Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 an nisa ayat 125 6 al ikhlas 7 ali imran 8 ali imran 67 9 ayat ayat konsumsi 10 Al baqarah ayat 111 11 ali imran ayat 67 12 attahrim ayat 6 13 al anfal ayat 27 14 ikan 15 riba 16 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 17 taubah ayat 31 18 al baqarah ayat 151 19 hewan 20 Al-Insyiqaq ayat 11 21 Yunus 22 an+nisa+ayat+59 23 Surat dan hruf gedrik ya 24 SURAT ANISA AYAT 21 25 al ahqaf ayat 13 26 Ar Rum ayat 41 27 adil 28 al imran 29 AYAT AL QURAN TENTANG HIDAYAH SUATU KAUM 30 yunus+40 31 janji 32 Saba 13 33 al isra ayat 15 34 Surah Al-Ah'zaab : Ayat 72 35 an+nisa+ayat+58 36 al hujurat ayat 12 37 maryam 38 al+maidah +ayat+8 39 al baqarah ayat 275 40 al hajj ayat 54 41 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 42 Niat 43 Al-Baqarah ayat 30 44 akhlak 45 at tahrim ayat 6 46 an nisa ayat 29 47 Orang Yahudi 48 Ali imran 159 49 an nisa ayat 146 50 Sabar 51 matahari 52 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 53 al baqarah ayat 153 54 Zakat 55 surat+al isra+ayat+32 56 al-maidah ayat 2 57 penciptaan 58 hadits tentang etika lingkungan 59 an nahl ayat 125 60 yusuf 53 61 al maidah ayat 3 62 ali imran 103 63 Rezeki 64 keterangan 65 Al Imran 104 66 al ahzab ayat 70 67 QS. Ali Imran (3): 67! 68 asy+syura+ayat+44 69 zaitun 70 Ali imran 133 71 Tinta 72 tafsir ayat 50 surat al an'am 73 laki laki dan perempuan 74 kiamat 75 pengertian+al-hanafiyyat+pada+QS.+Ali+Imran+(3)+:+67+tersebut! 76 Jual beli salam 77 surat an nisa ayat 58 78 dengki 79 al maidah ayat 1 80 An nisa ayat 58-59 81 al+baqarah+ayat+234 82 al+adiyat+ayat+7+8 83 al imran ayat 104 84 al maidah ayat 8 85 an nisa ayat 34 86 qs+annisa+ayat+24 87 Al an'am ayat 165 88 Jujur 89 turunnya+hud+ayat+118 90 At-tin+ayat+1 91 Al baqarah ayat 5 92 Tumbuhan 93 Tafsir ayat talaq 94 ibrahim ayat 4 95 al baqarah ayat 42 96 hadits akhlak 97 doa dimudahkan semua urusan 98 Tafsir Ibnu katsir 99 Ibrahim 40 100 an nisa ayat 1

Hasil pencarian tentang Menahan+marah

Kemudian, di samping itu, juga menahan marah sehingga tidak sampai membalas terutama kepada orang yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sifat santun menjadi tabiat mereka, akhlak yang mulia juga sehingga ketika ada yang membuat mereka marah..., baik dengan kata-kata maupun perbuatannya, maka mereka menahan marahnya dan tidak memberlakukannya,
Jangan seperti Yûnus--yang dimakan ikan hiu--yang tidak sabar dan marah kepada kaumnya ketika ia menyeru...kepada Tuhan-Nya dalam keadaan marah seraya meminta agar azab mereka disegerakan.
roman mukanya menjadi hitam) dengan perubahan yang menunjukkan kedukaan dan kesusahan (dan dia sangat marah...) marah sekali, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan terhadap Allah swt.?
Ketetapan qadari adalah menyikapinya dengan sabar, tidak keluh kesah dan marah-marah, sedangkan ketetapan...terburu-buru serta tidak sabar terhadap sikap kaumnya, ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah

-deskripsi"> Dia memberikan karunia dengan hikmah (bijaksana) dan menahan dengan...Jika hikmah menghendaki untuk menahan ihsannya kepada sebagian hamba-Nya karena suatu sebab yang menghendaki...hamba tersebut tidak diberikan karunia-Nya, maka Dia menahan karunia itu karena keadilan dan hikmah-Nya
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 41
Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap...tidak ada seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Allah.
(Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya) di kala ia berdiri di hadapan-Nya (dan menahan...diri) menahan nafsu amarahnya (dari keinginan hawa nafsunya) yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan

-deskripsi"> Kesabaran yang baik adalah kesabaran yang bersih dari sikap marah-marah
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 24
Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan
Hanya Allah yang menahan tangan orang-orang kafir untuk membinasakan kalian dan, hanya Dialah yang menahan
(Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap) mencegah keduanya agar tidak lenyap...(dan sungguh jika) huruf Lam di sini bermakna Qasam (keduanya akan lenyap tidak ada yang dapat menahan
(Maka apakah Kami akan berhenti) akan menahan (menurunkan Adz-Dzikr kepada kalian) yakni Alquran (dengan...sebenar-benarnya) maksudnya Kami benar-benar menahan Alquran dan tidak menurunkannya kepada kalian,
(Atau siapakah dia yang memberi kalian rezeki jika Dia menahan) yakni Allah Yang Maha Penyayang menahan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 58
mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah
-deskripsi"> Beliau telah bertobat dari dosa itu dan melakukannya karena marah dan tanpa
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah
-deskripsi"> Sambil mengingkari dan marah kepada mereka.
Ada pula tanah yang tidak menumbuhkan rerumputan dan tidak menahan air....Ada pula tanah yang menahan air, namun tidak menumbuhkan rerumputan, dan ada pula tanah yang menumbuhkan

-deskripsi"> Dengan bentakan dan sikap marah.

Orang-orang kafir itu benar-benar hampir mengenyahkanmu dari tempatmu dengan pandangan marah dan bermusuhan
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 48
janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah
(Dan Dia menahan benda-benda langit) (supaya tidak) supaya jangan (jatuh ke bumi melainkan dengan izin-Nya...Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia) oleh karenanya Dia menundukkan kesemuanya itu, dan menahan
bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya dengan serta merta mereka menjadi marah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah
bermunajat kepada Tuhan, Mûsâ--yang telah diberitahu oleh Allah apa yang terjadi pada kaumnya--merasa marah...Saking sedih dan jengkel melihat perbuatan kaumnya, Mûsâ--dengan sangat marah--menjenggut rambut saudaranya
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 8
hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah.
Lalu jahanam menjawab dengan marah kepada mereka, "Masih adakah tambahan yang lain dari orang-orang yang
Perumamaannya seperti nafas yang keluar tersengal-sengal dari dada seseorang yang marah sebagai tanda
kabar tentang kelahiran anaknya yang perempuan, mukanya menjadi merah padam karena malu dan dia sangat marah