Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 hari kiamat 5 berfikir kritis 6 al-baqarah ayat 155 7 Cari t Opik dmn 8 Surat fatir ayat 3 9 dalil+kitab+zabur 10 sabar 11 an nisa ayat 59 12 Keuntungan+jual+beli 13 surat ibrahim 14 surat an nas 15 al-baqarah ayat 216 16 Ali+imran+ayat+134 17 Al-Isro ayat 26-27 18 Yunus 57 19 saba 20 qs yusuf 21 Injil 22 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 23 Al isra ayat 32 24 musibah 25 ilmu 26 hijrah 27 Obat 28 bekerja 29 at taubah ayat 105 30 hutang 31 Harta 32 hadist+al-hujurat+ayat+12 33 al hijr ayat 9 34 kiamat 35 Sedekah 36 ibrahim 37 dalil+naqli+kitab+zabur 38 Al ikhlas 39 asmaul husna 40 dalil+naqli+kitab+injil 41 nikah 42 Seratus 43 Jinn 44 ali imran 185 45 Wasiat 46 ali imran 31 47 al maidah ayat 48 48 Surat Ali Imran ayat 159 49 az zumar ayat 53 50 Wanita 51 Ali imran 110 52 maryam 53 niat 54 al hijr ayat 22 55 al mu'minun ayat 5-7 56 Al luqman 57 Kebajikan 58 al imran 130 59 yang belajar al quran dan mengamalkannya 60 An nahl ayat 125 61 al hasyr ayat 18 62 surat+an-nisa+ayat+161 63 maryam 58 64 Wanita keji 65 cepat 66 menikah adalah sunnah 67 Hadis berfikir kritis 68 berkembang 69 Ali Imran 104 70 al hujurat ayat 13 71 pakaian 72 hadis tentang manusia 73 kematian 74 Al Mujaadilah ayat 13 75 maryam 30 76 an-nisa+ayat+21 77 Melihat 78 Berobat dengan yang halal 79 Al Baqarah ayat 30 80 shalat 81 Memaafkan 82 ar rahman 83 jenazah 84 Cari nadzwa 85 al imran 86 al jin ayat 26 87 surat 3 ayat 5 88 hari+kiamat 89 Hadits tentang kitab taurat 90 Surah Al Isra Ayat 55 91 surat yasin 92 LUQMAN 93 lalat 94 an nahl ayat 97 95 ibrahim+26 96 ayat kursi 97 Maryam 56  98 ali imran 159 99 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 100 riba

Hasil pencarian tentang Rumah

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 82
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 149
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
(Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.)
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 41
Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah...Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 91
Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah...Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung
(Dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal) tempat kalian menetap di...dalamnya (dan Dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang ternak) seperti kemah-kemah...dijadikan-Nya pula, dari bulunya) dari bulu domba (bulu unta) (dan bulu kambing) (alat-alat) perabot rumah...tangga kalian; seperti permadani dan perhiasan dinding rumah (dan perhiasan) yang kalian dapat menikmatinya
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 13
sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah...Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 34
Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 26
Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah...mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 52
Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka.
(Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada...) misalnya dijadikannya sebagai tempat tinggal sementara atau untuk keperluan yang lainnya, seperti rumah-rumah...lahirkan (dan apa yang kalian sembunyikan) artinya yang kalian rahasiakan sewaktu kalian masuk ke dalam rumah...yang bukan rumah kalian, termasuk maksud baik atau maksud-maksud lainnya....Pada pembahasan yang akan datang akan diceritakan, bahwa mereka para sahabat, jika mereka memasuki rumah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 80
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah...waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah
kalian sendiri) yaitu di rumah anak-anak kalian (atau rumah bapak-bapak kalian, di rumah ibu-ibu kalian..., di rumah saudara-saudara kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara kalian yang perempuan, di...rumah saudara-saudara bapak kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapak kalian yang perempuan..., di rumah saudara-saudara ibu kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibu kalian yang perempuan..., di rumah yang kalian miliki kuncinya) yang khusus kalian sediakan buat orang lain (atau - di rumah
(Dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin) dengan penuh
Lalu matilah mereka, bergelimpangan di rumah-rumah dengan muka terjerumus.
Maka Allah menghancurkan mereka dengan gempa sangat keras yang meruntuhkan rumah-rumah mereka dan menimpa
dalam kekafiran (tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah bagi rumah-rumah...tangga-tangga) dari perak pula (yang mereka menaikinya) yang dapat mereka naiki untuk mencapai atap rumah-rumah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 27
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah
Mereka semua diperintahkan untuk meninggalkan rumah-rumah mereka saat akan diturunkan azab kepada orang-orang
jelas di jalan, hingga memungkinkan orang yang beriman untuk mengambil pelajaran apabila lewat di depan rumah-rumah
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 72
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 3
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
Renungkanlah pula kisah pembangunan Rumah Allah (Bayt Allâh) di Mekah oleh Ibrâhîm dan Ismâ'îl, anaknya...Kami menjadikan rumah peribadatan itu sebagai rujukan bagi seluruh makhluk dan tempat perlindungan yang...Kami memerintahkan manusia untuk menjadikan lokasi berdirinya Ibrâhîm saat pembangunan rumah itu sebagai...Kami memerintahkan Ibrâhîm dan Ismâ'îl untuk menjaga rumah itu dari segala unsur yang menodai kesuciannya
Orang-orang yang berhalangan--seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit--tidak berdosa untuk makan di rumah...Sebab rumah itu adalah juga rumah kalian....Begitu pula tidak berdosa untuk makan di rumah bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara...Juga tidak berdosa makan di rumah yang dititipkan kepada kalian untuk diurus, atau di rumah kawan-kawan...Jika kalian memasuki suatu rumah, berilah salam kepada penghuninya yang merupakan bagian dari kalian,
(Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan) yaitu air bah yang memasuki rumah-rumah mereka sehingga mencapai...sejenis serangga yang memakan apa yang ditinggalkan oleh belalang (katak) kemudian katak itu memenuhi rumah-rumah
(Dan Dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan demikian pula tanah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 87
Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk...tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu
Mereka dipingit dalam rumah.
dahsyat) gempa yang sangat kuat goncangannya (dan jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan di rumah-rumah