Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Ali Imran 159 10 hari+kiamat 11 Al-luqman+ayat+13-17 12 hari kiamat 13 Injil 14 Al Hujurat ayat 13 15 Riba 16 Ali+Imran+191 17 Sesuai petunjuk 18 Al imran 19 Ibrahim ayat 7 20 Al sajdah ayat 29 21 an-nisa' ayat 100 22 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 23 sombong 24 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 25 Al maidah ayat 48 26 dalil+kitab+injil 27 Surat Al sajdah ayat 29 28 ali+imran+190-191 29 Hadits tentang ketauhidan 30 Menyesatkan 31 kontrol diri 32 at taubah ayat 105 33 al hadid ayat 3 34 an nisa 1 sampai 3 35 ilmu 36 yusuf 111 37 an nisa ayat 34 38 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 39 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 40 Zina 41 Zabur 42 Surat Al infitar 6 43 niat 44 Ali Imran ayat 159 45 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 46 Al-Maidah+ayat+2 47 ali imran 103 48 Yusuf 49 al hadid ayat 22 50 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 51 Az zumar ayat 62 52 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 53 an-najiah ayat 17 54 Al isra ayat 13 55 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 56 al ahzab ayat 59 57 beriman pada hari kiamat 58 Al baqarah ayat 2 59 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 60 Surah taha ayat 15 61 an nahl ayat 90 62 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 63 ibrahim 7 64 Ali imran ayat 9 65 hadist+al-hujurat+ayat+12 66 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 67 harta 68 kontrol+diri 69 An Nur ayat 2 70 Ali imran ayat 138 71 Hukum bacaanya 72 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 73 Hadist mengenai Allah sang maharaja 74 Al an'am ayat 82 75 Surat annaShr 76 Al kahfi ayat 109 77 Amal tanpa ilmu 78 An nisa ayat 125 79 annahl ayat 90 80 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 81 sunnah 82 Ar rum ayat 17 83 Surat Al ahqaf ayat 13 84 Jelaskan maksud hadist tersebut! 85 arti surat an nas ayat ke 6 86 Surga 87 Ibrahim ayat 53 88 al+qasas+ayat+110 89 pelajaran yang dapat di ambil surat az zumar 39 90 ali imran 18 91 Al-luqman ayat 13-17 92 Shalli ala muhammad 93 Al+hujurat+ayat+12 94 Yasin+ayat+12 sampai 14 95 Surah at-tin ayat 4 memaki huruf Hijaiyah 96 al isra ayat 17 97 anjing 98 Nasrani 99 Al mukmin ayat 17 100 al+imran+ayat+9

Hasil pencarian tentang Sajian+nenek+moyang

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 26
Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 76
kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,
(Kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu?)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 74
Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".
Allah telah menciptakan kalian dan nenek moyang kalian. Maka Dialah yang patut disembah."
Ibrâhîm berkata, "Kalian dan nenek moyang kalian dahulu benar-benar amat jauh dari kebenaran."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 170
mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek...moyang kami"...."(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun,
Mereka menjawab, "Kami melihat nenek moyang kami mengagungkan dan menyembahnya, maka kami pun mengikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 104
Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 11
Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam
yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek...moyang kami."...Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka itu, walaupun mereka sebenarnya diseru oleh setan untuk
Apakah kami akan dihidupkan, dan apakah nenek moyang kami terdahulu yang telah mati dan binasa akan dibangkitkan
Pemberi peringatan itu berkata, "Apakah kalian tetap akan mengikuti jejak nenek moyang kalian, meskipun...membawa ajaran yang lebih memasukkan kalian ke dalam petunjuk daripada kepercayaan yang kalian anut dari nenek...moyang kalian itu?"
Sesungguhnya mereka mendapatkan nenek moyangnya dalam keadaan sesat....Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Sesungguhnya mereka mendapatkan nenek moyangnya dalam keadaan sesat....Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
(Mereka menjawab, "Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian") yakni mereka melakukan
Apakah kami dan nenek moyang kami terdahulu yang telah mati dan telah menjadi tanah yang berserakan di
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 68
memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek...moyang mereka dahulu?
"Kami dan nenek moyang kami," kata mereka melanjutkan, "dijanjikan dengan janji yang sama.
Hanya Dia yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan hanya Dia pulalah yang menciptakan kalian dan nenek...moyang kalian dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 25
kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: "Datangkanlah nenek...moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar".
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 136
Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian...yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 5
Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka.
mengingkari hari kebangkitan itu mengatakan, "Ketika kami telah menjadi debu, jasad kami dan jasad nenek...moyang kami pun telah hancur lebur, apakah kami akan dihidupkan kembali?
Tetapi kami mendapatkan para nenek moyang kami melakukan penyembahan yang kami lakukan ini.
Agar kamu memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang terdekat mereka tidak diberi peringatan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 78
Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek...moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi?
(Berkata pula) Musa, ("Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian yang dahulu") jawaban Nabi Musa kali
oleh kalian dan para nenek moyang sebelum kalian?
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 36
lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek...moyang kami dahulu".