Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Surat fatir ayat 3 7 sabar 8 dalil+kitab+zabur 9 al-baqarah ayat 155 10 Cari t Opik dmn 11 surat an nas 12 Ali+imran+ayat+134 13 surat ibrahim 14 al-baqarah ayat 216 15 Keuntungan+jual+beli 16 qs yusuf 17 hijrah 18 Al-Isro ayat 26-27 19 Al isra ayat 32 20 an nisa ayat 59 21 bekerja 22 musibah 23 ilmu 24 Obat 25 Injil 26 Yunus 57 27 hutang 28 saba 29 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 30 asmaul husna 31 ibrahim 32 Ali imran 110 33 Seratus 34 ali imran 185 35 Jinn 36 Wasiat 37 pendidikan 38 hadist+al-hujurat+ayat+12 39 Sedekah 40 az zumar ayat 53 41 al hijr ayat 9 42 ali imran 31 43 ali imran 159 44 al maidah ayat 48 45 at taubah ayat 105 46 kiamat 47 Surat Ali Imran ayat 159 48 Harta 49 Al ikhlas 50 Al-Baqarah ayat 201 51 maryam 52 surat yasin 53 QS+An-Nisa+ayat+29 54 Al Baqarah ayat 30 55 pakaian 56 Peristiwa+hari+kiamat 57 jenazah 58 hadis tentang manusia 59 luqman+14 60 al imran 61 hari+kiamat 62 Ali Imran 104 63 Hadits tentang kitab taurat 64 ayat kursi 65 al isra ayat 55 66 Iblis 67 al mu'minun ayat 5-7 68 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 69 yang belajar al quran dan mengamalkannya 70 an nahl ayat 97 71 Kebajikan 72 lalat 73 kematian 74 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 75 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 76 Jual beli yang dilarang 77 dalil+naqli+kitab+zabur 78 ar rahman 79 Berobat dengan yang halal 80 dalil+naqli+kitab+injil 81 niat 82 putus amal 83 wanita 84 al maidah ayat 46 85 Melihat 86 ibrahim+26 87 al jin ayat 26 88 LUQMAN 89 Yusuf 90 al hasyr ayat 18 91 batu hitam 92 riba 93 menikah adalah sunnah 94 Al Mujaadilah ayat 13 95 Wanita keji 96 al imran 130 97 an-nisa+ayat+21 98 Hadis berfikir kritis 99 berkembang 100 An nahl ayat 125

Hasil pencarian tentang Pengertian+haqqah+dan+jamaah

("Maka masuklah ke dalam) jamaah (hamba-hamba-Ku) yang saleh.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada...Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah.
(Dan mereka berkata) sewaktu Allah menurunkan firman-Nya, "Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya...Al-Haqqah, 19) ("Ya Rabb kami!...yakni kitab catatan amal kami (sebelum hari berhisab") mereka mengatakan hal ini dengan nada yang sinis dan
(Dan pada beberapa saat di malam hari bertasbih pulalah) pengertian bertasbih di sini adalah tasbih hakiki...yaitu membaca, 'Subhaanallaah Wa bihamdihii' (dan di waktu terbenam bintang-bintang) lafal Idbaar adalah...Atau lakukanlah salat Isya'ain yaitu Magrib dan Isya, pada pengertian yang pertama, dan pada pengertian
(Dan mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil anak") berupa Malaikat-malaikat (Maha Suci...Sebenarnya) para malaikat itu (adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan) di sisi-Nya; dan pengertian...kehambaan ini jelas bertentangan dengan pengertian keanakan.
(Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku) pengertian dalam ayat...Perihalnya sama saja dengan pengertian yang terdapat di dalam perkataanmu, "Aku runcingkan pena ini supaya...Dan kenyataannya terkadang kamu tidak menggunakannya.
(Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu) artinya janganlah kamu menahannya dari...berinfak secara keras-keras; artinya pelit sekali (dan janganlah kamu mengulurkannya) dalam membelanjakan...hartamu (secara keterlaluan, karena itu kamu menjadi tercela) pengertian tercela ini dialamatkan kepada...orang yang pelit (dan menyesal) hartamu habis ludes dan kamu tidak memiliki apa-apa lagi karenanya;...pengertian ini ditujukan kepada orang yang terlalu berlebihan di dalam membelanjakan hartanya.
(Yang menjadikan mati) di dunia (dan hidup) di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia....Nuthfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup; pengertian hidup ialah karena ia...Pengertian mati adalah kebalikannya....Pengertian lafal al-khalqu berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan (supaya Dia menguji kalian...(Dan Dia Maha Perkasa) di dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang durhaka kepada-Nya (lagi Maha
("Pergilah di waktu pagi ini ke kebun kalian) ke ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang...mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab syaratnya ditunjukkan oleh pengertian
(Dan janganlah kalian menjadi sebagai orang-orang yang berkata, "Kami mendengar; padahal mereka tidak...mendengarkan) secara sadar dan penuh dengan pengertian, mereka adalah orang-orang munafik dan kaum musyrikin
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 16
Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang...suara burung dan kami diberi segala sesuatu.
Yaitu (Tuhan Yang Maha Pemurah, yang di atas Arasy) lafal Arasy ini menurut pengertian bahasa diartikan...singgasana raja (berkuasa) yakni bersemayam sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya.
(Atau lebih dari seperdua) hingga mencapai dua pertiganya; pengertian yang terkandung di dalam lafal...(Dan bacalah Alquran itu) mantapkanlah bacaannya (dengan perlahan-lahan.)
(Dan ini) yakni Alquran ini (adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan...Istifham atau kata tanya di sini mengandung pengertian mencemoohkan.
(Katakanlah, "Aku berlindung kepada Rabb manusia) Yang menciptakan dan Yang memiliki mereka; di sini...manusia disebutkan secara khusus sebagai penghormatan buat mereka; dan sekaligus untuk menyesuaikan dengan...pengertian Isti'adzah dari kejahatan yang menggoda hati mereka.
(Dan bahwasanya) jika dibaca Anna berarti di'athafkan kepada kalimat sebelumnya, jika dibaca Inna berarti...Hal ini berlaku pula terhadap lafal yang sama yang jatuh sesudahnya, dengan demikian maka pengertian...yang terkandung pada kalimat sesudah Anna pertama bukan termasuk ke dalam pengertian yang terkandung
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 79
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing...mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung,...Dan kamilah yang melakukannya.
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...kiamat dan menyebutkan kehancuran dan siksaan keras yang dialami umat-umat terdahulu karena mendustakan...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya dan
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...kiamat dan menyebutkan kehancuran dan siksaan keras yang dialami umat-umat terdahulu karena mendustakan...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya dan
(Sampai hari keputusan) di antara semua makhluk; dari pengertian ayat inilah diambil kesimpulan bagi
Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur...sebagaimana biasa kalian lakukan pada masa jahiliah, kini berzikirlah dan agungkanlah Tuhan kalian....Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu, seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta...karunia dan rahmat Allah....Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka) menurut ilmu Allah (adalah surga...Firdaus) yaitu bagian tengah dan bagian teratas daripada surga....Idhafah di sini memberikan pengertian Bayan atau menjelaskan (menjadi tempat tinggal) tempat menetap
(Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya) artinya dia telah membawa amal perbuatannya...sendiri (pada lehernya) lafal ini disebutkan secara khusus mengingat lafal ini menunjukkan pengertian...Dan sehubungan dengan pengertian ini Mujahid telah berkata, bahwa tiada seorang anak pun yang dilahirkan...(Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab) yang tertulis di dalamnya semua amal perbuatannya
(Inilah) azab neraka; pengertian ini disimpulkan dari lafal sesudahnya (biarlah mereka merasakannya,...minuman mereka air yang sangat panas) lagi membakar (dan nanah ahli neraka) dapat dibaca Ghassaaqun atau
(Yaitu seperduanya) menjadi badal dari lafal qaliilan; pengertian sedikit ini bila dibandingkan dengan
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun
(Ketika Saudara mereka berkata kepada mereka,) yang dimaksud adalah Nabi Nuh sendiri, pengertian saudara
(Tidak diragukan lagi) memang benar (bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan...(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) dengan pengertian, bahwa Dia akan menyiksa
Kemudian pengertian ini diungkapkan ke dalam bentuk kejadian yang timbul dari tiupan tersebut.
(Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim) ayat ini memberikan pengertian...bahwa mereka keluar dahulu dari dalam neraka untuk meminum air hamim atau air yang sangat panas itu, dan