Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 Ar rad ayat 11 7 Tafsir ayat 22 8 Hukum+al+ankabut 9 al ikhlas 10 surat an nisa ayat 135 11 Sabar 12 ali imran 104 13 Al maidah ayat 3 14 Ali Imran 159 15 an nisa ayat 36 16 ar+Rahman+ayat+15 17 Surga 18 Dalil+tentang+kreatif 19 al maidah ayat 2 20 Ilmu 21 Ibadah 22 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 23 yunus 24 maryam 25 petunjuk 26 Ayat 1 27 Tauhid 28 Zalim 29 shaad 30 Alam kubur 31 an nisa ayat 29 32 Zina 33 al hujurat ayat 13 34 Surat Lukman ayat 32 35 ibrahim 36 ali imran 134 37 Surah+Ibrahim ayat 10 38 an-nisa ayat 58 39 al+maidah+ayat+3 40 al+anbiya+ayat+90 41 al baqarah ayat 168 42 Ar-Rahman 43 Al-Hajj+ayat+41 44 Surat Al baqarah ayat 284 45 Al+hujurat+ayat+56 46 al+anbiya+ayat 90 47 waris 48 al jumuah ayat 10 49 luqman ayat 13 50 Abu daud 51 Surat hud 52 rezeki 53 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 54 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 55 Hadits Ahmad Nomor 16628 56 surat muhammad ayat 15 57 surat al-Hujurat ayat 13 58 waktu 59 yunus 107 60 sombong 61 Perlakukanlah+setan musuh 62 Unsur surat Ibrahim ayat 18 63 Surat al isra 64 Syirik 65 an nur ayat 2 66 belajar 67 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 68 tanda kiamat 69 luqman 12 70 sedekah 71 ayat Quran tentang sejarah 72 Al Baqarah ayat 151 73 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 74 al mu'minun ayat 8 75 muslim 76 Surah Al hujurat ayat 6 77 al imran 78 hujan 79 ali imran 97 80 ali imran 185 81 al hajj ayat 78 82 Ali imran 103 83 niat 84 ikhlas 85 Hadits muslim nomor 1 86 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 87 ali+imran+146 88 Ar rahman 89 Al-ghafir+ayat+8 90 AL MAIDAH AYAT 76 91 Surah Al-Maidah Ayat 5 92 LUQMAN+13 93 Surat al-baqarah ayat 2 sama artinya 94 murtad 95 al-munafiqun ayat 9 96 surat ar-ra'd ayat 28 97 hadits abu daud nomor 5204 98 Dalil+tentang+pertengkaran 99 Saksi 100 luqman 14

Hasil pencarian tentang Rendah+diri

kesengsaraan) kemelaratan yang sangat (dan penderitaan) penyakit (supaya mereka tunduk merendahkan diri...) merasa rendah diri lalu mereka mau beriman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
seterusnya, tanpa ada jumlah lain yang menyisipinya (yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah...hati) dengan tenang dan rendah diri (dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka) mengajak mereka berbicara...disukainya (mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan) perkataan yang menghindarkan diri
Dengan rendah diri dan penuh penyesalan, Mûsâ bermohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku telah berbuat kejahatan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 63
yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah...diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 107
tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.
(Maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah,) pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat...yang lebih rendah dari tempat Maryam ("Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah) dengan cara yang batil (lagi hina) yakni rendah
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 24
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah
Kalian sangat rendah dan terhina. Jangan ajak Aku bicara sama sekali."
orang-orang yang melampaui batas dengan melakukan kemusyrikan dan terbuai oleh syahwat dan hawa nafsu yang rendah
Kamu tak akan lagi melihat dataran rendah atau dataran tinggi di muka bumi.
(Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang melengkung) tempat yang rendah (dan tidak pula
Mereka menjual Yûsuf dengan harga sangat rendah, hanya beberapa dirham saja.
beriman kepadamu selama pengikut- pengikutmu adalah mereka yang berasal dari kalangan kelas bawah yang rendah
kerusakan di muka bumi dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu yang rendah
Nûh berkata, "Dari mana aku tahu bahwa mereka itu rendah kedudukannya dan sedikit hartanya?
Allah menjadikan mereka orang-orang yang hina dan rendah derajatnya.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yang melakukan amal saleh, rendah
Berlemah-lembutlah kepada keduanya, bersikap rendah dirilah di depan keduanya dan kasih sayangilah keduanya
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 63
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah
Maryam kemudian diseru oleh malaikat dari tempat yang rendah di bawahnya, "Janganlah kamu bersedih hati
Dengan suara yang lemah lembut dan penuh rendah diri....mengucapkan khutbahnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya, secara diam-diam sambil menyembunyikan diri
Bahkan berhala-berhala itu lebih rendah derajatnya dari kalian dalam segi ciptaan dan aspek bentuk....Apakah mereka itu mempunyai kaki untuk berjalan dan tangan untuk menampik mudarat dari diri kalian dan...dari diri merka sendiri?
Bukti-bukti itu begitu jelasnya, sehingga tidak mungkin diingkari oleh orang yang daya pikirnya paling rendah
yakni orang-orang yang rendah.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 134
utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah
kamu akan melihat mereka dihadapkan kepadanya) yakni ke neraka (dalam keadaan tunduk) takut dan merasa rendah...diri (karena merasa hina, mereka melihat) ke neraka (dengan pandangan yang lesu) atau dengan pandangan...orang-orang yang beriman berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 41
menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah
Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang kafir itu terbuat dari perak, karena begitu rendah
Kelima, menepati janji pada diri sendiri dan hak milik....Keenam, bersabar atas segala cobaan yang menimpa diri dan harta atau termasuk bersabar di tengah medan...Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan kebajikan, mereka...Mereka itulah yang membentengi diri dari kufur dan moral yang rendah.