Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 Ilmu 4 Niat 5 Ali Imran 6 pemimpin 7 al maidah ayat 48 8 Al Maidah Ayat 2 9 menuntut ilmu 10 al maidah ayat 1 11 Hadis tentang Musa dan khidir 12 Al Baqarah ayat 4 13 Ali Imran 190 14 al Baqarah ayat 285 15 jihad 16 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 17 Salam 18 AT TAUBAH AYAT 60 19 Ali Imran 104 20 sabar 21 al ikhlas 22 akhlak 23 al hijr 9 24 surat+al hijr+AYAT+36 25 Surat+Maryam+Ayat+94 26 Ayat+47 27 zakat 28 Luqman ayat 18 29 ali imran 159 30 ali imran ayat 110 31 iman 32 pinjaman 33 Surat Al maidah ayat 1 34 Al-Imran 182 35 luqman 36 Cahaya 37 al baqarah ayat 256 38 al anfal ayat 2 39 makan 40 Surat+Maryam+Ayat+76 41 gunung 42 Al+alaq+ayat+96 43 ar rum ayat 21 44 An nisa ayat 29 45 bumi 46 ali+imran+191 47 Hadits+at+huru 48 AN nahl ayat 90 49 ali imran 19 50 al-qiyamah ayat 2 51 2154 hadist muslim 52 Al Baqarah ayat 275 53 ali imran 92 54 Timbangan 55 nikah 56 khalifah 57 an nisa ayat 58 58 daud 59 Maksiat 60 al+maarij+ayat+35 61 Albaqarah ayat 2017 62 muhammad 63 tentang murabahah 64 Tentang kesehatan jiwa 65 maryam 66 al-maidah ayat 2 67 annisa ayat 51 68 sungai 69 al isra ayat 32 70 al quran 71 an-nisa ayat 58 72 al ahzab ayat 21 73 al ankabut ayat 51 74 Pendidikan 75 ali imran 31 76 an nisa ayat 3 77 Itulah perumpamaan 78 islam 79 ali imran 110 80 ali imran ayat 190 81 Surah al-qasas ayat 26 82 Burung 83 maryam+ayat+37 84 surat+al-+mujadilah+ayat+33 85 surat an nisa ayat 51 86 ali imran 130 87 penyakit 88 akhlak baik 89 akal 90 Surat+Maryam+Ayat+80 91 al+kafirun+ayat+4 92 ghafir ayat 60 93 AL baqarah ayat 2 94 Yang ber bunyi 95 Al Baqarah ayat 30 96 Jual beli 97 Mandi junub 98 ali imran ayat 153 99 Ibnu Umar jenggot 100 Menghormati guru

Hasil pencarian tentang Jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli