafat suaminya, tidak karena perceraian dan perpisahan lainnya....suaminya, jika ia hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan....

-deskripsi"> Dia mengetahui amalan yang kamu kerjakan baik nampak maupun tersembunyi..., jelas maupun samar dan Dia akan memberikan balasan terhadapnya.
Jika mereka tidak mampu maka diambilkan dari harta baitulmal, dan jika sulit maka dari pihak yang bersalah...(Dan jika ia) maksudnya yang terbunuh (dari kaum yang di antara kamu dengan mereka ada perjanjian) misalnya...orang mukmin, jika dia seorang Yahudi atau Nasrani, dan seperlima belas jika ia seorang Majusi serta...(Siapa yang tidak memperolehnya) misalnya karena tak ada budak atau biayanya (maka hendaklah berpuasa...Tetapi menurut Syafii, pada salah satu di antara dua pendapatnya yang terkuat, ini diberlakukan (untuk
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu...Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang...kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya....Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.
(Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar...laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan) boleh menjadi saksi (di antara saksi-saksi...hingga menjadi khabar dari 'takuuna' sedangkan isimnya adalah kata ganti at-tijaarah (yang kamu jalankan...di antara kamu), artinya yang kamu pegang dan tidak mempunyai waktu berjangka, (maka tidak ada dosa...dari taat yang sekali-kali tidak layak (bagi kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah) dalam perintah
-deskripsi"> Yakni yang masih mengalami haidh dan sudah dicampuri (karena wanita yang...Adapun wanita yang sudah monopause (berhenti haidh) dan wanita kecil yang belum mengalami haidh, maka...

-deskripsi"> Dengan tidak menikah....Di antara hikmah lainnya menunggu (biasa disebut 'iddah) adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami...Hak-hak antara suami dan istri kembali kepada uruf atau adat yang berlaku pada daerah setempat, dan hal
Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa jika terdiri dari beberapa orang wanita saja, maka tidak diterima..., demikian juga jika wanita dengan laki-laki atau jumlah para saksi kurang dari empat orang, bahkan harus...

-deskripsi"> Dan cegahlah mereka dari bergaul dengan orang lain....mengadakan jalan yang lain untuk mereka, yaitu dengan mendera orang yang belum menikah seratus kali...dan mengasingkannya selama setahun, sedangkan bagi yang sudah menikah lantas berzina, maka dirajam.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 92
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak...sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang...Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (...Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut...Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
juga diharamkan mengawini anak tiri perempuan dari istri yang sudah kalian gauli, dan istri anak kandung...Seorang anak yang disusui mengambil makanan dari tubuh ibu yang menyusuinya, seperti memakan makanan...dari tubuh ibu ketika masih berada di dalam kandungan....Di sini terdapat motifasi untuk menyusui anak, karena susu ibu merupakan makanan alami bagi bayi....Namun, sebaliknya, perkawinan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat tidak akan menghasilkan
dirajam jika sudah menikah, demikian pula tidak boleh menemaninya serta bergaul dengannya yang seseorang...

-deskripsi"> Yang dimaksud wanita-wanita yang baik di sini adalah wanita-wanita yang...Tetapi jika wanita yang dituduh itu bukan muhshan, yakni kurang baik, maka cukup penuduhnya diberi taâ...tetapi tidak membuatnya binasa....

-deskripsi"> Karena mengerjakan dosa besar itu, di mana di dalamnya terdapat pelanggaran
-deskripsi"> Hukum ini berlaku pada pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah...Sedangkan yang sudah menikah, maka As Sunnah menerangkan, bahwa hadnya adalah dengan dirajam....Adapun budak setengah dari hukuman itu....

-deskripsi"> Atau hubungan kerabat dan persahabatan.

(Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya) maksudnya mereka yang tidak mempunyai...perempuan (maka hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada...Jika kamu mampu membayarnya, berarti kamu menjadi orang yang merdeka."...di sini tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi (karena kalian hendak mencari) melalui paksaan itu...(Dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah kepada mereka yang telah dipaksa itu adalah
Jika ternyata ia tidak menyisakannya, maka tandanya ia belum bisa mengatur harta, maka hartanya belum...itu mereka tidak bisa mengambilnya dari kamu dan tidak bisa mencegah kamu memakannya....Allah Ta'ala, "Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari...memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut...Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan harta anak yatim, jika pengurusnya seorang yang fakir, maka
murtad, rajam kepada pezina yang sudah menikah, dan pemberontak ketika melakukan pemberontakan yang...

-deskripsi"> Maksud kekuasaan di sini adalah hak ahli waris yang terbunuh atau penguasa...Adapula yang menafsirkan “kekuasaan” di sini dengan hujjah yang jelas untuk mengqishas pembunuh,...jika dia memaafkan, maka gugurlah qishas....

-deskripsi"> Seperti membunuh yang bukan pembunuh, membunuh menggunakan alat yang
di antara perjanjian Suhail bin ‘Amr kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah, bahwa tidak...ada seorang yang datang kepadamu dari kalangan kami meskipun ia masuk ke agama kamu kecuali engkau kembalikan...antara isi perjanjian itu adalah bahwa barang siapa yang datang dari mereka dalam keadaan muslim kepada...Jika datang karena marah kepada kepada suami mereka, benci atau lainnya dan mereka tidak beriman, maka...bukan karena durhaka kepada suami, mereka tidak keluar kecuali karena cinta kepada Islam dan para pemeluknya
antara an dan laa (kalian menyembah selain Dia dan) hendaklah kalian berbuat baik (pada ibu bapak kalian...(Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu) lafal ahaduhumaa adalah...maka lafal ahaduhumaa menjadi badal daripada alif lafal yablughaani (maka sekali-kali janganlah kamu...yang artinya adalah celaka dan sial (dan janganlah kamu membentak mereka) jangan kamu menghardik keduanya...(dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia) perkataan yang baik dan sopan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 19
Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri....Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)"....Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah...dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 106
Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat..., maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang...berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian...nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang...sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan
Demi Allah, bau keledaimu telah menggangguku.” Lalu salah seorang Anshar di antara mereka berkata,...salah seorang dari kaum Abdullah (bin Ubay) ada yang marah untuknya dan memakinya, sehingga masing-masing...beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!...Jika kedua golongan itu berdamai, maka sangat baik sekali, tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat...Jika demikian, maka bukanlah shulh yang diperintahkan, ia wajib tidak memihak hanya karena hubungan kekerabatan
-deskripsi"> Karena Allah yang mengangkat seharusnya mereka menerimanya dan tunduk, tidak...

-deskripsi"> Yakni karena Thalut bukan keturunan raja dan nabi, bahkan dia hanya...

-deskripsi"> Thalut adalah orang alim (berilmu) Bani Israil dan orang yang paling...Jika salah satunya tidak ada, maka akan gagal mengurus kerajaan....Demikian juga jika gagasannya kuat, namun tidak mampu mewujudkannya, maka gagasan tersebut tidak berfaedah