Paling Sering Dicari

1 zakat 2 puasa 3 ramadhan 4 Sedekah 5 Sabar 6 pemimpin 7 Al maidah Ayat 6 8 ibrahim 9 ali imran 10 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 11 ali imran 190 12 Surat 17 ayat 99 13 Lelaki baik 14 yunus 15 YUSUF 16 Menuntut ilmu 17 riba 18 ali+imran+191 19 Berpikir 20 zakat fitrah 21 Al Ikhlas 22 Haji 23 ampunan 24 Luqman 14 25 ali imran 110 26 Sihir 27 luqman 13 28 Surat Al Baqarah ayat 150 29 an nahl ayat 125 30 ar rahman 31 maaf 32 Yunus 5 33 An-Nisa' ayat 1 34 al-fatir+ayat+10 35 Surat al mulk 36 at tahrim ayat 6 37 larangan menipu 38 Allah 39 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 40 Obat 41 surat An-Nisaa’ayat12 42 Muhammad 24 43 Yatim 44 seribu bulan 45 az zumar ayat 21 46 Al baqarah ayat 256 47 akal 48 al baqarah ayat 183 49 Harun 50 qs yunus 101 51 shalat 52 ilmu 53 an-nisaa ayat 59 54 Surat an nisa 58-59 55 gempa bumi 56 Luqman 57 bagi hasil 58 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 59 al-baqarah ayat 185 60 Abdi masyarakat 61 Hari kiamat 62 muhammad 63 matahari 64 Ali imran 130 65 Q.S. Luqman/31: 13 66 ibrahim 7 67 Al-Ahzab ayat 21 68 al maidah ayat 1 69 hujan 70 Q.S Al Mulk ayat 2 71 al ahzab ayat 21 72 Pendapat ulama QS Anisa ayat 136 73 al anfal ayat 25 74 luqman 17 75 surah an naml ayat 17 76 al baqarah ayat 185 77 Timbangan 78 Ali imran ayat 159 79 Hadis+ibnu+madjah+ke+3966 pengertian manajemen 80 sholat 81 Mati 82 al maidah ayat 8 83 Tafsir surat an nisa 101 84 Tafsir Yunus ayat 31 85 Surat Ibrahim 86 Perintah sholat 87 Al maidah ayat 2 88 Bidadari 89 Malaikat 90 surat al baqarah ayat 261 91 munafik 92 maidah+ayat+105 93 kasih+sayang+ 94 Tetangga 95 al baqarah ayat 275 96 Yusuf ayat 87 97 Yahudi 98 semut 99 Al a'raf ayat 54 100 ayat alquran tentang matahari da fungsinya bagi tanaman

Hasil pencarian tentang Jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli