Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 an+nisa+ayat+21 5 Surat+al+al isra+ayat+36 6 al imran 7 Ali imran 104 8 Hukum+al+ankabut 9 surat an nisa ayat 135 10 Tafsir ayat 22 11 ar rahman 12 surat+An-Najm+ayat+38 13 yunus 14 zakat 15 Riba 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 luqman+ayat+14 18 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 19 shalat 20 Dalil+tentang+kreatif 21 hadits shalat 22 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 23 Takwa 24 Zikir 25 AL MAIDAH AYAT 3 26 ular 27 Surat albakoroh 20_28 28 wanita 29 Ibrahim 7 30 Surat Lukman ayat 32 31 petunjuk 32 ali imran 33 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 34 Ayat 1 35 ali imran 97 36 Sabar 37 Surat nuh 38 Tajwid+surat+al+anbiya 39 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 40 ikhlas 41 al maidah ayat 2 42 al+anbiya+ayat+90 43 muhammad 35 44 Surat al isra 45 yunus 107 46 al+anbiya+ayat 90 47 Hadis hutang piutang 48 surat muhammad ayat 15 49 tajwid+al+a-raf+ayat+34 50 an nisa ayat 58 51 Pendusta 52 an-nisa ayat 124 53 katak 54 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 55 al-baqarah ayat 275 56 Al ahzab ayat 21 57 Ali imran 185 58 al baqarah ayat 163 59 Kisah kaum sodo 60 al hajj ayat 78 61 ali imran 133 62 musibah 63 an nisa ayat 59 64 al ikhlas 65 waktu 66 Jihad 67 waris 68 Al hadid ayat 20 69 Al mulk ayat 2 70 Ali Imran 134 71 al hujurat ayat 12 72 Unsur surat Ibrahim ayat 18 73 Surat+al+al+isra+ayat+36 74 ali imran 190 75 ali+imran+146 76 Ali imran 103 77 Shaad 78 al-quran 79 Al+hujurat+ayat+56 80 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 81 unta 82 Al hijr 94 83 ayat Quran tentang sejarah 84 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 85 akhlak 86 al+maidah+ayat+3 87 surga 88 Al insyirah ayat 5 89 Muslim 90 al+maidah+ayat+122 91 an nahl ayat 7-8 92 fitnah akhir zaman 93 Anak allah 94 Surat Al An’am; 141 95 al baqarah+ayat+75 96 surah annaba' ayat 1-5 97 ibrahim 98 Surat+al+imran+ayat+75 99 Ali imran 159 100 tidak+akan+bergeser+dua+telapak+kaki+tentang+umurnya+untuk+apa+digunakan

Hasil pencarian tentang Kafir+

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 151
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya....Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 161
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah,
Orang-orang kafir berkata) orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ("Ini adalah hari yang berat...") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Muddatstsir melalui...firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 1
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
(Katakanlah, "Hai orang-orang kafir!)
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa
Kalau bukan karena Kami tidak menginginkan semua orang menjadi kafir ketika melihat bahwa orang-orang...kafir itu mendapat rezeki yang amat luas, tentu Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang...kafir itu terbuat dari perak, karena begitu rendah dan sepelenya dunia bagi Kami.
Nabi, kobarkanlah semangat) berilah semangat (para mukmin itu untuk berperang) melawan orang-orang kafir...sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh) di antara orang-orang kafir...disebabkan orang-orang kafir itu) mereka yang kafir itu (kaum yang tidak mengerti)....dan seratus orang mukmin mampu memerangi seribu orang kafir dan hendaknya mereka (kaum mukmin) bersabar...di dalam menghadapi orang-orang kafir.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan Allah) tuntunan-Nya, yaitu jalan petunjuk...(kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka...) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang Badar
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam...keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 19
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 23
tetapi orang yang berpaling dan kafir,
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 34
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam...keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri....Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya...dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 10
bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 42
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 22
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir...serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 36
Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam....Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 5
Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 102
maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong...Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
(Sebenarnya orang-orang kafir itu) yakni penduduk Mekah yang kafir (berada dalam kesombongan) hamiyyah
(Binasalah manusia) maksudnya, terlaknatlah orang kafir itu (alangkah sangat kekafirannya) Istifham atau...pada ayat ini mengandung makna celaan; makna yang dimaksud, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian...) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir
(Itulah) hukuman yang ditimpakan atasmu (maka rasakanlah hukuman itu) hai orang-orang kafir, sebagai...hukuman di dunia (sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu) kelak di hari kemudian (azab neraka")
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 34
Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 11
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 16
Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 2
orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
(Adapun orang yang melampaui batas) yakni orang kafir.