Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 al furqan ayat 67 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 Almaidah ayat 48 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 hujan 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 huud+40 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 Aman 18 Ibrahim ayat 7 19 dunia 20 al-maidah ayat 3 21 orang tua 22 an-nur+ayat+36 23 al-insyirah ayat 5 24 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 al-baqarah ayat 168 27 Urusan 28 hewan 29 an nisa ayat 59 30 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 31 al baqarah ayat 124 32 al-maidah ayat 48 33 Surat al maidah ayat 48 34 Al+hijr+ayat+48 35 ar rum ayat 21 36 An nahl ayat 120 37 ibrahim 32 38 Memohon ampun 39 al ahzab ayat 70 40 Al+Anbiyâ+ayat+73 41 Anjing 42 ikhlas 43 Al furqon ayat 67 44 ali imran ayat 26 45 Bersyukur 46 Surga 47 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 48 al bayyinah ayat 8 49 surat Al furqan ayat 20 50 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 51 lukman+ayat+15 52 surat al baqarah ayat 11 53 ali imran ayat 185 54 Saba 13 55 surat Al furqan ayat 9 56 menghindari perkelahian 57 petunjuk 58 kemuliaan 59 AL+AHZAB+AYAT+70 60 QS.Al imran ayat 79 61 al baqarah ayat 261 62 mengharapkan pertemuan 63 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 64 lisan 65 yasin ayat 80 66 al imran 96 67 haram 68 malaikat taat kepada Allah 69 hadist ali imran ayat 190-191 70 golongan 71 Q.S Al-Maidah ayat 48: 72 huud+42 73 munafik 74 Ibrahim 25 75 Yunus 100 76 Al-Israa’ ayat 24 77 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 78 8 malaikat 79 Ayat menuntut ilmu 80 Zakat fitrah 81 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 82 israq ayat 81 83 wahai jiwa 84 surat al baqarah 85 olah raga 86 Keras hati 87 agama 88 al hijr ayat 9 89 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 90 Nabi Yahya 91 al+furqan+ayat+67 92 yunus 93 al an'am ayat 57 94 keluarga 95 ali-imran ayat 43 96 ar rad ayat 11 97 al baqarah ayat 28 98 an nisa ayat 135 99 huud+39 100 contoh waqaf la waqafu fih

Hasil pencarian tentang Surah+Taha+ayat+5

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ


5. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Surah ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah shallallahu...Al ‘Alaq: 1-5).

-deskripsi"> Yakni yang menciptakan semua makhluk....Pada ayat selanjutnya disebutkan secara khusus manusia di antara sekian ciptaan-Nya.

-deskripsi"> Yaitu firman-Nya di Surah Al Qashash ayat 5, “Dan Kami hendak memberi
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

ada makhluk hidup di dunia yang lebih baik bentuknya daripada manusia sebagaimana diterangkan dalam surah...At Tiin: 5.
amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat...(Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad juz 5 hal....Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai...Sedikit sekali jika terjadi penyebutan secara berantai (pembacaan surah secara berantai) yang sepertinya...Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
-deskripsi"> Dhamir (k. ganti nama) ‘hu’ yang artinya ‘dia’ di ayat ini bisa...kembalinya kepada surah ini dan bisa juga kembalinya kepada kandungannya yang berupa nasihat

Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah...ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Ini adalah (suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan) dapat dibaca secara Takhfif, yaitu Faradhnaahaa...banyaknya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya (dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat...p>-deskripsi"> Yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti yang nyata dalam ayat
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93....Namun demikian, jika maksud mereka ayat-ayat yang menerangkan kebenaran dan menjelaskan jalan, maka Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah membawa ayat yang jelas dan hujjah yang nyata yang menunjukkan