Paling Sering Dicari

1 Banjir 2 mikail 3 Jual beli 4 Al maidah ayat 2 5 Al hujurat ayat 13 6 Munkar 7 menuntut ilmu 8 an nisa ayat 29 9 riba 10 zakat 11 ali imran 159 12 Apa hukumnya perjanjian 13 An nisa ayat 7 14 Gunung meletus 15 AT TAHRIM AYAT 6 16 An nisa ayat 1 17 yunus ayat 101 18 wahyu 19 Niat 20 al ikhlas 21 al maidah ayat 3 22 malaikat 23 Kurma 24 Surga 25 bekerja 26 al mujadalah ayat 11 27 Haji 28 Tentang membuat pot 29 an nahl ayat 78 30 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 31 Malaikat Ridwan 32 tanah longsor 33 bencana 34 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 35 Mencari nafkah 36 Iman 37 an nisa ayat 59 38 al bayyinah ayat 5 39 surat+al+isra+ayat+80+81 40 IBRAHIM 7 41 Al jumuah ayat 10 42 ali imran 182 43 ilmu 44 Sedekah 45 yusuf 46 keutamaan ilmu 47 Pemimpin 48 Anak 49 tafsir+surah+ar+arum+ayat+30 50 Dilarang meludah ke arah barat 51 lukman ayat 13 52 An-Nisa ayat 29 53 gempa bumi 54 Hadits muslim 2565 55 Al Isra ayat 23 56 ali imran ayat 104 57 az-zumar ayat 27 58 Al maidah ayat 6 59 ali imran 31 60 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 61 syirik 62 Sakit penggugur dosa 63 Kandungan+surat+Al+baqarah+168 64 perintah 65 ali imran 97 66 ikhlas 67 sabar 68 Shalat 69 Alat musik 70 sulaiman 71 puasa 72 ali imran 130 73 jibril 74 an nahl ayat 125 75 maryam 76 malik 77 Tentang orang ingin kembali ke dunia untuk sedekah 78 Arti+dari+khurimat 79 hujan 80 yunus 81 at thur 21 82 Al-Mu'min+ayat+7 83 Quraisy 84 Kebaikan 85 luqman 86 ali imran 87 an nahl ayat 90 88 petunjuk 89 yunus 6 90 Fitrah kelahiran manusia 91 bencana alam 92 Ar rum ayat 21 93 Dakwah terus menerus 94 luqman 13 95 Arti dari inna maal usriusro 96 anak istri keluarga 97 Al+qaf+ayat+17 98 tujuan pendidikan 99 Jangan meninggalkan anak lemah 100 ali imran 190

Hasil pencarian tentang Jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli