Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 al ikhlas 5 Riba 6 Ali imran 7 zakat 8 Menghitung nikmat allah 9 Ilmu 10 al hujurat ayat 13 11 Surat+An+n 12 dalil+kitab+injil 13 Sabar 14 ibrahim 8 15 ali imran ayat 190 16 ali imran 159 17 tolong menolong 18 ibrahim ayat 8 19 islam 20 yunus 21 Ali imran 110 22 an nisa ayat 1 23 Ali+imran+ayat+191 24 Keutamaan orang yg mengajar 25 ALI IMRAN 19 26 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 27 ali imran 104 28 At taubah ayat 24 29 pembeza hak dan batil 30 al imran 31 al alaq ayat 1 - 2 32 upah 33 Ibrahim 7 34 an+nahl+ayat+4+tafsir 35 Akhlak 36 saba' ayat 46 37 tumbuhan 38 Anak 39 surat nuuh ayat 60 40 al alaq ayat 1 41 Surat Al-A’raf Ayat 10 42 Zina 43 al rahman 5 44 Al Baqarah ayat 22 45 Surah Maryam 46 jihad 47 ali imran aat 191 48 allah 49 surat saba ayat 3 50 ali imran 130 51 al+alaq+ayat+5 52 Firman Allah memberikan kelengkapan 53 al ahzab ayat 21 54 al maidah ayat 2 55 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 56 Pemimpin 57 Penyakit 58 Hijr 19 59 Pasar uang halal atau haram 60 At tahrim ayat 6 61 Jual beli 62 sholat 63 pertengkaran 64 surat+nuh+ayat+11 65 riak takbur 66 al+a'raf+ayat+176 67 iman 68 al hijr 22 69 ibrahim ayat 7 70 fakir 71 sihir 72 Haji 15 73 al baqarah ayat 43 74 maryam 75 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 76 Perintah berperang 77 Ali Imran 102 78 Surat at taubah 79 Puasa senin 80 al isra ayat 23 81 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 82 marah 83 Jibril 84 al hujurat ayat 10 85 sungguh aku marah 86 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 87 ibrahim+ayat+25 88 surat+nuh+ayat+10 89 Ilmu & kelengkapan 90 asmaul husna 91 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 92 Hadist yang melarang perilaku korupsi dan riba 93 surat al-ikhlas 94 An nahl ayat 72 95 nikah 96 al-Ahzab ayat:12 97 yusuf+111 98 quran 99 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam 100 malu

Hasil pencarian tentang PEMBERI+ILMU

terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah....Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
, "Sesungguhnya ilmu) tentang kedatangan hari tersebut (hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah...seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.")
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya...beriman kepadanya dan tenanglah) yakni mantaplah (hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 54
dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu...lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk
Al-Qur'ân ini diturunkan dari Allah Sang Mahaperkasa, yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu; Sang Maha...Menerima tobat dari orang-orang yang bertobat kepada-Nya, yang azab-Nya amat pedih; Sang Pemberi nikmat
Al-Qur'ân ini diturunkan dari Allah Sang Mahaperkasa, yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu; Sang Maha...Menerima tobat dari orang-orang yang bertobat kepada-Nya, yang azab-Nya amat pedih; Sang Pemberi nikmat
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 56
Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 72
dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.
(Dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan di kalangan mereka) yakni rasul-rasul yang
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 44
Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan.
(Ini) Muhammad ini (adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 184
Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 24
Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi...Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 100
Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun,
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 23
Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 89
Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 115
Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".
(Tiada lain) (kamu hanyalah seorang pemberi peringatan) terhadap mereka.
(tidak berpenyakit gila) bukanlah kurang akal (tidak lain) (dia hanyalah seorang pemberi peringatan lagi...pemberi penjelasan) yang jelas peringatannya.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
berilah rahmat) kepada orang-orang Mukmin dalam bentuk rahmat di samping ampunan itu (dan Engkau adalah pemberi...rahmat yang paling baik") artinya Pemberi rahmat yang paling utama.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 45
Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)
(Tiada lain) (aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas") jelas peringatannya.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 8
Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 58
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
Al-Qur'ân ini merupakan pemberi peringatan sejenis peringatan pertama umat-umat terdahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 49
Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu".