Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 ali imran 8 Ilmu 9 Shalat 10 Luqman 11 perjanjian 12 riba 13 ali imran 159 14 an nisa ayat 58 15 yunus 16 Islam 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 Tumbuhan 19 al baqarah ayat 2 20 almuminun+ayat+gg-100 21 niat 22 al baqarah ayat 30 23 Hak dan kewajiban suami istri 24 Zina 25 yunus 5 26 Zakat 27 Al imran 103 28 yunus 57 29 an nisa ayat 29 30 hadits+tentang+menjaga+keturunan 31 SYAITAN 32 Surat an naba 33 ali imran 145 34 Al Baqarah ayat 1 35 Al anbiya ayat 30 36 kiamat 37 al maidah ayat 2 38 ali imran 54 39 sehat 40 Belajar 41 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 42 Al imran 104 43 al hujarat ayat 13 44 penyayang 45 al ahzab ayat 72 46 Surat annisa 47 Surga 48 Makanan halal 49 ali imran 19 50 pembunuhan 51 surat+fushshilat+ayat+33 52 Tajjwid qs al anfal ayat 30 53 pentingnya akal 54 al maidah ayat 8 55 al ahzab ayat 21 56 Jalan keluar 57 ali imran 110 58 luqman 15 59 tafsir+ar-rum+ayat+41 60 al maidah ayat 3 61 al hijr 22 62 sihir 63 almuminun+ayat+99-100. 64 maha pengasih 65 Sholat 66 ALI+IMRAN+159 67 luqman 10 68 az zumar ayat 68 69 Musa api 70 al baqarah ayat 256 71 tipu daya 72 maryam+93 73 jadilah mumin yg tangguh 74 bidadari 75 Bumi 76 yasin ayat 36 77 bersikap merasa paling bisa segalanya 78 luqman+13 79 MARYAM 80 luqman+14 81 Ar rum ayat 21 82 Takdir 83 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 84 harta 85 Cabang iman 86 Berharap selain kepada Allah 87 al+maidah+ayat+90 88 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 89 at tahrim ayat 6 90 ali imran 190 91 ar+rahman+ayat+3 92 Pekerjaan yang lebih baik 93 Al anam ayat 88 94 Taubat 95 Doa memakai pakaian 96 al+hijr+72 97 Surat al araf 96beserta latinya 98 ali imran 130 99 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 100 an nisa ayat 59

Hasil pencarian tentang Qurban+adalah+melepas+kepemilikan

Pada hari itu kepemilikan dan pengakuan manusia menjadi terputus....Kepemilikan saat itu hanya berada di tangan Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hanya milik Allah semata penciptaan, kepemilikan dan kepatuhan seluruh penghuni bumi dan langit.
Hanya kepunyaan-Nyalah penciptaan, kepemilikan dan penghambaan segala apa yang ada di langit dan di bumi
Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu. Dan cara damai itu selalu baik....Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing...Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas...Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa.
Ayah mereka berkata, "Aku sungguh merasa sedih melepas kalian pergi jauh dariku.
Allah melepas dua lautan, tawar dan asin, saling berdampingan dan bertemu pada permukaannya.
Allah melepas dua lautan, tawar dan asin, saling berdampingan dan bertemu pada permukaannya.
Kemudian Mûsâ bersandar pada sebatang pohon untuk melepas lelah.
Setelah sepakat untuk menjauhkan Yûsuf, mereka berkata, "Wahai ayah, apa yang membuatmu ragu untuk melepas
Sesungguhnya neraka itu api murni yang bergejolak dan akan melepas kedua tangan, kaki dan seluruh sendimu
Sesungguhnya neraka itu api murni yang bergejolak dan akan melepas kedua tangan, kaki dan seluruh sendimu
Sesungguhnya neraka itu api murni yang bergejolak dan akan melepas kedua tangan, kaki dan seluruh sendimu
Sesungguhnya neraka itu api murni yang bergejolak dan akan melepas kedua tangan, kaki dan seluruh sendimu
Sungguh merupakan tempat masuk yang amat jelek, tempat mereka meminum air yang amat panas untuk melepas
pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas
akan menahan nyawa yang ajalnya telah tiba--tidak akan mengembalikannya lagi ke jasadnya--dan akan melepas
Dengan itu pula, ayahnya dapat dengan tenang melepas keberangkatan saudaranya.
Setan melepas pakaian mereka berdua dan membuka auratnya.
(Siapa menyedekahkannya) maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak kisas itu (maka itu menjadi penebus
Dia tidak mempunyai anak dan tidak pula ada sekutu bagi-Nya dalam kepemilikan....Sementara ini yang terakhir ditemukan adalah unsur kesembilanpuluh enam, yaitu unsur urium yang berat...Unsur terakhir yang ditemukan berat atomnya adalah uranium yang memiliki berat atom 238,57.
tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika istri hendak melepas
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 22
Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
Alquran (berada dalam keadaan kacau-balau) yakni tidak menentu, terkadang mereka mengatakan, bahwa Nabi adalah...penyihir dan Alquran adalah sihir, terkadang juga mengatakan bahwa dia adalah penyair dan Alquran adalah...syairnya, terkadang mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang peramal dan Alquran adalah ramalannya
(Sesungguhnya ini) yakni kenikmatan ini (adalah balasan untuk kalian, dan usaha kalian adalah disyukuri
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 27
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 36
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian....Ini adalah jalan yang lurus.
Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun...Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 108
Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa.