Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 Ilmu 11 riba 12 hadist muhammad tentang manusia 13 al fushilat ayat 33 14 Sholat 15 shalat 16 maryam 17 Rezeki 18 Muhammad 19 AL MAIDAH AYAT 1 20 muhamad nikah 21 al imran 22 zakat 23 ali imran 185 24 Ar rahman 25 Jual beli 26 al baqarah ayat 275 27 at tahrim ayat 6 28 pendidikan 29 Luqman ayat 12 30 al Isra ayat 23 31 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 32 ali imran 92 33 al maidah ayat 3 34 Leburan logam 35 ikhlas 36 ali imran 159 37 al+maidah+ayat+3 38 khalifah 39 Menuntut ilmu 40 Niat 41 Manusia 42 mukmin 43 QS Al- Baqara ayat 30 44 yunus 57 45 Ghaib 46 ali imran ayat 159 47 sabar 48 Surat 19 ayat 12 49 al imran 104 50 Agar kamu bertakwa 51 Tumbuhan 52 ali+imran+ayat+92 53 al baqarah ayat 185 54 iman 55 ali imran ayat 104 56 Ayat sedekah 57 an nisa ayat 29 58 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 59 ali+imran+ayat+104 60 hujan 61 surat+al+taubah+50 62 Ibrahim 40 63 Akhlak 64 Maaf 65 surah ali imran ayat 130 66 luqman ayat 18 67 yusuf 68 al mujadalah ayat 11 69 al-baqarah ayat 30 70 Muhammad 7 71 Surat Al-Baqarah Ayat 184 72 imran 73 Berfikir 74 laut 75 at-takwir ayat 6 76 Al Baqarah ayat 26 77 syariat 78 al+isra+ayat+36 79 Al Qasas ayat 77 80 al+baqarah+ayat+187 81 Ibadah 82 kurma 83 Ali imran 110 84 hisab 85 Al baqarah ayat 208 86 Isa Al masih 87 Rukun islam 88 wasiat 89 an+nisa'+ayat+59 90 Ali Imran ayat 7 91 al isra ayat 12 92 Jika kau mensyukuri nikmat 93 hadits sahur 94 Surat albaqarah halaman pertama 95 Niat puasa 96 al fathir ayat 15 97 Ibrahim 98 gaib 99 ALI IMRAN 190 100 Jihad

Hasil pencarian tentang Khamar

(Mereka diberi minum dari khamar murni) atau khamar yang bersih dari kotoran (yang dilak) tempat-tempatnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Tidak ada di dalam khamar itu alkohol) yakni zat yang membuat akal mereka mabuk (dan mereka tiada mabuk...yanzifuuna, yang berasal dari kalimat, Nazafasy Syaaribu, dan Anzafa, artinya memabukkan; maksudnya khamar...surga itu tidak memabukkan berbeda halnya dengan khamar di dunia.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya..., "... sungai-sungai dari khamar (arak)."
masing-masing di antara mereka diedarkan (gelas) yaitu tempat untuk minum berikut minumannya (yang berisikan khamar...dari sungai khamar) yang mengalir bagaikan sungai di bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 27
Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim,
Baarrun, artinya orang-orang yang taat (mereka minum dari gelas) atau tempat minum, yang berisikan khamar...Maksudnya, mereka meminum khamar. Hal ini diungkapkan dengan memakai nama alat peminumnya....Huruf Min bermakna Tab'idh (yang campurannya) yakni khamar itu dicampur dengan (kafur.)
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 25
Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 45
Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 47
Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
(Mereka saling memperebutkan) mereka saling beri (di dalamnya) dalam surga (piala) yang berisikan khamar...meminumnya (dan tiada pula perbuatan dosa) yang menimpa mereka disebabkan meminumnya, berbeda dengan khamar
Khamar, misalnya, dapat merusak akal....Khamar merupakan induk dosa besar....Secara garis besar, alasan diharamkannya khamar adalah sebagai berikut....Selain itu, khamar memiliki dampak negatif terhadap pencernaan, ginjal dan hati....khamar adalah haram."
menuangkan minuman yang mempunyai pegangan dan ada pipa penuangannya (dan guci) yaitu, tempat untuk meminum khamar...(yang isinya diambil dari air yang mengalir) yaitu dari khamar yang mengalir dari sumbernya yang tidak
(Di dalamnya mereka tidak mendengar) yakni di dalam surga itu sewaktu mereka sedang meminum khamar dan...dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya, keadaannya berbeda dengan apa yang terjadi di dunia sewaktu khamar
(Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas) khamar (yang campurannya) atau sesuatu yang dicampurkan
(Dan campuran khamar murni itu) yaitu barang yang dicampurkan ke dalamnya (adalah tasnim) makna tasnim
daripada air susu (sedap rasanya) sangat lezat rasanya (bagi orang-orang yang minum) berbeda dengan khamar
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 90
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi
terdapat jenis buah-buahan (yang kalian dapat membuat minuman yang memabukkan daripadanya) dimaksud khamar...Hal ini diturunkan sebelum adanya pengharaman khamar (dan rezeki yang baik) seperti selai kurma, anggur
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 91
syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar
Mereka juga membawa gelas yang penuh dengan khamar dari mata air yang mengalir.
Mereka juga membawa gelas yang penuh dengan khamar dari mata air yang mengalir.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 41
kedua penghuni penjara: "Adapun salah seorang diantara kamu berdua, akan memberi minuman tuannya dengan khamar
Artinya mereka tidak merasa pening dan tidak pula merasa mabuk karena meminumnya, berbeda dengan khamar
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Kamu, yang bermimpi memeras anggur, akan keluar dari penjara dan menjadi penyuguh minuman khamar raja
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar
Makna yang dimaksud ialah, bahwa mereka meminum dari sungai-sungai surga itu air, susu, madu dan khamar
(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar) minuman yang memabukkan yang dapat menutupi
Mereka juga bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hukum khamar dan perjudian....Katakan bahwa khamar dan perjudian banyak bahayanya....apa yang dapat membawa kemanfaatan dan maslahat dunia dan akhirat. (1) (1) Ayat ini menegaskan bahwa khamar
Salah seorang di antara mereka berkata kepada Yûsuf, "Aku bermimpi memeras anggur untuk kujadikan khamar