Paling Sering Dicari

1 sholat 2 hadits Ibnu Majah nomor 2618 3 Puasa 4 uluhiyah allah 5 Zakat 6 dikumpulkan 7 Bekas+jiwa 8 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 9 Shalat 10 Ali Imran 11 mekkah madinah 12 Ali Imran Ayat 103 13 Catatan amal 14 beriman kepada ayat ayat kami 15 Rezeki 16 maaf 17 yunus 57 18 Ali 'Imran Ayat 159 19 surat al fiil 20 Memecah belah agama 21 Oramg orang sabar 22 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 23 hadits muslim 24 surat an-nahl ayat 90 25 Pemimpin 26 Ali IMran ayat 133-135 27 Hidup 28 orang yang memakmurkan mesjid 29 Menjaga silaturahmi 30 at+thalaq+ayat+3 31 Bertasbih 32 ali imran ayat 190 33 ali imran 92 34 Ar-Ra’d ayat 11 35 al hijr 36 Hadits tentang monyet berzina 37 ali imran 104 38 Tafsir ibnu majah 761 39 Muhammad 40 ANNISA AYAT 1 41 Haji 42 tambah 43 Al Ankabut ayat 45 44 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 45 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 46 al-maidah ayat 117 47 Kami lebihkan atas bangsa 48 muslim 49 at+taha+ayat+44 50 Lalai dalam sholatnya 51 Makanan halal 52 ar rum ayat 30 53 Ar+Rahman+8 54 derajat 55 al alaq ayat 1 56 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 57 al-hujarat ayat 90 58 Muzammil ayat 4 59 Sabar 60 an nisaa ayat 58 61 Yusuf 23 62 Yunus 90 63 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 64 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 65 kasih sayang 66 Jujur 67 Al ikhlas 68 Ayat mutsha bihat 69 Luqman 13 70 Surat+Maryam+Ayat+33 71 mencari 72 Surat+al+hasyr+ayat+20 73 Berjalanlah dibumi allah 74 Saba 13 75 Al hijr 91 76 Surat+Maryam+Ayat+35 77 Yunus: 57 78 Al imran 79 Sabar dan taqwa 80 Al AHujurat Ayat 10 81 Bekas 82 Al imran 9 83 Arsy 84 Ayat tentang orang yang berkubu 85 Surat al ahzab... 86 batil 87 Attalaq ayat 11 88 kesucian hati 89 surat attalaq ayat 12 90 tidak menyentuh 91 Dendam surga 92 al maarij ayat 19 93 Al fiil ayat 1 94 ayub 95 Tajwid+surat+al+anbiya+ayat+30 96 baqarah+ayat 164 97 an-nafas 98 ali imran 147 99 Suami 100 manusia sebagai khlifah

Hasil pencarian tentang Jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.

-deskripsi"> Yakni ketika mereka sedang lalai dan sibuk, baik dengan jual beli, tawar-menawar
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
tafsir-deskripsi"> Dihubungkan yang khusus dengan yang umum sebelumnya, karena yang biasa terjadi adalah jual...beli....Mereka itu meskipun berdagang dan berjual beli, namun tidak dibuat lalai olehnya sampai lupa mengingat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
-deskripsi"> Bermuamalah ialah seperti berjual beli, salam (jual beli yang barangnya...

-deskripsi"> Jual beli dengan barang dan pembayaran diserahkan pada saat itu juga
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Pada hari itu, bukan lagi waktunya mengejar yang telah luput, tidak berlaku jual beli, pemberian dari
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
dipaksa tidaklah dipandang dan tidak membuah hukum syar’i, baik dalam urusan talak, memerdekakan, jual-beli
Jika anda ingin memperhatikan betapa besarnya jual beli ini, maka perhatikanlah siapa yang membeli, gantinya

-deskripsi"> Di akhirat tidak ada lagi jual beli untuk memperoleh laba atau keuntungan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.