Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 3 Islam 4 al mulk ayat 2 5 Allah 6 Al Baqarah ayat 30 7 tolong menolong 8 YUNUS 5 9 ar rahman 10 Ayat nabi nuh 11 al baqarah ayat 275 12 al imran 104 13 surat+An-Najm+ayat+38 14 yunus 15 Sabar 16 surga 17 riba 18 Al Hujurat Ayat 13 19 Munafik 20 al hijr ayat 9 21 surah+al+baqoh+ayat+222 22 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 23 dimana Allah 24 ayat 145 25 ali imran ayat 159 26 al-Hujurat ayat 13 27 QS. Al-Baqarah ayat 124 28 pendidikan 29 ali imran 133 30 Yusuf 87 31 Nabi saw 32 Al-Baqarah ayat 152 33 al baqarah ayat 233 34 az zukhruf ayat 11 35 gunung 36 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 37 Belajar 38 al hijr 39 balasan perbauatan buruk 40 AT TAHRIM AYAT 6 41 AN NISA AYAT 29 42 Surah an nisaa ayat 101 43 IMAN 44 Menjaga kesehatan 45 Ali imron ayat 102 46 bekerja 47 An naml ayat 19 48 ali imran 8 49 QS. al-Luqman ayat 10 50 Nabi Isa adalah anak Allah 51 Q.S. Fathir ayat 2 52 Ali imran 139 53 bersyukur atas rezeki 54 anak Allah 55 Tuhan tiga 56 Surat an Nisa ayat 142 57 yunus 57 58 rezeki 59 katakan 60 puasa 61 Surat+albaqaroh+1-13 62 Kandungan+surat+Al+anfal 63 Al baqarah ayat 31 64 Allah Tuhan 65 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 66 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 67 luqman 13 68 Surah Ali-Imran ayat 114 69 annur ayat 3 70 Maryam ayat 54 - 65 71 ali imran 103 72 Pecahan 73 ashshof ayat 61 74 Ayat 42 75 Bertaubat kami hapus 76 an nahl ayat 97 77 waktu 78 Tafsir tentang teknologi 79 ibrahim 1 80 khalifah 81 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 82 Surat Ar-rahman ayat 19 83 surga langit 84 an nisa ayat 9 85 ali+imran+19 86 Al A’raaf Ayat 117-122 87 yusuf 24 88 an+nisa+ayat+23 89 Jangan berpecah belah 90 As-Saff ayat 4 91 Tuhan itu tiga 92 kebaikan 93 muhammad 19 94 Ayat 62 95 Surat Al An’am; 141 96 surat al-baqarah ayat 36 97 an-nisa ayat 1 98 al-nur ayat 31 99 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 100 ar-Rum ayat 39

Hasil pencarian tentang Nabi+shallallahu+alaihi+wasallam+pernah+melihat+wujud+asli+malaikat+Jibril,+ia+mempunyai+600+sayap

Nabi saw., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala...Lalu Nabi saw. pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat wujud asli malaikat Jibril itu....Nabi saw. pernah meminta kepada malaikat Jibril supaya menampakkan wujud aslinya sebagaimana ketika ia...diciptakan oleh Allah, lalu malaikat Jibril menjanjikan akan memenuhi hal tersebut di gua Hira....Setelah itu baru malaikat Jibril turun untuk menemuinya dalam bentuk Bani Adam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 6
yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 13
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
(Dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril itu) dalam rupa yang asli (pada waktu) pada kesempatan (yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk melihat
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk melihat
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk melihat
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk melihat
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk melihat
Malaikat Jibril berkata kepada Nabi saw., ("Tiada seorang pun di antara kami) para malaikat (melainkan...mempunyai kedudukan yang tertentu) di langit, di tempat itu ia beribadah kepada Allah dan tidak melampaui
(Sesungguhnya dia telah melihat) pada malam itu (sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang paling besar...) yang paling agung, dimaksud adalah sebagian dari tanda-tanda itu, maka dia melihat sebagian dari keajaiban-keajaiban...alam malakut, dan Rafraf berwarna hijau menutupi cakrawala langit, dan malaikat Jibril yang memiliki...enam ratus sayap.
(Yang mempunyai kecerdasan) yang mempunyai kekuatan dan keperkasaan, atau yang mempunyai pandangan yang...baik, yang dimaksud adalah malaikat Jibril a.s....(maka menetaplah ia) maksudnya, menampakkan diri dengan rupa aslinya.
sempat berkumpul dengan para nabi; naik ke langit; melihat keajaiban-keajaiban alam malakut dan bermunajat...Nabi saw. melanjutkan kisahnya, kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia (langit pertama...Nabi Adam menyambut kedatanganku, dan ia mendoakan kebaikan untukku....Selanjutnya malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keenam, lalu ia mengetuk pintunva, ditanyakan...Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh, lalu ia mengetuk pintunya.
Apakah manusia mengingkari wujud dan kemahaesaan Kami sehingga tidak melihat bahwa ia--yang sebelumnya...tidak pernah ada--Kami ciptakan dari sperma yang hina, lalu tiba-tiba bersikap sangat memusuhi dan dengan
(Dan sesungguhnya dia telah melihatnya) yakni, Nabi Muhammad saw. telah melihat malaikat Jibril dalam
khithab di sini ditujukan kepada orang-orang musyrik yang tidak mempercayai bahwa Nabi saw. melihat malaikat...Jibril.
, bahwasanya Kami membinasakan mereka) sebagai balasannya (dan kaum mereka semuanya) dengan jeritan malaikat...Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu sedangkan mereka tidak melihat malaikat-malaikat...itu tetapi para malaikat melihat mereka.
(kepada hamba-Nya) yaitu malaikat Jibril (apa yang telah diwahyukan)-Nya kepada malaikat Jibril untuk...disampaikan kepada Nabi saw.
(Lalu ia dipanggil oleh malaikat) yakni Jibril (ketika ia tengah berdiri mengerjakan salat di mihrab)...mesjid (bahwa) mestinya bi-anna dan menurut suatu qiraat bi-inna dengan memperkirakan iqaalat, yakni malaikat...pula yang tidak (dengan Yahya yang membenarkan kalimat) yang datang (dari Allah) maksudnya membenarkan Nabi...(Menjadi panutan) pemimpin (dan mampu menahan hawa nafsu) terutama nafsu seksual (dan seorang nabi dari...Menurut riwayat ia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun dan tak ada keinginan untuk melakukannya.
("Pergilah kalian dengan membawa baju gamisku ini) yaitu baju gamis Nabi Ibrahim yang dipakainya sewaktu...ia dicampakkan ke dalam api....Baju tersebut dikalungkan Nabi Yusuf sewaktu ia berada di dalam sumur....Baju tersebut dari surga; malaikat Jibril memerintahkan Nabi Yusuf supaya mengirimkannya kepada ayahnya...akan) menjadi (melihat kembali, dan bawalah keluarga kalian semuanya kepadaku.'").
(Sudahkah sampai kepadamu) khithab ini ditujukan kepada Nabi saw....(cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan) mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada dua belas atau...sepuluh atau tiga malaikat; di antara mereka terdapat malaikat Jibril.
(Pencipta langit dan bumi) yang menciptakan keduanya tanpa konsep terlebih dahulu (Yang menjadikan malaikat...sebagai utusan-utusan) kepada para nabi (yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang dua, tiga dan...Allah menambahkan pada ciptaan-Nya) yakni menciptakan malaikat dan lain-lainnya (apa yang Dia kehendaki
(Apabila Kami telah selesai membacakannya) kepada kamu melalui bacaan malaikat Jibril (maka ikutilah...bacaannya itu) artinya, dengarlah dengan seksama bacaan Jibril kepadamu terlebih dahulu....Sesungguhnya Nabi saw. setelah itu mendengarkannya terlebih dahulu dengan seksama, kemudian membacanya
(Allah memilih utusan-utusan-Nya dari malaikat dan dari manusia) sebagai rasul-rasul-Nya....Shad, 8) (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan-ucapan mereka (lagi Maha Melihat) utusan yang telah...diangkat-Nya, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Rasul-rasul
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 39
Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya...membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 1
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk...mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.
Tiada mendustakan) dapat dibaca Kadzaba atau Kadzdzaba, artinya tiada mengingkari (hati) atau kalbu Nabi...(apa yang telah dilihatnya) dengan mata kepalanya sendiri tentang rupa malaikat Jibril.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
manusia (dari sisi Kami) dari haribaan Kami (dan zakat) yakni senang bersedekah kepada mereka (Dan ia...adalah seorang yang bertakwa) menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa Nabi Yahya tidak pernah melakukan...suatu dosa pun, dan hatinya tidak pernah mempunyai keinginan untuk melakukannya.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 4
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu