Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 yusuf 8 ali+imran+159 9 hujan 10 Almaidah ayat 48 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 Ibrahim ayat 7 14 al-maidah ayat 3 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 dunia 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 al-baqarah ayat 168 19 al-insyirah ayat 5 20 an-nur+ayat+36 21 hewan 22 Urusan 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 Aman 25 huud+40 26 An nahl ayat 120 27 ar rum ayat 21 28 Memohon ampun 29 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 30 al bayyinah ayat 8 31 Anjing 32 surat al baqarah ayat 11 33 Surga 34 ikhlas 35 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 36 ali imran ayat 26 37 surat Al furqan ayat 20 38 menghindari perkelahian 39 orang tua 40 Bersyukur 41 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 42 petunjuk 43 lukman+ayat+15 44 kemuliaan 45 mengharapkan pertemuan 46 surat Al furqan ayat 9 47 AL+AHZAB+AYAT+70 48 Al+Anbiyâ+ayat+73 49 QS.Al imran ayat 79 50 al baqarah ayat 261 51 ali imran ayat 185 52 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 53 al-maidah ayat 48 54 Surat al maidah ayat 48 55 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 56 Al+hijr+ayat+48 57 an nisa ayat 59 58 al ahzab ayat 70 59 ibrahim 32 60 al baqarah ayat 124 61 huud+39 62 surat an nisa azat 124 63 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 64 al-baqarah ayat 245 65 LUKMAN AYAT 12 66 Cinta 67 Diamlah 68 Surat at-taubah 104 69 al anfal ayat 17 70 Al-Nur ayat 51-54 71 al furqan ayat 67 72 Perang 73 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 74 al anbiya ayat 73 75 an nisa ayat 58 76 Surat Al-Baqarah ayat 10 77 al a'raf ayat 31 78 AL HAJJ AYAT 5 79 Surat+Al+-+Baqarah : 269 80 Al+waqiah+ayat+37 81 LUKMAN+AYAT+13 82 an+nur+ayat+62 83 ali+imran+147 84 Surat+Al-Baqarah 85 Al-Baqarah · Ayat 286 86 Al-Baqarah ayat 256 87 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 88 Tadabbur asy syuara ayat 174 89 Memaafkan 90 Cobaan 91 LUKMAN+AYAT+14 92 Hati bersih 93 ISLAM KONTOL 94 tumbuhan berdzikir 95 ali+imran+188 96 penyakit gula 97 Al Isra ayat 26 98 Ayat keras hati 99 Nafas 100 besi

Hasil pencarian tentang Matahari

Kami menjadikan matahari yang bercahaya dan menghasilkan panas(1). (1) Maksud frase sirâjan wahhâjan...('pelita yang sangat terang') di sini adalah matahari....Sebagaimana dibuktikan oleh penemuan ilmiah, panas permukaan matahari mencapai 6. 000 derajat....yang ada pada matahari....Sinar matahari menghasilkan energi sebagai berikut: ultraviolet 9%, cahaya 46%, dan inframerah 45%.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...matahari itu menyinari segolongan umat) mereka adalah bangsa Zunuj atau orang-orang Indian (yang Kami...tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya) yaitu dari sinar matahari (sesuatu yang melindunginya) baik...mereka hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang, di tempat tersebut mereka masuk bila matahari...terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar dari liang-liang itu.
Dan Dialah Pemilik tempat-tempat terbitnya matahari. (1). (1) Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta...Dialah yang memelihara dan menjaga tempat terbitnya matahari dan bintang-bintang lainnya....Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara.
Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari, pada musim panas dan musim dingin, dan Tuhan yang...memelihara dua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat ini..., bisa jadi, adalah dua tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan....Tetapi, bisa jadi juga, yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya matahari saja, karena matahari merupakan...selama mengedari matahari sekitar 523,5 derajat.
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat...matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut...hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia
Matahari tidak akan melenceng dari tata aturannya sehingga mendahului bulan dan masuk dalam peredarannya...Baik matahari, bulan dan lainnya senantiasa beredar dalam garis edarnya dan tidak pernah melenceng(1)...Sebagai salah satu bintang, matahari--sebagaimana halnya bintang-bintang lainnya--memiliki gerak edarnya...Keistimewaan yang ada pada matahari adalah, pertama, posisinya sebagai bintang yang dekat dengan bumi...matahari dalam bentuk oval.
Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) Ayat ini mengandung..."Al-Bur3j" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika...Gugusan bintang tersebut seakan-akan menjadi tempat berputarnya matahari sepanjang tahun....Matahari adalah salah satu bintang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil....Karena bersifat menyinari, maka matahari disebut sirâj yang berarti 'lampu yang terang benderang'.
melihat (kepada) ciptaan (Rabbmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang) mulai dari tenggelamnya matahari...menghendaki) yakni Rabbmu (niscaya Dia menjadikan bayang-bayang itu tetap) artinya tidak hilang sekalipun matahari...terbit (kemudian Kami jadikan matahari atasnya) yakni bayang-bayang atau gelap itu (sebagai petunjuk...) karena seandainya tidak ada matahari maka niscaya bayang-bayang atau gelap itu tidak akan dikenal.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 90
Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu...menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari
Hingga akhirnya ia sampai di tempat matahari terbit--dalam pandangan mata, yaitu pada batas akhir perkampungan...Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang...menghalangi mereka dari sengatan panas matahari.

-deskripsi"> Hal itu, karena mereka memasuki gua ketika matahari terbit dan dibangunkan...ketika matahari tenggelam, sehingga mereka mengira bahwa terbenamnya matahari itu adalah pada hari ketika
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya matahari...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
tidak akan merasa dahaga di dalamnya) yakni tidak akan merasa haus (dan tidak pula akan ditimpa panas matahari...di dalamnya") yaitu sinar matahari di waktu dhuha tidak akan kamu alami lagi, karena di dalam surga...tidak ada matahari.
Siang adalah suatu masa yang dimulai dengan menyingsingnya fajar sampai terbenamnya matahari di ufuk...Gejala-gejala itu bermacam-macam bentuknya yang muncul akibat interaksi antara sinar matahari--dengan...Gejala ini timbul akibat inklinasi cahaya matahari yang menyebabkan larutnya visi matahari menjadi beberapa...separasi sinar matahari di dalam lapisan atas udara....Dan ketika bola matahari semakin menurun, lembayung di ufuk barat akan menghilang secara perlahan.
Demi bulan ketika mengiringi dan menggantikan matahari untuk bersinar setelah matahari terbenam.
Dengan munculnya matahari, bagian bayang-bayang yang terkena sinar menjadi hilang....Maka dengan demikian matahari menjadi bukti adanya bayang-bayang....Kalau tidak karena matahari, niscaya bayang-bayang itu tidak dapat diketahui....Jika dua proses perputaran itu tidak ada, bayangan akan diam, karena matahari hanya menyinari salah satu...apabila tempo gerak bumi pada porosnya (rotasi) berbanding lurus dengan tempo gerak bumi mengelilingi matahari
(Tidaklah mungkin bagi matahari) tidak akan terjadi (mendapatkan bulan) yaitu matahari dan bulan bersatu...(Dan masing-masing) matahari, bulan dan bintang-bintang.
Matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan dan ketetapan yang tanpa cacat. (1) (1)...Ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan suatu sistem yang sangat akurat sejak...Penemuan itu menyatakan bahwa matahari yang, kelihatannya, mengelilingi bumi dan bulan yang juga mengelilingi
ranjang-ranjang yang empuk (mereka tidak melihat) tidak menemukan; menjadi Haal yang kedua (di dalamnya matahari...dan tidak pula dingin yang bersangatan) maksudnya, di dalam surga mereka tidak merasakan panasnya matahari...Maknanya, surga tetap terang-benderang sekalipun tanpa matahari dan bulan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 78
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar"....Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa
Di antara bintang-bintang itu, yang paling dekat dengan planet kita adalah matahari dengan jarak ± 500...Energi yang kita dapatkan dari matahari merupakan komponen utama kehidupan....Seandainya jarak antara matahari dan bumi lebih jauh atau lebih dekat dari yang ada sekarang, kehidupan...Di antara yang berukuran besar itu adalah matahari yang jaraknya dengan bumi seperti yang ada sekarang...Begitu juga bila terjadi, umpamanya, suatu bintang mendekati matahari, maka akan merusak keseimbangan
Di antara bintang-bintang itu, yang paling dekat dengan planet kita adalah matahari dengan jarak ± 500...Energi yang kita dapatkan dari matahari merupakan komponen utama kehidupan....Seandainya jarak antara matahari dan bumi lebih jauh atau lebih dekat dari yang ada sekarang, kehidupan...Di antara yang berukuran besar itu adalah matahari yang jaraknya dengan bumi seperti yang ada sekarang...Begitu juga bila terjadi, umpamanya, suatu bintang mendekati matahari, maka akan merusak keseimbangan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 86
Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut
Ketika melihat matahari muncul ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini Tuhanku, karena ia yang paling...Tetapi setelah matahari tenggelam ia mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak bertanggung jawab atas berhala-berhala
Dia juga menjadikan peredaran bulan dan matahari dengan sistem yang sangat teratur rapi....Dengan peredaran bulan dan matahari itu dapat diketahui waktu untuk beribadat dan bermuamalat....Zat yang Mahakuasa, yang mengetahui segala apa yang terjadi di seluruh alam raya(1). (1) Peredaran matahari
kuda (hingga aku lupa untuk berzikir kepada Rabbku) lupa melakukan salat asar (sehingga tertutuplah) matahari...(dari pandangan mata.") artinya sehingga matahari itu tenggelam dan tidak kelihatan lagi.
(Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan....Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah
Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah adalah adanya gejala malam, siang, matahari, dan bulan....Maka dari itu, janganlah kalian menyembah matahari dan bulan, karena kedua-duanya hanya merupakan tanda
Hal ini berbeda dengan matahari yang tidak berubah-ubah....takutlah akan siksa-Nya dan mintalah keselamatan dari siksa api neraka." {(1) Bulan memantulkan sinar matahari...Apabila, pada paruh pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut...Dan apabila berada di arah berhadapan dengan matahari, ketika bumi berada di tengah, akan tampak bulan...itu tampak seperti garis tipis di ufuk barat, kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya matahari