Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 penyakit 10 zakat 11 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 12 an nisa ayat 58 13 saba 16 14 sombong 15 Hikmah 16 Rezeki 17 at taubah ayat 60 18 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 19 al+lail+ayat+1-2 20 Al maidah ayat 48 21 Berfikir+positif 22 Bumi bulat 23 at taubah ayat 105 24 al+ikhlas 25 Jibril 26 lokasi yang memudahkan 27 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 28 anjing 29 Lalai 30 Hadis kitab zabur 31 al+hijr+22 32 yusuf ayat 111 33 al-A’raf+ayat+204 34 Al Baqarah ayat 2 35 Samiri 36 hadits kitab taurat 37 an nisa ayat 1 38 Hadist kitab Zabur 39 yusuf 69 40 surat+thaha+ayat+125 41 surat+thaha+ayat+126 42 Sakit 43 Menyelam 44 dalil+kitab+Zabur 45 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 46 hr+muslim+288 47 Zina 48 Jihad 49 at tahrim ayat 6 50 Injil 51 al maidah ayat 2 52 al hujurat ayat 13 53 dalil+kitab+injil 54 Melindungi 55 AS+SAJADAH+AYAT+6 56 Ayat ayat larangan zina 57 Pengertian dalil kitab 58 al baqarah ayat 188 59 Ali Imran 159 60 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 61 surat al-muthaffifin ayat 6 62 hujan 63 millah ibrahim 64 ali+imran+110 65 Ibrahim+40 66 mati 67 al baqarah ayat 282 68 muhammad 31 69 al maidah ayat 90 70 Surat An Naas ayat 6 71 Angin 72 al imran 139 73 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 74 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 75 Ar rum ayat 41 76 Lembah 77 an+nisa+ayat+29 78 al hijr 9 79 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 80 Bunuh diri 81 Lebah 82 an-nisa+ayat+160 83 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 84 wanita 85 Kitab zabur 86 yunus ayat 5 87 Tipu daya 88 kafir 89 HR Ibnu majah 149 90 Surat Thaha ayat 15 91 Al-Ahzab ayat 33 92 an-nisa+ayat+161 93 mereka tetap tidak akan beriman 94 tanah 95 kitab+zabur 96 tangan 97 al kitab 98 Ibrahim+41 99 AL BAYYINAH AYAT 1 100 As al jinn 6

Hasil pencarian tentang Memakan+daging+saudara

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 115
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 14
Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 12
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 12
Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan
., "Anda mengakui diri Anda dalam agama Ibrahim padahal ia tidak memakan daging unta dan susunya," turunlah
Kalian diharamkan mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara...perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan dan ibu...Seorang anak yang disusui mengambil makanan dari tubuh ibu yang menyusuinya, seperti memakan makanan...Keduanya sama, merupakan bagian dari darah daging.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 14
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging..., dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan...daging.
Maka dia pergi) yakni ia beranjak dari situ (menemui keluarganya) dengan diam-diam (kemudian dibawanya daging...Di dalam surah Hud telah disebutkan pula melalui firman-Nya, "... dengan membawa daging anak sapi yang...Hud, 69) yakni daging anak sapi gemuk itu sudah dipanggang.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 21
dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
(Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan) sedikit pun dari daging dan otot melainkan dia melahapnya...habis-habisan, kemudian daging dan otot itu kembali seperti semula, lalu dilahapnya lagi, demikianlah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 3
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
dan melakukan salat di malam harinya; mereka tidak mau mendekati wanita-wanita, memakai wewangian, memakan...daging dan tidur di ranjang/kasur.
(Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) dalam seagama (karena itu damaikanlah antara kedua saudara...Menurut qiraat yang lain dibaca Ikhwatikum, artinya saudara-saudara kalian (dan bertakwalah kepada Allah
Kemudian ia datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk....Daging itu pun didekatkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak memakannya.
Kemudian ia datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk....Daging itu pun didekatkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak memakannya.
yang tidak disembelih secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum (syar'iy), darah yang mengalir atau daging...Namun demikian, barangsiapa terpaksa memakan salah satu dari makanan yang telah diharamkan itu, tanpa...Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...babi dengan alasan bahwa daging itu kotor dan najis.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 27
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya yang mati yang kalian sendiri...Maka bencilah perbuatan menggunjing, karena perbuatan menggunjing itu bagaikan memakan bangkai saudara
(Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan) untuk mereka nikmati sepuas-puasnya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu...yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 52
benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 26
Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
(Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara...kalian) saudara bagi kalian (yang seagama.
) yaitu di rumah anak-anak kalian (atau rumah bapak-bapak kalian, di rumah ibu-ibu kalian, di rumah saudara-saudara...kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara kalian yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapak...kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapak kalian yang perempuan, di rumah saudara-saudara...ibu kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, di rumah yang kalian...Jika ia tidak menemukan seseorang yang mau makan bersamanya, maka ia tidak mau memakan makanannya (maka
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 37
Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan
Lalu Kami memilih sebagian bapak, anak keturunan, dan saudara-saudara mereka untuk diberi petunjuk kepada
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 22
Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya) menjadi 'alaqah, kemudian menjadi segumpal daging
Dan Kami menambahkan mereka dengan buah-buahan yang banyak dan daging dari jenis yang mereka inginkan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara...itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara...perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.