Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Bumi bulat 11 Ali imran 12 Zakat 13 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 14 Injil 15 Zina 16 al hujurat ayat 13 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 Jibril 19 ali imran ayat 159 20 Rezeki 21 lokasi yang memudahkan 22 mati 23 Ar rum ayat 41 24 al+hijr+22 25 surah ar-raf ayat 72 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 al+ikhlas 28 Ali imran 110 29 dalil+kitab+Zabur 30 surat+thaha+ayat+125 31 pertengkaran 32 surat+thaha+ayat+126 33 AL HASYR AYAT 18 34 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 35 Al-Ahzab ayat 33 36 Al quran 37 Melindungi 38 surah+fathir+ayat+18 39 an nahl ayat 125 40 ar rum ayat 21 41 al+maidah+ayat+47 42 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 43 Arsy 44 Ayat ayat larangan zina 45 hr+muslim+288 46 Jihad 47 al maidah ayat 48 48 ali imran 134 49 Saba' ayat 1 50 AS+SAJADAH+AYAT+6 51 kitab+zabur 52 Surat-ad-dahr-ayat-23 53 sajdah ayat 5 54 Turunnya zabur 55 Allah runtuhkan sebahagian langit 56 Yatim 57 surat+hud+ayat+106 58 Tiang agama 59 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 60 ibrahim ayat 32 61 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 62 aku uji dengan ketakutan 63 Surat Al Muzzammil ayat4 64 al mujadalah ayat 11 65 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 66 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 67 Al Baqarah ayat 26 68 Berlomba lomba mengumpulkan harta 69 Al hijr ayat 3 70 dalil kitab Taurat 71 surat+hud+ayat+107 72 Neraka 73 Apabila surga telah didekatkan 74 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 75 Albaqoroh ayat 282 76 Bentuk bumi bulat 77 ar rad ayat 11 78 al-imran 97 79 Az Zumar ayat 53 80 ibrahim 35 81 QS. Al-Fatihah Ayat 3 82 tanggung jawab 83 Sulaiman 84 ali+imran+110 85 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 86 Perintah membaca Alquran secara tartil 87 Ali imran 133 88 MEMANCARKAN SPERMA 89 an nisa ayat 5 90 surga 91 nikah 92 Tenggorokan 93 yunus 5 94 tahrim ayat 6 95 Ali Imran 92 96 surat annisa ayat 29 97 ad dariyah ayat 58 98 muhammad ayat 7 99 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 100 tafsiran+al-Maidah+ayat+48

Hasil pencarian tentang Langit+bumi

(Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi) artinya selama keberadaan langit dan bumi di alam...(kecuali) melainkan (jika Rabbmu menghendaki yang lain) yaitu perpanjangan waktu yang melebihi umur langit...dan bumi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Aku bersumpah, bahwa penciptaan langit dan bumi sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia....pengetahuan mereka, sehingga tidak mempercayai kebangkitan, meski mengakui bahwa Allah benar-benar Pencipta langit...dan bumi.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 4
yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 164
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar...di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu...dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis...hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda
bersumpah bahwa jika kamu, Muhammad, bertanya kepada orang-orang kafir itu tentang siapa yang menciptakan langit...dan bumi, mereka pasti akan mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang benar-benar
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 9
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 29
Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 10
Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya?...(Jika ada), maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit).
(Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata) maka kala itu bumi menjadi tandus kelaparan...karena memuncaknya keadaan, akhirnya mereka melihat seolah-olah ada sesuatu yang berupa kabut di antara langit...dan bumi.
Dari itu, Dia akan membalas mereka pada hari kiamat, saat bumi dan langit yang ada sekarang ini digantikan...dengan bumi dan langit yang lain, dan semua makhluk keluar dari dalam kubur untuk pengadilan Allah yang
(Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya) yakni dijadikan-Nya dalam bentuk terhampar, sebenarnya penciptaan...bumi itu sebelum penciptaan langit, tetapi masih belum terhamparkan.
(Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi) tujuh lapis bumi....(Turunlah perintah) wahyu-Nya (di antaranya) di antara langit dan bumi, malaikat Jibril turun dari langit...yang ketujuh hingga ke bumi lapis tujuh (agar kalian mengetahui) lafal lita'lamuu bertaalluq kepada
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 36
Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 189
kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 90
hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 5
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 16
Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi...bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?
Hanya milik-Nyalah semua yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya, serta semua barang tambang...dan kekayaan yang tersimpan di dalam bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 29
Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit..., lalu dijadikan-Nya tujuh langit.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 22
yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit...dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 5
Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 3
Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 42
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).
(Demi malam apabila menutupi) semua apa yang ada di langit dan di bumi dengan kegelapannya.
Al-Qur'ân ini diturunkan kepadamu dari Allah Yang Mahakuasa, Pencipta bumi dan langit yang tinggi.
Apakah tidak) dapat dibaca Awalam atau Alam (melihat) mengetahui (orang-orang yang kafir itu, bahwasanya langit...dan bumi itu keduanya dahulu merupakan suatu yang padu) bersatu (kemudian Kami pisahkan) Kami jadikan...langit tujuh lapis dan bumi tujuh lapis pula....Kemudian langit itu dibuka sehingga dapat menurunkan hujan yang sebelumnya tidak dapat menurunkan hujan...(Dan daripada air Kami jadikan) air yang turun dari langit dan yang keluar dari mata air di bumi (segala
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 10
Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan...) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis...Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 38
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 37
Dan bagi-Nya-lah keagungan di langit dan bumi, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 7
Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.