Paling Sering Dicari

1 Banjir 2 mikail 3 Jual beli 4 Al maidah ayat 2 5 Al hujurat ayat 13 6 an nisa ayat 29 7 menuntut ilmu 8 munkar 9 riba 10 ali imran 159 11 Apa hukumnya perjanjian 12 An nisa ayat 7 13 zakat 14 al maidah ayat 3 15 al ikhlas 16 Kurma 17 wahyu 18 Niat 19 malaikat 20 Surga 21 AT TAHRIM AYAT 6 22 An nisa ayat 1 23 Gunung meletus 24 bekerja 25 al mujadalah ayat 11 26 yunus ayat 101 27 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 28 an nahl ayat 78 29 tanah longsor 30 bencana 31 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 32 Mencari nafkah 33 an nisa ayat 59 34 surat+al+isra+ayat+80+81 35 ilmu 36 Pemimpin 37 IBRAHIM 7 38 Sedekah 39 Iman 40 Anak 41 al bayyinah ayat 5 42 lukman ayat 13 43 yusuf 44 Al jumuah ayat 10 45 ali imran 182 46 Dilarang meludah ke arah barat 47 tafsir+surah+ar+arum+ayat+30 48 keutamaan ilmu 49 Tentang membuat pot 50 gempa bumi 51 Malaikat Ridwan 52 An-Nisa ayat 29 53 Haji 54 Tentang orang ingin kembali ke dunia untuk sedekah 55 malik 56 at thur 21 57 Arti+dari+khurimat 58 perintah 59 sulaiman 60 Alat musik 61 hujan 62 sabar 63 yunus 64 Shalat 65 petunjuk 66 an nahl ayat 90 67 luqman 68 an nahl ayat 125 69 maryam 70 Dakwah terus menerus 71 Ar rum ayat 21 72 Al-Mu'min+ayat+7 73 Kebaikan 74 Al maidah ayat 6 75 Quraisy 76 ali imran 77 ali imran ayat 104 78 bencana alam 79 Al Isra ayat 23 80 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 81 yunus 6 82 Fitrah kelahiran manusia 83 ikhlas 84 ali imran 97 85 Kandungan+surat+Al+baqarah+168 86 syirik 87 Hadits muslim 2565 88 Sakit penggugur dosa 89 ali imran 31 90 jibril 91 az-zumar ayat 27 92 puasa 93 ali imran 130 94 Al jin ayat 72 95 Anggur 96 Dalil yg membolehkan beribadah karna mengharapkan surga 97 dosa kepada ibu bapa 98 Ibrahim 99 Almaidah ayat 2 100 al+isra+ayat+24

Hasil pencarian tentang Murtad

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 14
Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka...mengerjakannya; dan mereka tiada akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kemudian diminta kepada mereka) yakni mereka diminta oleh orang-orang yang menyerang mereka (supaya murtad...dan dapat dibaca pendek sehingga bacaannya menjadi la-atauhaa (dan mereka tidak akan bertangguh untuk murtad
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam (murtad
(Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami) untuk membuat kami murtad (dari
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 144
Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?
dari peringatan) Alquran (sesudah peringatan itu datang kepadaku") karena dialah yang menjadikan aku murtad
orang musyrik, yaitu Uqbah bin Mu'ith yang pernah membaca dua kalimat syahadat, kemudian ia menjadi murtad
(Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling) dari keimanan, orang tersebut murtad dari Islam, yaitu
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 54
Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah
Ayat berikut diturunkan mengenai orang-orang yang murtad dan menggabungkan diri dengan orang-orang kafir
(Barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad, maka tidaklah ia memberi mudarat kepada Allah sedikit
Siapa yang murtad) yartadda pakai idgam atau tidak; artinya murtad atau berbalik (di antara kamu dari
dengan cara melemparkan mereka ke dalam parit yang penuh dengan api itu, jika mereka tidak mau kembali murtad
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 217
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah
terbunuhnya Nabi Muhammad para perang Uhud, sebagian orang Islam ada yang berniat hendak keluar dari agama (murtad
sebagian dari mahar mereka luput dari kalian, karena mereka lari (kepada orang-orang kafir) dalam keadaan murtad
diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu sebab yang benar.") yaitu seperti hukum kisas dan hudud murtad
lahir (siapa yang mengikuti rasul) lalu membenarkannya (di antara orang-orang yang membelot) artinya murtad...Memang ada segolongan orang yang murtad disebabkan ini.
(Dan siapa yang kafir terhadap iman) artinya murtad (maka sungguh telah hapuslah amalnya) amal saleh
Mekah karena mereka ternyata mendustakannya sedang sebagian yang lainnya yang telah beriman menjadi murtad
Dalam ayat ini terkandung ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad; dan juga ayat ini merupakan
Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu
yang mengandung keraguan dengan adanya halangan seperti pembunuhan atau perbedaan agama dan menjadi murtad
(Pada hari ini orang-orang kafir telah putus-asa terhadap agamamu) untuk mengembalikan kamu menjadi murtad
Atau perempuan-perempuan yang menyusul atau mengikuti orang-orang musyrik dalam keadaan murtad, karena
Keluar dari Islam (riddah: 'menjadi murtad') merupakan perlawanan terhadap agama....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (murtad