Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 kejadian manusia 13 shalat 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 Sholat 17 ali imran 159 18 luqman 13 19 jujur 20 al hujurat ayat 13 21 akal 22 muhammad 10 23 sedekah 24 al maidah ayat 2 25 Hadist Bukhori dan muslim 26 al ikhlas 27 al ahzab ayat 21 28 Zakat 29 Dosa 30 haji 31 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 32 amanat 33 taubat 34 Al baqarah ayat 2 35 an-nisa ayat 19 36 an nisa ayat 59 37 al+anam+ayat+1 38 yunus 10 39 jual beli 40 saba 19 41 Pasar modal 42 Pohon 43 luqman 44 al baqarah ayat 282 45 AL ISRA AYAT 23 46 ali imran 190 47 an-nahl ayat 90 48 surat quraisy 49 Surah al baqarah ayat 30 50 yunus 41 51 At taubah ayat 36 52 Takwa 53 maha lembut 54 at taubah ayat 71 55 ar rum ayat 30 56 jihad 57 Hud ayat 61 58 an+nisa+ayat+59 59 surat ali imran ayat 159 60 al-Furqan ayat 67 61 Mengurus 62 at tahrim ayat 6 63 al mujadilah ayat 11 64 an nisa ayat 29 65 al baqarah ayat 30 66 ali Imran 64 67 Takdir 68 al imran 69 al baqarah ayat 21 70 Tentang bersi 71 Agama 72 al- Baqarah ayat 195 73 an nur ayat 2 74 Ibrahim+ayat+34 75 Masjid 76 surah hud ayat 61 77 surat Yunus ayat 57 78 AL HUJURAT AYAT 10 79 Ibrahim 7 80 al ikhlas ayat 1 81 Al-an'am ayat 165 82 al maidah ayat 90 83 al maidah ayat 1 84 muslim, bab pakaian (2125) 85 Ziarah kubur 86 nafas 87 al-ikhlas 88 al ankabut ayat 45 89 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 90 lebih dari 91 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 92 mati 93 annisa ayat 102 94 Ibrahim ayat 7 95 tafsir ibnu katsir 96 Hadits Abu+daud+35 97 ibrahim 27 98 Shalat pagi 99 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 100 Al-Baqarah Ayat 233

Hasil pencarian tentang Perintah+berperang

(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berperang.
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu...kalian sedang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, oleh sebab mengingkari perintah-Nya.
Muhammad, tidakkah kamu melihat dan heran terhadap orang-orang yang menginginkan perang sebelum datang perintah...Kepada mereka dikatakan, "Belum tiba saatnya berperang, tahanlah dirimu, jagalah selalu salat dan zakat...Akan tetapi, tatkala datang perintah berperang, sebagian mereka takut kepada manusia seperti halnya kepada...Dengan penuh heran, mereka berkata, "Mengapa Engkau mewajibkan berperang kepada kami?"
Ini sebelum datangnya perintah berperang.
Ayat ini diturunkan sebelum ada ayat perintah untuk berperang.
Ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah untuk berperang.
Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berperang.
beriman menyangkut soal pembagian harta rampasan perang itu mirip keadaan mereka ketika Allah memberi perintah...Padahal itu adalah kebenaran yang nyata, akan tetapi sebagian kalangan dari orang-orang Mukmin itu enggan berperang
Kalau engkau kembali dari berperang dan berkesempatan berjumpa lagi dengan kelompok orang-orang munafik...yang tidak mau ikut serta berperang itu, kemudian mereka meminta restumu untuk ikut serta berperang...Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan aku restui berperang bersamaku dalam peperangan apa pun dan...Tinggallah dan tidak usah ikut serta berperang sesuka kalian bersama orang-orang lemah, orang tua, wanita...dan anak-anak yang tidak ikut berperang."
Orang-orang munafik itu menolak ikut serta berperang bersama Rasulullah dan umat Islam....lebih enak tinggal di Madinah setalah Rasulullah meninggalkan kota itu, dan merasa senang tidak menaati perintah...Mereka lantas mempengaruhi orang lain untuk tinggal bersama mereka dan menakut-nakuti betapa sengsaranya berperang
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya...terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah
Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 83
mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang...Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama....Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang".
yang buta, cacat dan sakit untuk tidak ikut memerangi orang-orang kafir, karena mereka tidak mampu berperang...Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan, niscaya Dia akan memasukkannya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 76
Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut
dosa bagi bagi orang-orang Mukmin yang datang kepadamu dengan memohon agar kamu mau mengajak mereka berperang...Kamu kemudian berkata, "Aku tidak memiliki alasan untuk mengikutsertakan kalian berperang."...Dengan berlinang air mata dan sedih karena tidak dapat ikut serta berperang di jalan Allah--karena tidak
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah...Firaun sekali-kali bukanlah perintah yang benar) perintah yang lurus.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 74
Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan...Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 246
yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang...Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang...Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 77
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang...Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut...Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami?...Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?"
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 216
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah...Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar.
Sebagaimana halnya orang-orang munafik Madinah yang enggan ikut serta berperang, ada pula sekelompok...Arab Badui yang mencari-cari alasan untuk meminta izin tidak ikut berperang....orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya-yang seolah-olah beriman kepada Allah- tidak akan ikut berperang
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 27
mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 88
beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah...) yang mudah dari perintah-perintah kami".
(Maka hendaklah berperang di jalan Allah) demi untuk meninggikan agama-Nya (orang-orang yang membeli)...Siapa yang berperang di jalan Allah lalu ia gugur) mati syahid (atau memperoleh kemenangan) terhadap
(Dan kepada Rabbmu bersabarlah) di dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah dalam keadaan bersatu
Ketika Allah memenuhi keinginan mereka dan mengeluarkan perintah berperang, hanya beberapa orang saja...yang menerima perintah itu.