Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 riba 5 niat 6 kiamat 7 wasiat 8 An Naml ayat 6 9 ali imran ayat 19 10 surat at tahrim ayat 6 11 al imran 12 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 13 An nisa ayat 29 14 al maidah ayat 1 15 al+Ali-Imran: 190 16 al hujurat ayat 6 17 Ali imran 110 18 Ayat Alquran tentang filsafat 19 an nisa ayat 4 20 Al-Maidah ayat 2 21 Ali imran 130 22 Berangsur 23 surah fatir ayat 34 24 Takwa 25 nikah 26 Dalam kubur berputus asa 27 Sedekah 28 luqman ayat 13 29 ibrahim ayat 7 30 an nur ayat 32 31 al baqarah ayat 30 32 ibadah 33 ali imran 159 34 al imran 192 35 Hidangan 36 zina 37 Ibrahim ayat 24 38 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 39 ilmu 40 jual beli 41 Annajm ayat 39 42 anak berkebutuhan khusus 43 AL MAIDAH AYAT 5 44 Ibnu katsir 45 Sajian 46 Al-Mu'minun Ayat 19 47 ali imran 103 48 an-nahl ayat 90 49 Munafik 50 SURAT AL KAFIRUN 51 Al anfal ayat 9 52 Zaitun 53 At tahrim ayat 6 54 Az Zukhruf ayat 4 55 Membela diri sesudah teraniaya 56 ali+imran+134 57 zakat 58 Al+Maidah+ayat+101 59 Makna surat al baqarah ayat 234 60 luqman 13 61 gunung meletus 62 banjir 63 Al-Mutaffifin+ayat+2 64 al+baqarah+ayat+261 65 Jiwa 66 An Nuur ayat 35 67 An nisa ayat 1 68 An-Nisa Ayat 9 69 Annisa ayat 1 70 Babi 71 Al Baqarah ayat 275 72 surat al kahfi ayat 110 73 as syura ayat 38 74 an nisa ayat 7 75 al maidah ayat 8 76 al baqarah ayat 20 77 Sajian+nenek moyang 78 Ibrahim 35 79 berat 80 ali imran ayat 77 81 surat ar rum ayat 21 82 dari 83 az zumar ayat 3 84 sungai 85 Haji 86 yasin+ayat+30-38 87 an nahl ayat 90 88 Fathir ayat 31 89 Kedengkian 90 tulisan assalamualaikum arab 91 At Taubah ayat 105 92 Tidak membeda-bedakan 93 tenggelam+bumi 94 Sapi 95 at tauriq ayat 3 96 Al-Baqarah ayat 233 97 Sabar 98 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 99 al an'am ayat 165 100 hijrah Dan jihad

Hasil pencarian tentang Sebaikbaik+hadiah+adalah+doa

berkata, "Kami kehilangan piala) teko (raja dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh hadiah...seberat beban unta) berupa bahan makanan (dan aku terhadapnya) tentang hadiah itu (menjadi penjamin.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 35
Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
(Maka tatkala utusan itu sampai) utusan ratu Balqis yang membawa hadiah berikut dengan pengiring-pengiringnya...diberikan-Nya kepada kalian) yakni keduniaan yang diberikan kepada kalian (tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah
Doa orang-orang Mukmin di dalam surga-surga ini adalah berupa penyucian (tasbih) dan pengagungan terhadap...Ucapan penghormatan Allah kepada mereka dan juga penghormatan di antara mereka adalah pernyataan akan...Dan mereka senantiasa menutup doa dengan memuji Allah atas pertolongan-Nya kepada mereka dengan keimanan
"Oleh karena itu," kata Balqîs melanjutkan, "aku memutuskan akan mengirim hadiah untuk Sulaymân dan rakyatnya
Utusan Ratu Balqîs pun kemudian sampai kepada Sulaymân a. s. dengan membawa hadiah....Tapi kalian malah merasa bangga dengan hadiah itu dan banyaknya harta yang kalian miliki.
(Yang demikian itu) pertolongan atau kemenangan itu (adalah karena sesungguhnya Allah kuasa memasukkan...dengan kekuasaan-Nya itu kaum Muslimin dapat kemenangan (dan bahwasanya Allah Maha Mendengar) terhadap doa-doa...orang-orang yang beriman, di mana Dia menjadikan iman dalam diri mereka, kemudian Dia memperkenankan doa
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa...)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
Juga memohon doa kepada selain Allah yang bahayanya--berupa perusakan akal pikiran dan penguasaan takhayul...Sesembahan seperti itu adalah penolong dan kerabat yang paling jelek.
Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta."
(Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang sesat) umpamanya, Engkau...Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
Tetapi ketika Allah melepaskan penderitan mereka berkat doa Mûsâ, serta merta mereka mengingkari janjinya
Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kalianlah yang lebih berhak menerima doa yang kalian panjatkan...Seburuk-buruk negeri dan tempat tinggal adalah Jahanam."
(Doa mereka di dalamnya) sewaktu mereka meminta apa yang mereka inginkan di dalam surga hanya tinggal...Dan penutup doa mereka ialah) huruf an di sini adalah kata penafsir (alhamdulillaahi rabbil aalamiin)
Kami pun memperkenankan doa mereka lalu menidurkan mereka dengan tenang di dalam gua itu bertahun-tahun
Aku tak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian sebagai balasan dari nasihat dan doa yang kulakukan demi
diriku sendiri) yakni dosa kesesatanku ditanggung oleh diriku (dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah...(Sesungguhnya Dia Maha Mendengar) Maha mengabulkan doa (lagi Maha Dekat.")
(Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu...membawa lima ratus balok emas, sebuah mahkota yang bertatahkan permata, minyak kesturi, minyak anbar dan hadiah-hadiah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin".
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 14
Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar....Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 34
Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.
Manusia tidak bosan-bosan memohon doa kepada Allah demi kebaikan dunia.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 38
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".
(Maka tatkala Kami hilangkan) berkat doa Musa (azab itu dari mereka, dengan serta merta mereka memungkiri
Para malaikat memanjatkan doa untuknya.
lahirkan (dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah) huruf min di sini adalah...bumi maupun yang ada di langit) ayat ini dapat diartikan kalam Rabb dan dapat pula dianggap sebagai doa