Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 Sabar 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 surat thaha ayat 180 9 Surat yasin 10 Aman 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 13 al ikhlas 14 Bumi 15 awan 16 Surat Al-Insan Ayat 20 17 Hadis Ibnu Majah 1934 18 Ar-Rahman ayat 19 19 annisa ayat 58 20 Tafsir kepuasan kerja 21 Ali Imran 110 22 saba 15 23 Sedekah 24 Bersyukur 25 al fatiha ayat 1 26 AL HUJURAT AYAT 11 27 akhlak 28 Ayat 43 29 dunia 30 An-nisa ayat 58 31 laut 32 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 33 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 34 ali imran 64 35 al hasyr ayat 7 36 ali imran 159 37 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 38 surat Al furqan ayat 20 39 al baqarah ayat 219 40 al maidah ayat 3 41 surat Al furqan ayat 9 42 Larangan mengikuti tradisi lokal 43 Iman 44 al bayyinah ayat 8 45 ciri ciri pasngan yang baik 46 1934 hadis Ibnu majjah 47 Surat Thoha ayat 13-14 48 surat al baqarah ayat 11 49 MARYAM 50 al baqarah ayat 2 51 albaqarah ayat 267 52 Nasab anak zina 53 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 54 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 55 surah Al-Maidah ayat 23 56 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 57 Muslim 4971 58 surat an nisa azat 124 59 Zakat fitrah 60 ali+imran+,135 61 Tanda 62 al ghasiyah ayat 17-20 63 Nabi Yahya 64 Hadist abu daud 2437 65 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 66 surah al imran 110 67 menyukai 68 sayur 69 Kitab belakang 70 ali imran ayat 103 71 tafsir Al-quran onlime 72 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 73 al maidah ayat 8 74 Surat+Al-Baqarah 75 surah+al+imran+110 76 an nisa ayat 36 77 Surat Al-Baqarah ayat 10 78 Tafsir surah Al qashas ayat 77 79 Hadits Abu Daud No. 1241 80 AR RAHMAN 1 81 An Nisa ayat 29 82 sujud 83 Ayat kisah 84 surah 'abasa ayat 38 85 ali imran ayat 185 86 tauhid 87 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 88 ayat twntang ahklak 89 ibrahim 44 90 Surat Ap Ahqaf ayat 9 91 gembira 92 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 93 al baqarah ayat 4 94 Yunus 95 al baqarah ayat 275 96 al+mursalat+ayat+32 97 hujan 98 zakat qardh 99 gunung 100 Rezeki dari allah

Hasil pencarian tentang Surah+Az-zummar+ayat+9+:+

Apakah yang Anda maksud Surah Az-zumar ayat 9 : ?
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan...karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah...Az Zumar: 45.
karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah...Az Zumar: 45.
rantai dan diseret di atas mukanya ke dalam air yang sangat panas kemudian dibakar dalam api (lihat surah...Az Zumar: 71-72).
Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Hijr: 9)

adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah...Al-Muddatstsir 9-10)
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan tidak menghadiri Az Zuur, yakni ucapan...menjauhi semua majlis yang di dalamnya penuh dengan ucapan dan perbuatan yang haram, seperti mengolok-olok ayat-ayat...Jika mereka tidak menghadiri Az Zuur, maka tentu mereka tidak mengucapkan dan melakukannya.Termasuk ucapan...Az Zuur adalah persaksian palsu.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Hal ini diterangkan pula dalam surah Az Zukhruf: 54, “Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
Musykilul Atsar dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Ada ayat...” Ia menjawab, “Yaitu ketika turun ayat, “Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah...Kamu (pasti) masuk ke dalamnya.” Ayat ini terasa berat bagi penduduk Mekah....Az Zukhruf: 57). Hadits ini menurut Syaikh Muqbil adalah shahih lighairih....101 di surah ini.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
berpendapat, bahwa ketika itu banyak panggilan penghuni surga kepada penghuni neraka dan sebaliknya (lihat surah...penghuni neraka kepada malaikat Malik agar dia meminta kepada Allah agar Allah mematikan mereka (lihat Az
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar Ramaadiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az...menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata tentang turunnya ayat...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi...Ibnu Jarir (9/115) juga meriwayatkan dari jalan Sufyan bin Uyainah dari 'Amr bin Dinar ia berkata, "Saya
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
-deskripsi"> Dhamir (k. ganti nama) ‘hu’ yang artinya ‘dia’ di ayat ini bisa...kembalinya kepada surah ini dan bisa juga kembalinya kepada kandungannya yang berupa nasihat

Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk