Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 Al+hujurat+ayat+13 8 zakat 9 tentang kurban 10 al baqarah ayat 285 11 ali imran 103 12 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 saba 15 15 al mujadalah ayat 11 16 al baqarah ayat 177 17 pendidikan 18 Ali imran 19 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 20 al qalam ayat 4 21 angin 22 ali imran 159 23 al isra ayat 23 24 tolong menolong 25 al baqarah ayat 30 26 maryam 27 talak 28 ibrahim ayat 7 29 al hajj ayat 7 30 at tahrim ayat 6 31 ali imran 104 32 at taubah ayat 60 33 Al baqarah ayat 229 34 al mujadilah ayat 11 35 hawa 36 Pendidikan islam sebelum menikah 37 makanan haram 38 an nisa ayat 59 39 an nisa ayat 63 40 Yusuf 87 41 Surah Al Maidah ayat 15-16 42 surat al araf ayat 54 43 al-hujurat ayat 9 dan 10 44 al-a'raaf+7 45 ali imran 190 46 Muslim itu bersaudara 47 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 48 Alat pembelajaran 49 al maidah ayat 8 50 surat+38+ayat+72 51 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 52 miskin 53 Rumah 54 luqman ayat 12 55 yunus ayat 3 56 al hujurat ayat 13 57 beriman kepada allah 58 Waktu 59 al baqarah ayat 285 60 Cahaya Allah 61 Ar rahman 62 Matahari di bawah arsy 63 Terbit 64 tilawah per ayat 65 al ahqaf ayat 29 66 riba 67 Ali imran 60 68 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 69 an nisa ayat 58 70 ar rad ayat 11 71 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 72 at-tahrim ayat 6 73 Pendusta 74 al+isra+ayat+26 75 surat+al-anbiya+ayat+22 76 al imran 77 al isra ayat 28 78 Surah as saba' ayat 44 79 Materi pendidikan islam 80 kurban 81 Harta rampasan perang 82 adam 83 al qariah ayat terakhir 84 Ibrahim 41 85 surat al-anbiya ayat 22 86 Surah+as+saba'+ayat+44 87 barang temuan 88 al maidah ayat 2 89 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 90 ali imran 18 91 luqman 17 92 qs al hasyr ayat 18 93 albaqarah ayat 228 94 al+isra+ayat+23 95 Ghafur ayat 78 96 surah al maidah ayat 8 97 Tentang fenomena alam 98 istri 99 Al ahzab ayat 56 100 al jumuah ayat 10

Hasil pencarian tentang Pada+hari+ini+aku+sempurnakan

Setelah Aku sempurnakan penciptaannya, ketika Aku tiupkan roh yang merupakan milik-Ku, bersujudlah kalian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kesejahteraan) dari Allah (semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku...meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali)" hal ini telah dikatakan pada kisah yang lalu
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 33
Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan...pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 28
Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu....Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas
(Dan janganlah Engkau hinakan aku) janganlah Engkau jelek-jelekkan aku (pada hari mereka dibangkithan...) di hari semua manusia dibangkitkan.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 26
Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan...Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".
Aku akan memperoleh keamanan dari Allah pada hari kelahiranku, hari kematianku dan hari kebangkitanku
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 87
dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 38
Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.
(Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini) maksudnya, pada hari ini tiada kaum kerabat
Katakan pula, "Sesungguhnya aku takut kepada siksa pada hari yang sangat mengerikan, jika aku mendurhakai
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 17
Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya....Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 29
(Musa berkata): "Hai kaumku, untukmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi....Fir'aun berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 35
Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
Aku bersumpah, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya...dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari..." pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 41
Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya...hisab (hari kiamat)".
ditimpa kesusahan yang berat, sebagai wujud kebaikan Kami, ia pasti akan mengatakan, "Kesenangan yang aku...dapatkan ini memang hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat akan datang....Seandainyapun aku dikembalikan kepada Tuhan, aku pasti mendapatkan kesudahan yang sangat baik."...Pada hari kiamat, Kami benar-benar akan mengganjar orang-orang kafir sesuai dengan amal perbuatannya,
(Maka pada hari ini) yakni hari kiamat (orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.)
Mûsâ menjawab, "Kalau aku masih bertanya lagi setelah ini nanti, tinggalkanlah aku....Jangan kau temani aku. Kamu telah sampai pada batas alasan boleh meninggalkan aku."
(Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya....Tidak ada yang dirugikan pada hari ini....Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya) Dia menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari
Mûsâ untuk bermunajat dan kemudian akan memperoleh Tawrât setelah melakukan ibadah selama tiga puluh hari...Kemudian, untuk melengkapi ibadahnya, Kami sempurnakan waktu pelaksanaannya sepuluh malam lagi....akan berangkat bermunajat, Mûsâ berpesan kepada saudaranya, Hârûn, "Jadilah wakilku yang memimpin kaum ini
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 64
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 35
Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
(Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kalian dahulu mengingkarinya.)
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 36
dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku,...pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu".
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 24
"Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".
Aku telah memutuskan untuk mengusirmu dari kasih sayang dan kemuliaan-Ku sampai hari kiamat, hari perhitungan...Pada hari itu, kamu dan siapa saja yang mengikutimu akan memperoleh siksa."
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 54
Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku"....Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi...seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami".
kepada orang-orang kafir dan setan-setan yang menemaninya, "Janganlah kalian bertengkar di hadapan-Ku pada...hari perhitungan dan pembalasan ini....Di dunia, Aku telah memberikan kalian ancaman atas kekufuran melalui risalah-Ku kepada kalian, tetapi
Sebagian orang-orang munafik berkata kepada Rasulullah, "Izinkanlah aku untuk tidak ikut serta berjihad...Sesungguhnya, dengan sikap seperti ini, mereka telah menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam perbuatan...maksiat pada Allah....Dan sesungguhnya neraka jahanam benar-benar akan mengelilingi mereka pada hari kiamat.