Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Jibril 11 Zina 12 Rezeki 13 ali imran ayat 159 14 Injil 15 Zakat 16 al hujurat ayat 13 17 lokasi yang memudahkan 18 Ali imran 19 Bumi bulat 20 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 21 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 22 AL HASYR AYAT 18 23 Ayat ayat larangan zina 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 26 Al-Ahzab ayat 33 27 an nahl ayat 125 28 Al quran 29 Saba' ayat 1 30 AS+SAJADAH+AYAT+6 31 al maidah ayat 48 32 Ar rum ayat 41 33 al+maidah+ayat+47 34 al+hijr+22 35 Arsy 36 al+ikhlas 37 surah ar-raf ayat 72 38 Jihad 39 hr+muslim+288 40 ali imran 134 41 surat+thaha+ayat+125 42 Surat-ad-dahr-ayat-23 43 dalil+kitab+Zabur 44 surah+fathir+ayat+18 45 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 46 surat+thaha+ayat+126 47 mati 48 pertengkaran 49 kitab+zabur 50 Melindungi 51 ar rum ayat 21 52 az-zariyat ayat 56 53 Ujian 54 Ali imran 110 55 Negeri yang dijanjikan 56 Perintah membaca Alquran secara tartil 57 luqman 13 58 Ali imran 133 59 al imran 139 60 Al Baqarah ayat 186 61 Kitab zabur 62 Hadits Abu Daud Nomor 1335 63 ali imran ayat 200 64 Lohong hitam 65 surat hud 66 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 67 janin 68 al baqarah ayat 282 69 al maidah ayat 8 70 al kitab 71 penetapan harga 72 kandungan 73 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 74 Takut kepada Allah 75 Sulaiman 76 an nisa ayat 58 77 sajdah ayat 5 78 Jin dan manusia 79 al hijr 9 80 surat+hud+ayat+106 81 motivasi kera 82 Ali imran 173 83 aku uji dengan ketakutan 84 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 85 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 86 malaikat 87 Surat Al Muzzammil ayat4 88 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 89 al+hijr+40 90 surat yunus 91 ali imran 159 92 surat+hud+ayat+107 93 al ahzab ayat 59 94 Bunuh diri 95 Albaqoroh ayat 282 96 tanggung jawab 97 Neraka 98 tanah 99 haji 100 al+mukmin+ayat+17

Hasil pencarian tentang Nenek

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 26
Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 76
kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,
(Kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu?)
Sesungguhnya mereka mendapatkan nenek moyangnya dalam keadaan sesat....Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Sesungguhnya mereka mendapatkan nenek moyangnya dalam keadaan sesat....Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 74
Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".
Allah telah menciptakan kalian dan nenek moyang kalian. Maka Dialah yang patut disembah."
Ibrâhîm berkata, "Kalian dan nenek moyang kalian dahulu benar-benar amat jauh dari kebenaran."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 170
mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek..."(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun,
Mereka menjawab, "Kami melihat nenek moyang kami mengagungkan dan menyembahnya, maka kami pun mengikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 104
Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 11
Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam
yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek...Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka itu, walaupun mereka sebenarnya diseru oleh setan untuk
Apakah kami akan dihidupkan, dan apakah nenek moyang kami terdahulu yang telah mati dan binasa akan dibangkitkan
Pemberi peringatan itu berkata, "Apakah kalian tetap akan mengikuti jejak nenek moyang kalian, meskipun...membawa ajaran yang lebih memasukkan kalian ke dalam petunjuk daripada kepercayaan yang kalian anut dari nenek
(Mereka menjawab, "Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian") yakni mereka melakukan
Apakah kami dan nenek moyang kami terdahulu yang telah mati dan telah menjadi tanah yang berserakan di
kegeraman dan cemoohan Fir'aun, Mûsâ melanjutkan lagi, "Tuhan semesta alam adalah Penciptamu dan para nenek...Di antara nenek moyangmu itu ada yang mengaku Tuhan sebagaimana halnya kamu.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 68
memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek
"Kami dan nenek moyang kami," kata mereka melanjutkan, "dijanjikan dengan janji yang sama.
Hanya Dia yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan hanya Dia pulalah yang menciptakan kalian dan nenek
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 25
kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: "Datangkanlah nenek
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 5
Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka.
mengingkari hari kebangkitan itu mengatakan, "Ketika kami telah menjadi debu, jasad kami dan jasad nenek
Tetapi kami mendapatkan para nenek moyang kami melakukan penyembahan yang kami lakukan ini.
Agar kamu memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang terdekat mereka tidak diberi peringatan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 78
Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek
(Berkata pula) Musa, ("Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian yang dahulu") jawaban Nabi Musa kali
oleh kalian dan para nenek moyang sebelum kalian?
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 36
lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek