Paling Sering Dicari

1 zakat 2 zakat fitrah 3 puasa 4 sedekah 5 ramadhan 6 Ibrahim 7 ALI IMRAN 8 Surat 17 ayat 99 9 ali+imran+191 10 ilmu 11 Berpikir 12 hujan 13 yunus 14 Yusuf 15 Surat Al imran 16 AL-MAIDAH AYAT 8 17 sholat 18 semut 19 Mati 20 Surat Al Baqarah ayat 150 21 Surat an nahl ayat 90 22 Ampunan 23 maaf 24 An-Nisa' ayat 1 25 Surat al mulk 26 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 27 qs yunus 101 28 al-ahzab ayat 21 29 Obat 30 al ikhlas 31 Haji 32 Al Baqarah ayat 256 33 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 34 Ar-Rum ayat 21 35 al baqarah ayat 185 36 surat mutaffifin 1-3 37 az zumar ayat 21 38 al maidah ayat 2 39 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 40 orang tua 41 al baqarah ayat 275 42 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 43 Talak 44 Yunus+85 45 Harun 46 surat yunus 47 Sabar 48 al ahzab ayat 21 49 al bakoroh ayat 30 50 surat al-qashash 54 51 ali imran 110 52 Janji 53 Surat An-Nisa' Ayat 34 54 Q.S Al Mulk ayat 2 55 surah an naml ayat 17 56 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 57 Ragu 58 luqman 17 59 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 60 Tetangga 61 al baqarah ayat 168 62 ali imran 104 63 ar rahman 64 Al+ahzab+ayat+31 65 ali imran 85 66 kiamat 67 al baqarah ayat 148 68 Ayat+21-29 surah Fussilat 69 surah al baqarah ayat 20 70 surat saba ayat 10 71 cinta 72 yunus+88 73 Ali imran 190 74 al baqarah ayat 30 75 al-Baqarah ayat 185 76 Ayat kursi 77 Dalam Hadist Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa sampaikanlah amanat kepada orang yang kau percayai 78 Halal dan haram 79 Ali imran 130 80 ali imran 8 81 Kebaikan 82 An nahl ayat 125 83 an-Nisaa ayat 59 84 Surat al isro ayat 78 85 an nur ayat 37 86 al ahqaaf 87 Lemah 88 surah buat hari lebaran 89 maryam 90 khalifah 91 al maidah ayat 8 92 alI+IMRAN+192 93 ali imran 134 94 BAWANG MERAH 95 at thur 96 bahwa bayi yang lahir suci 97 Al Maidah ayat 6 98 sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat 99 al-baqarah ayat 183 100 Akhir Ramadhan

Hasil pencarian tentang Muhammad

belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad...(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki mana pun dari kalangan kalian....Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi....Menjadi tugas Muhammad untuk mengemban misi kerasulannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah tanpa merasa
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 1
Hai orang yang berselimut (Muhammad),
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 184
Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila....Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...Muhammad, 15)
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 1
Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 15
Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian, "Allaahumma Shalli 'Alaa Sayyidinaa Muhammad...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 2
kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 2
dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,
Itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi Muhammad...saw. dalam perang Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang atas mereka.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 68
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad...), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 174
Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 44
Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
(Sesungguhnya kamu) hai Muhammad (salah seorang dari rasul-rasul.)
Wahai Muhammad, tahukah kamu kisah Nabi Mûsâ dengan Fir'aun?
Hati Muhammad tidak mengingkari apa yang dilihat oleh matanya.
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
(Ataukah mereka mengatakan, bahwa dia membuat-buatnya) yakni Nabi Muhammad telah membuat-buat Alquran...Jika mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 2
berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 22
Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 23
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
(Sudahkah datang kepadamu) hai Muhammad (berita tentang kaum-kaum penentang.)
(Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian) yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad saw....Mereka terdiri dari bagian besar umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 3
Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 42
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?