Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 riba 9 al ankabut ayat 45 10 Ali Imran 11 Al maidah ayat 2 12 al hujurat ayat 13 13 hewan 14 Maryam 15 Al ahzab ayat 21 16 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 17 Tuhan 18 surat an-nisa 19 Menuntut ilmu 20 Al Maidah ayat 8 21 surah yunus ayat 57 22 Tidak dapat berkata apa-apa 23 Hadits Muslim Nomor 3444 24 YUNUS 25 belajar 26 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 27 al imron+ayat+110 28 Luqman 29 an nahl ayat 125 30 Ali Imran ayat 26. 31 hadits abu Daud 1378 32 ra'd ayat 2 33 Surat Al antabul ayat 20 34 al+insyirah+ayat+5 35 al jumuah ayat 10 36 al+insyirah+ayat+6 37 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 38 Al imran 39 Yunus 59 40 Ali imran 104 41 pikun dan beruban 42 quraisy ayat 2 43 dalil sumpah 44 al baqarah ayat 198 45 sabar 46 Bergelimang dosa 47 Kisah nabi 48 Peristiwa dimasa lalu 49 Darah manusia 50 adz zariyat ayat 49 51 Yusuf 52 zakat 53 Ahmad 54 Surat Ar-Rad ayat 11 55 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 56 mimpi 57 hadits mencatat transaksi 58 al+baqarah+ayat+69 59 berfikir 60 Ali Imran 110 61 qs al-a'raaf 7:172 62 hadist tentang kesadaran lingkungan 63 al+baqarah+ayat+70 64 bekerja 65 AL MAIDAH AYAT 38 66 Ibrahim 67 an nahl ayat 43 68 Ilmu 69 An nisa ayat 58 70 al alaq ayat 2 71 ali imran 159 72 at taubah ayat 105 73 +surat+at+taubah+ayat+24 74 fatwa akad musyarakah 75 Ayat Al Qur'an yang berisi balasan di surga 76 at-taubah ayat 105 77 ali imran 161 78 Ikhlas 79 Nabi+Yang bisa dibuat pelajaran hidup 80 muslim 81 Kebajikan 82 Nabi adam 83 Surat Al-Isra, Ayat 84 84 ali imran 146 85 al imran ayat 21 86 Hadits Muslim Nomor 3538 87 belanja 88 Tidak lesu tidak lemah pantang menyerah sabar 89 yunus ayat 3 90 Terjemahan bahasa Indonesia Ibnu Majah nomor 222 91 rezeki 92 Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewjiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah). 93 Ali Imran ayat 185 94 yunus 101 95 Hadits tentang nabi diutus untuk menyempurnakan akhlaq 96 Surat ali imron 103 97 al+ahzab+ayat+38 98 al maidah ayat 89 99 al+mutaffifin+ayat+1 100 al+ahzab+ayat+21

Hasil pencarian tentang QS.+Ar-Ra'd+ayat+39

(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya...Ar Ra’d: 23-24)

(Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya) kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya...(dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya....Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
Selesai tafsir surah Ar Ra’d dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamin
kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
Pada ayat ini diperkirakan adanya Maf'ul kedua bagi lafal Ra-ayta, yaitu lafal ayat tadi, yang artinya
kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
Ar Ra’d: 15)

-deskripsi"> Dia merapihkan ciptaan-Nya dan merapihkan syariat-Nya
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
-deskripsi">Tentang makna Ar Rahmaan dan Ar Rahiim sudah diterangkan sebelumnya....Disebutkannya ayat ini setelah "Al Hamdu lillahi Rabbil 'aalamiin" untuk memberitahukan bahwa Allah Subhaanahu
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Maka Allah menurunkan beberapa ayat", yakni dari ayat 113 s/d 115.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
-deskripsi"> Dalam ayat tersebut digunakan lafaz "as-haab" jamak dari kata shaahib yang...

-deskripsi"> Ayat 38 dan 39 menunjukkan bahwa manusia dan jin terbagi dua ada yang...berbahagia dan ada yang celaka, di masing-masing ayat tersebut disebutkan sifat golongan yang berbahagia
Ayat ini juga sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berhenti dari mengerjakan larangan Allah yang...

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....Namun kebanyakan mufassir menerjemahkan kata Ar Ru'ya tersebut dengan penglihatan, yang maksudnya adalah...

-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai...”

-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Hakikat agama samawi. d. Etika bertobat. e.
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
menyesatkan mereka semuanya,-- Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.” (lihat Al Hijr: 39...benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur.” Sedangkan ayat...setelahnya merupakan ayat yang baru, sehingga ayat tersebut umum mengena kepada semua orang yang mengikuti
(Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata, "Inilah) dhamir dalam Lafal ra-aa dimudzakarkan
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Juga bagaimana Dia memecahkan biji-bijian sehingga dari biji-bijian itu tercipta tumbuh-tumbuhan. d.
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb....janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan (pula) merendahkannya,” ia berkata, “Ayat...jalan tengah di antara kedua itu.”

-deskripsi"> Maksudnya janganlah membaca ayat

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
Sebagaimana kita ketahui sebab turun ayat ini adalah datangnya pertanyaan mengenai orang yang meninggal...'Ra`fah', artinya amat pengasih dan didahulukan agar lebih tepat menemui sasaran.