Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 ali imran 8 Menuntut ilmu 9 Etika murid kepada guru 10 al jaatsiyah ayat 13 11 kejadian manusia 12 iblis 13 shalat 14 ali imran 159 15 an nahl ayat 125 16 Sholat 17 al maidah ayat 3 18 al maidah ayat 2 19 jual beli 20 akal 21 luqman 13 22 muhammad 10 23 sedekah 24 jujur 25 al hujurat ayat 13 26 al baqarah ayat 282 27 luqman 28 Al baqarah ayat 2 29 Pohon 30 yunus 10 31 amanat 32 Hadist Bukhori dan muslim 33 al ikhlas 34 Pasar modal 35 haji 36 Dosa 37 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 38 al ahzab ayat 21 39 Zakat 40 an nisa ayat 59 41 taubat 42 saba 19 43 an-nisa ayat 19 44 al+anam+ayat+1 45 al ankabut ayat 45 46 an nisa ayat 9 47 al-ikhlas 48 surat quraisy 49 al ikhlas ayat 1 50 nafas 51 Ibrahim 7 52 muslim, bab pakaian (2125) 53 Ziarah kubur 54 lebih dari 55 Masjid 56 an-nahl ayat 90 57 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 58 Takdir 59 AL ISRA AYAT 23 60 yunus 41 61 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 62 at taubah ayat 71 63 Takwa 64 nikah 65 At taubah ayat 36 66 al-Furqan ayat 67 67 AL HUJURAT AYAT 10 68 Mengurus 69 al mujadilah ayat 11 70 ali imran 190 71 ali Imran 64 72 surah hud ayat 61 73 Surah al baqarah ayat 30 74 surat ali imran ayat 159 75 maha lembut 76 al baqarah ayat 21 77 Hud ayat 61 78 ar rum ayat 30 79 al maidah ayat 1 80 at tahrim ayat 6 81 an nisa ayat 29 82 an+nisa+ayat+59 83 al imran 84 surat Yunus ayat 57 85 al baqarah ayat 30 86 Tentang bersi 87 jihad 88 Agama 89 al- Baqarah ayat 195 90 al maidah ayat 90 91 Ibrahim+ayat+34 92 an nur ayat 2 93 Al-an'am ayat 165 94 an-Nisa’ ayat 6 95 ali imran ayat 97 96 Al+furqon+ayat+1 97 cobaan 98 ali imran 61 99 3 ciri orang munafik 100 al baqarah ayat 175

Hasil pencarian tentang Keutamaan+orang+yg+mengajar

terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 4
Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 5
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 21
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memamg tak dibenarkan...dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka...akan menerima siksa yg pedih.
(Yang mengajar) manusia menulis (dengan qalam) orang pertama yang menulis dengan memakai qalam atau pena
Apakah pantas aku mencarikan kalian sembahan selain Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kalian keutamaan...dan nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang semasa kalian?
) agung karena Dia telah menurunkan Alquran kepadamu dan Dia memberimu kedudukan yang terpuji serta keutamaan-keutamaan
lain sebagai penghibur penolakan itu, seraya berfirman, "Wahai Mûsâ, sesungguhnya Aku telah memberikan keutamaan...kepadamu, dan dari sekian banyak orang sezamanmu, Aku memilih kamu untuk menyampaikan sifr-sifr Tawrât...Maka terimalah keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan...orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat-Ku."
Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar....Maka, tidaklah sama antara orang yang duduk berpangku tangan di rumah dan tidak ikut berperang, dengan...orang yang berjuang dengan harta dan jiwa....Allah memberikan kepada orang-orang yang berjihad derajat yang lebih tinggi di atas orang-orang yang...Meskipun orang-orang yang berjihad mempunyai keutamaan dan derajat khusus, namun Allah tetap menjanjikan
Wahai orang-orang musyrik, sesungguhnya Ibrâhîm yang menjadi kebanggaan kalian dan kebanggaan orang-orang...Yahudi adalah sosok yang penuh keutamaan, jauh dari kepalsuan kalian, tunduk pada perintah Tuhan dan
Dan aku tidak akan mengusir orang-orang beriman dari majlis dan pergaulanku hanya karena kalian menganggap...Aku menganggap kalian adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat mengukur keutamaan makhluk Allah; apakah...ukuran keutamaan seseorang itu dilihat dari kedudukan dan hartanya sebagaimana yang kalian kira, atau
(Maka mengapa tidak ada) mengapa tidak (dari umat-umat) dari bangsa-bangsa terdahulu (sebelum kamu orang-orang...yang mempunyai keutamaan) orang-orang yang teguh dalam beragama dan memiliki keutamaan (yang melarang...hal tersebut jelas tidak akan terjadi di kalangan mereka (kecuali) hanya (sebagian kecil di antara orang-orang...Huruf min di sini mengandung makna bayan atau penjelasan (dan orang-orang yang lalim hanya mementingkan...(kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka) mereka hanya bersenang-senang saja (dan mereka adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 116
Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang...daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah...Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah...yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
Wahai istri-istri Rasul, sesungguhnya keutamaan dan kedudukan kalian itu tidak seperti wanita pada umumnya...janganlah bersikap terlalu lembut dan terlalu lunak dalam bertutur sehingga dapat menarik perhatian orang
(Dan juga kepada kaum yang lain) lafal ini diathafkan kepada lafal al-ummiyyiina, yakni orang-orang yang...ada (dari mereka) yaitu orang-orang yang datang kemudian dari mereka, artinya sesudah mereka (tiadalah...disebutkannya para sahabat secara khusus pada ayat sebelumnya merupakan dalil yang cukup untuk membuktikan keutamaan...Keutamaan mereka jauh lebih besar daripada orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka di antara...orang-orang yang Nabi pun diutus kepada mereka, dan mereka beriman kepadanya baik dari jenis manusia
Allah telah memberikan keutamaan kepada kalian, wahai para hamba.
Tuhan pun kemudian menganugerahkan kepadaku kearifan dan pengetahuan, keutamaan dan kenikmatan, serta
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 3
menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang...yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.
kepadamu secara langsung (sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu) berupa keutamaan...(dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur") atas nikmat-nikmat-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang...Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
kehormatan bulan ini, maka balaslah dengan melakukan perlawanan, karena dalam hal-hal yang menyangkut keutamaan...Ketahuilah, sesungguhnya Allah penolong orang-orang yang bertakwa.
Di akhiratlah terdapat kemuliaan dan keutamaan yang hakiki.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 110
berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar...Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit...sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup...mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang
Tidak ada keistimewaan dan keutamaan pada dirimu sehingga kamu pantas mengajak kami untuk mempercayai
jumlahnya lebih banyak (dan juga para malaikat) mereka disebutkan secara khusus di sini karena mengingat keutamaan
Orang-orang lemah akal yang dipalingkan oleh kehendak hawa nafsu dari upaya berpikir dan merenung (dari...kalangan pengikut agama Yahudi, Nasrani dan orang-orang munafik) niscaya akan mengingkari beralihnya...kiblat orang-orang beriman dari Bayt al-Maqdis--sebagai kiblat paling benar dalam anggapan mereka--ke...Tidak ada nilai keutamaan yang melebihkan antara satu arah atas arah yang lain.
sebagian yang lain) dengan memberikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri kepada masing-masing dengan keutamaan
pada waktu yang telah ditentukan) yaitu mati (dan Dia akan memberi) kelak di akhirat (kepada tiap-tiap orang...yang mempunyai keutamaan) di dalam beramal (keutamaannya) yakni balasannya (Dan jika kalian berpaling
Sementara di akhirat kelak, Allah akan membalas setiap pelaku kebaikan dan keutamaan dengan pahala kebajikan
Oleh karena itu, jangan heran kalau kamu mendapat keutamaan yang besar berupa al-Qur'ân.
(Dan ingatlah di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil dan ingat pula di waktu kamu...(Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku..., dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang-orang mati) dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan...kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata) yakni mukjizat-mukjizat (lalu orang-orang