Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 12 at taubah ayat 60 13 sombong 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 al+lail+ayat+1-2 16 Hikmah 17 Al maidah ayat 48 18 Bumi bulat 19 Jibril 20 Rezeki 21 Berfikir+positif 22 lokasi yang memudahkan 23 an nisa ayat 58 24 saba 16 25 al+ikhlas 26 at taubah ayat 105 27 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 28 Sakit 29 Al Baqarah ayat 2 30 al+hijr+22 31 Menyelam 32 hr+muslim+288 33 yusuf 69 34 surat+thaha+ayat+125 35 Hadis kitab zabur 36 Jihad 37 surat+thaha+ayat+126 38 dalil+kitab+Zabur 39 at tahrim ayat 6 40 al-A’raf+ayat+204 41 hadits kitab taurat 42 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 43 Zina 44 an nisa ayat 1 45 al maidah ayat 2 46 Hadist kitab Zabur 47 Melindungi 48 Pengertian dalil kitab 49 Injil 50 Ayat ayat larangan zina 51 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 52 Lalai 53 AS+SAJADAH+AYAT+6 54 al baqarah ayat 188 55 al hujurat ayat 13 56 Ali Imran 159 57 Samiri 58 anjing 59 yusuf ayat 111 60 dalil+kitab+injil 61 yunus 10 62 Laba-laba 63 al hijr 9 64 Amat penipu 65 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 66 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 67 Lohong hitam 68 Surah As-Syam Ayat 7 69 membunuh 70 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 71 Jin dan manusia 72 muhammad ayat 7 73 Surat An Naas ayat 6 74 annisa+ayat+20 sampai 21 75 Ali imran 133 76 ar rad ayat 21 77 Ayat 38 78 melampaui batas 79 al maidah ayat 100 80 maksiat 81 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 82 surat yunus 83 al+Imran 190 84 Berlomba lomba mengumpulkan harta 85 al lail ayat 1-2 86 Ibrahim+40 87 MEMANCARKAN SPERMA 88 yusuf 89 Ali imran 110 90 an nisa ayat 59 91 al maidah ayat 90 92 Ketetapan 93 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 94 al baqarah ayat 43 95 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 96 kitab+zabur 97 Adil 98 al baqoroh ayat 247 99 ad dariyah ayat 58 100 al isra ayat 27

Hasil pencarian tentang Matahari

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 90
Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu...menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...matahari itu menyinari segolongan umat) mereka adalah bangsa Zunuj atau orang-orang Indian (yang Kami...tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya) yaitu dari sinar matahari (sesuatu yang melindunginya) baik...mereka hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang, di tempat tersebut mereka masuk bila matahari...terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar dari liang-liang itu.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 1
Apabila matahari digulung,
Hingga akhirnya ia sampai di tempat matahari terbit--dalam pandangan mata, yaitu pada batas akhir perkampungan...Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang...menghalangi mereka dari sengatan panas matahari.
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat...matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut...hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 1
Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya matahari...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
melihat (kepada) ciptaan (Rabbmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang) mulai dari tenggelamnya matahari...menghendaki) yakni Rabbmu (niscaya Dia menjadikan bayang-bayang itu tetap) artinya tidak hilang sekalipun matahari...terbit (kemudian Kami jadikan matahari atasnya) yakni bayang-bayang atau gelap itu (sebagai petunjuk...) karena seandainya tidak ada matahari maka niscaya bayang-bayang atau gelap itu tidak akan dikenal.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 1
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 13
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
(Apabila matahari digulung) dilipat dan sinarnya menjadi lenyap.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 78
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar"....Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa
(Dan bulan apabila mengiringinya) apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari.
tidak akan merasa dahaga di dalamnya) yakni tidak akan merasa haus (dan tidak pula akan ditimpa panas matahari...di dalamnya") yaitu sinar matahari di waktu dhuha tidak akan kamu alami lagi, karena di dalam surga...tidak ada matahari.
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
(Dan siang apabila menampilkannya) yaitu menampakkan matahari yang semakin meninggi.
Dan Dialah Pemilik tempat-tempat terbitnya matahari. (1). (1) Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta...Dialah yang memelihara dan menjaga tempat terbitnya matahari dan bintang-bintang lainnya....Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara.
Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari, pada musim panas dan musim dingin, dan Tuhan yang...memelihara dua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat ini..., bisa jadi, adalah dua tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan....Tetapi, bisa jadi juga, yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya matahari saja, karena matahari merupakan...selama mengedari matahari sekitar 523,5 derajat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 86
Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut
Ketika melihat matahari muncul ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini Tuhanku, karena ia yang paling...Tetapi setelah matahari tenggelam ia mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak bertanggung jawab atas berhala-berhala
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 73
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 60
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) Ayat ini mengandung..."Al-Bur3j" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika...Gugusan bintang tersebut seakan-akan menjadi tempat berputarnya matahari sepanjang tahun....Matahari adalah salah satu bintang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil....Karena bersifat menyinari, maka matahari disebut sirâj yang berarti 'lampu yang terang benderang'.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 38
dan matahari berjalan ditempat peredarannya.
(Dan Kami jadikan pelita) yang menerangi (yang amat terang) yang dimaksud adalah matahari.
Matahari tidak akan melenceng dari tata aturannya sehingga mendahului bulan dan masuk dalam peredarannya...Baik matahari, bulan dan lainnya senantiasa beredar dalam garis edarnya dan tidak pernah melenceng(1)...Sebagai salah satu bintang, matahari--sebagaimana halnya bintang-bintang lainnya--memiliki gerak edarnya...Keistimewaan yang ada pada matahari adalah, pertama, posisinya sebagai bintang yang dekat dengan bumi...matahari dalam bentuk oval.