Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 ramadhan 6 rezeki 7 jiwa 8 tafsir surat al a 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 al maidah ayat 3 13 Doa nabi adam 14 rumput rumputan 15 Al Anfal ayat 39 16 ali imran 17 al maidah ayat 2 18 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 19 penciptaan manusia 20 Berpuasa 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 maryam+20 23 al lahab 24 al maidah ayat 32 25 umrah 26 Sholat 27 Yunus 57 28 Al baqarah ayat 183 29 langit 30 doa ziara kubur 31 al hujurat ayat 13 32 al-baqarah ayat 183 33 al maidah ayat 1 34 ali imran 190 35 hati 36 an nisa ayat 58 37 ali+imran+190 38 Bumi 39 ibrahim 40 hewan 41 Ali Imran 185 42 Takwa 43 an nisa ayat 29 44 Harta 45 zina 46 Ali+Imran+159 47 alam 48 ibrahim 32 49 maryam+21 50 al maidah ayat 5 51 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 52 pohon 53 Ad dhuha ayat 2 54 surat+al-'alaa+ayat+2 55 Bersyukur 56 Allah berbicara kepada nabi muhammad 57 al anam ayat 141 58 RUMPUT 59 Riba 60 surat Al baqarah ayat 183 61 yusuf 62 al-baqarah+ayat+186 63 yunus 38 64 Anjing 65 Saham 66 Tafsir surat alfatihah 67 yunus 62 68 kasih sayang 69 al baqarah ayat 155 70 Imran 71 hadist tentang qunut shubuh 72 ilmu tumbuh tumbuhan 73 ali imran 31 74 al hujurat ayat 10 75 yunus 40 76 kerajaan 77 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 78 al anfal ayat 11 79 ibrahim ayat 40 80 sikap 81 Hadis tentang qunut 82 cinta 83 Quran 84 dikembalikan 85 Kematian 86 surat al baqoroh 87 AR RUM AYAT 50 88 luqman 13 89 ali+imran+113 90 utusan 91 ar rahman 92 Al+ahzab+ayat+65 93 at tahrim ayat 6 94 ali imran 159 95 Adam 96 Surat al an am 97 mudatsir+ayat+5 98 al-mujadalah ayat 11 99 ali imran 110 100 Thalut sungai

Hasil pencarian tentang Makanan+haalbaqarah+ayat+168lal+dan+thoyyib

(Dan mendapat buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka sukai) di dalam ungkapan ayat ini terkandung pengertian...bahwa makanan dan minuman di surga sesuai dengan selera penghuninya masing-masing....Berbeda dengan keadaan di dunia, makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 75
putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan...ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan....tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 150
Katakanlah: "Bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan (makanan...haramkan ini" Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka; dan...janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan orang-orang yang
Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal...yang fardu dan sunah.
datangkanlah (saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan ini") yaitu makanan...(Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka dan janganlah...kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 13
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 36
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya....Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi...menurut suatu pendapat "Abban" artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau...padi dan lain sebagainya yang sejenis.
(Makanan orang yang banyak dosa) seperti Abu Jahal dan teman-temannya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan...yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya....Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Orang-orang Yahudi memprotes penghalalan sebagian makanan--seperti daging dan susu unta--kepada umat...Islam, dan mengklaim bahwa syariat Ibrâhîm tidak menghalalkan beberapa jenis makanan itu....Allah kemudian membantah protes itu dengan penjelasan bahwa segala macam makanan pada dasarnya dihalalkan...Dan Allah memerintah nabi-Nya untuk memintakan kepada mereka bukti dari Tawrât yang menyatakan bahwa...syariat Ibrâhîm menghalalkan beberapa makanan itu, kalau klaim mereka memang benar.
mereka, "Panggillah penolong-penolong kalian yang bersaksi bahwa Allah benar-benar telah mengharamkan makanan...Kalau mereka datang dan mau bersaksi, janganlah kalian percayai, karena mereka bohong belaka....kalian ikuti nafsu orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam alam raya dan...di dalam ayat-ayat al-Qur'ân....Mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai akhirat dan penyekutu Allah, yang menyamakan Allah dengan
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
(Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau apa yang...telah direzekikan Allah kepadamu.") yaitu makanan (Mereka, para penghuni surga, menjawab, "Sesungguhnya...Allah telah mengharamkan keduanya) telah melarang makanan dan minuman itu (atas orang-orang kafir).
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 96
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat...bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan...Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...dan keesaan Sang Pencipta, serta bukti bahwa tidak ada yang menyertai-Nya dalam penciptaan alam dan...Keterangan tentang makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah dan sesatnya orang-orang musyrik karena...mengharamkan makanan-makanan halal tanpa dalil.
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 4
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan
Dan Dialah yang mengaruniakan makanan dan minuman kepadaku sehingga aku dapat memperoleh dan memanfaatkannya
Dan gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1...) Buah kurma yang matang mengandung zat makanan utama yang mudah dicerna....Karena itu, kurma menjadi makanan yang baik untuk wanita setelah melahirkan (masa nifas).
karena keaniayaan) artinya disebabkan keaniayaan (dari orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka makanan...mereka dulu) yakni yang tersebut dalam firman-Nya, "Kami haramkan setiap yang berkuku..." sampai akhir ayat
Wahai Nabi, Kami tidak mengharamkan jenis-jenis makanan melalui kisah yang Kami paparkan kepadamu sebelum...turunnya ayat-ayat di atas kecuali bagi orang-orang Yahudi saja....Yaitu, semua binatang yang berkuku, lemak sapi dan kambing selain lemak yang melekat di punggung kedua...binatang itu atau yang berada dalam perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang....Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri karena larut dalam keburukan dan tidak mengindahkan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
Pada hari ini--hari diturunkannya ayat--Allah telah menghalalkan segala yang baik menurut selera yang...sehat, makanan dan sembelihan Ahl al-Kitâb selama tidak ada ketentuan baru yang mengharamkannya....Selain itu, Allah juga menghalalkan makanan kalian untuk mereka dan membolehkan kalian mengawini wanita-wanita...wanita-wanita Ahl al-Kitâb yang beriman, bila kalian membayar maskawin mereka dengan maksud mengawininya, dan
(Maka hendaklah manusia itu memperhatikan) dengan memasang akalnya (kepada makanannya) bagaimanakah makanan...itu diciptakan dan diatur untuknya?
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 6
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,