Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Ar rad ayat 11 6 Hukum+al+ankabut 7 surat an nisa ayat 135 8 ali imran 104 9 Sabar 10 al ikhlas 11 Tafsir ayat 22 12 ar+Rahman+ayat+15 13 Dalil+tentang+kreatif 14 Al maidah ayat 3 15 Surga 16 an nisa ayat 36 17 Ali Imran 159 18 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 19 Ayat 1 20 yunus 21 Alam kubur 22 Ilmu 23 Tauhid 24 an nisa ayat 29 25 shaad 26 ali imran 134 27 Zina 28 Surat Lukman ayat 32 29 Zalim 30 al maidah ayat 2 31 ibrahim 32 Ibadah 33 al hujurat ayat 13 34 maryam 35 waris 36 al baqarah ayat 168 37 Ali imran 103 38 Abu daud 39 Ar-Rahman 40 Al-Hajj+ayat+41 41 Surat Al baqarah ayat 284 42 sombong 43 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 44 rezeki 45 belajar 46 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 47 Syirik 48 surat muhammad ayat 15 49 surat al-Hujurat ayat 13 50 Unsur surat Ibrahim ayat 18 51 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 52 yunus 107 53 muslim 54 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 55 Perlakukanlah+setan musuh 56 ayat Quran tentang sejarah 57 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 58 al mu'minun ayat 8 59 Al+hujurat+ayat+56 60 Al Baqarah ayat 151 61 al hajj ayat 78 62 ali imran 97 63 Surah+Ibrahim ayat 10 64 sedekah 65 Hadits Ahmad Nomor 16628 66 Surah Al hujurat ayat 6 67 Ar rahman 68 Al-ghafir+ayat+8 69 ali imran 185 70 ali+imran+146 71 niat 72 an nur ayat 2 73 luqman ayat 13 74 al imran 75 hujan 76 al jumuah ayat 10 77 al+anbiya+ayat+90 78 luqman 12 79 al+maidah+ayat+3 80 an-nisa ayat 58 81 al+anbiya+ayat 90 82 Hadits muslim nomor 1 83 AL MAIDAH AYAT 76 84 Ali imran 135 85 Khalifah 86 Ali imran 92 87 Al-Baqarah ayat 65 88 Al Baqarah ayat 284 89 surat ar-ra'd ayat 28 90 Surat al-baqarah ayat 2 sama artinya 91 Tafsir+surat+luqman+ayat+13 92 al+jinn+28 93 surat muhammad ayat 7 94 surat alisro ayat 26 95 Al-Mujadallah Ayat 11 96 Maryam 68 97 as-syura ayat 182 98 Al+maut+ayat+3 99 Al-Hajj+ayat+40 100 ar Rahman ayat 7

Hasil pencarian tentang Penglihatan

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 20
Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka....Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
pergantian ini (terdapat pelajaran) yang menunjukkan kebesaran-Nya (bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan...) bagi mereka yang memiliki penglihatan memandang kekuasaan Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 44
menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan...matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 78
Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati.
Sebab peringatan itu dapat menambah penglihatan dan keyakinan orang-orang Mukmin.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 23
Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan
(Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mereka) Kami jadikan penglihatan mereka
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 23
Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati"
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 7
Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 44
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 20
Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 103
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 36
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 66
Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 48
Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 26
belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan...dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 78
kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 9
menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 22
Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 110
Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya
Mereka Kami berikan pendengaran, penglihatan dan hati yang dapat mereka manfaatkan....Namun pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak ada gunanya sedikit pun, karena mereka mendustakan
Sehingga apabila) huruf Maa di sini adalah Zaidah atau tambahan (mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan
Penglihatan mereka telah melemah, hingga membuat mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu Allah
Sesungguhnya penglihatan Allah meliputi seluruh hamba-Nya, dan Dia akan membalas seluruh amal perbuatan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 38
Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang
(Penglihatannya tidak berpaling) penglihatan Nabi saw. tidak berpaling (dan tidak melampauinya) maksudnya
tidak bisa menyembunyikan perbuatan-perbuatan buruk kalian agar tidak dipersaksikan oleh pendengaran, penglihatan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 10
(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati) yakni kalbu (semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya
(Alangkah terang penglihatan-Nya) penglihatan Allah, lafal Abshir bihi adalah Shighat Ta'ajjub (dan alangkah...Makna yang dimaksud ialah, bahwa tiada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh penglihatan dan pendengaran