Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 jaringan tumbuhan 5 Al Isra ayat 36 6 Musa 7 al isra ayat 55 8 ibrahim+ayat+3 9 Fenomena bulan 10 Surat almulk 21 -30 11 kitab+zabur 12 Sabar 13 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 14 injil 15 malu 16 an nisa ayat 29 17 ali imran 159 18 shad ayat 29 19 ali+imran+31 20 Al Imran 130 21 Luqman 22 Surat+Ibrahim+ayat+24 23 Ahmad 24 zabur 25 berpikir 26 Hewan 27 AL BAQARAH AYAT 185 28 an nisa ayat 1 29 al baqarah ayat 43 30 kitab injil 31 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 32 riba 33 al hujurat ayat 12 34 surat al jumu'ah 35 Bentuk molekul 36 Surat al baqarah ayat 214 37 Hadits Malik Nomor 1501 38 yunus 39 al baqarah ayat 219 40 al maidah ayat 1 41 Memuliakan 42 Zina 43 ali imran 200 44 yunus 24 45 HUJAN 46 an nisa ayat 9 47 tulang 48 harta 49 ibrahim 50 al maidah ayat 8 51 kebebasan 52 albaqoroh ayat 2 53 ar rad ayat 11 54 taurat 55 al anam ayat 12 56 niat 57 at taubah ayat 103 58 ali imran 102 59 pisang 60 al furqan ayat 1 61 Zakat 62 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 63 akhlak 64 Hadis+at+taubah+ayat+105 65 Al Baqarah ayat 30 66 ibrahim ayat 7 67 Orang gila 68 katak 69 Surat sad ayat 24 70 wanita 71 an+nisa+ayat+6 72 Surat Al-An'am Ayat 19 73 ali+imran+103 74 jihad 75 Hadits abu Daud 1116 76 surat an nur ayat 54 77 kitab Taurat 78 ayat kursi 79 al isra ayat 9 80 Kepatuhan syariah 81 al hasyr ayat 7 82 hadits ibnu majah 225 83 ali+imran+159 84 surat an-naba' 85 ali imran 104 86 musim dingin 87 keadilan 88 luth 89 al-Maidah ayat 3 90 Al ikhlas 91 Keberagaman tumbuhan 92 annisa ayat 9 93 lapang dada 94 ar-rum ayat 41 95 al+qaff+ayat+30 96 Jalut 97 aL aNKABUT AYAT 20 98 berbuat sukarela 99 Saba 18 100 Al-an'am ayat 82

Hasil pencarian tentang Surah+yang+berkaitan+dengan+kitab+Taurat

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 2
Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil...(dengan firman): "Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan Kitab kepada Musa) kitab Taurat (agar mereka) kaumnya, yaitu bangsa...Bani Israel (mendapat petunjuk) dengan adanya kitab Taurat itu dari kesesatan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan...sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang...sebelumnya, yaitu: Taurat....Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang...menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat....Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
(Pada lembaran yang terbuka) yakni kitab Taurat atau kitab Alquran.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa) berupa kitab Taurat dan mukjizat-mukjizat...(dan Kami wariskan kepada Bani Israel) sesudah Musa tiada (kitab) yakni Taurat.
(Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf...tafsir' hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang...batil, yang halal dengan yang haram (agar kamu peroleh petunjuk) dengannya dari kesesatan.
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
(Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas) yang di dalamnya terkandung hukum-hukum dan...batasan-batasan serta hal-hal lainnya, yang kesemuanya itu diterangkan dengan jelas dan gamblang di...dalamnya; Kitab yang dimaksud adalah Kitab Taurat.
Allah swt. berfirman: (Dan Kami berikan kepada Musa kitab) yakni kitab Taurat (dan Kami jadikan kitab...Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel) dengan firman: ("Janganlah kalian mengambil penolong selain Aku...Menurut suatu qiraat lafal tattakhidzuu dibaca yattakhidzuu dengan versi ungkapan iltifat; dan huruf
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Ini adalah (kitab yang diturunkan kepadamu) khithab atau pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi saw...engkau akan menyampaikannya karena merasa khawatir akan didustakan (supaya kamu memberi peringatan) berkaitan...dengan lafal unzila, artinya supaya engkau memperingatkan (dengan kitab itu dan menjadi pelajaran) yaitu...bahan pengingat (bagi orang-orang yang beriman) kepada kitab itu.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Alkitab) yaitu kitab Taurat (maka janganlah kamu ragu-ragu...) meragukan (untuk bertemu dengan Musa) dan keduanya telah berjumpa pada malam Rasulullah saw. diisrakan...(dan Kami jadikan ia) Musa atau kitab Taurat (sebagai petunjuk) yaitu pemberi petunjuk (buat Bani Israel
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya...pula Taurat dan Injil).
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.
Ambillah Kitab itu) yakni kitab Taurat (dengan sungguh-sungguh) secara sungguh-sungguh.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 12
Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
(Ataukah) yakni sebenarnya (belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa) yaitu...lembaran-lembaran kitab Taurat atau lembaran-lembaran kitab suci sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 170
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala...) karena sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.
(yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan...kitab Allah) yakni Taurat (ke belakang punggung mereka) artinya mereka tidak mau mengamalkan isinya...kepada rasul dan lain-lain (seolah-olah mereka tidak mengetahui) akan isinya bahwa beliau adalah nabi yang...sebenarnya atau bahwa Taurat itu adalah kitab Allah.
(Dan Kami iringi jejak-jejak mereka) maksudnya jejak para nabi itu (dengan Isa putra Maryam, membenarkan...apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil...yang berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum (serta membenarkan...) menjadi hal (bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat (serta menjadi...petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa).
(Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab) yakni Alquran (yang telah...diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin...kepada kebenaran) kepada agama Islam (dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 44
Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Al Kitab (Taurat)?...Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang...) dari jalan (yang benar).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 101
Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada...pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang...(punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah).
), dengan arti kitab-kitab (dengan benar) berkaitan dengan 'menurunkan' (agar ia memberi keputusan dengan...kitab itu (di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan) mengenai agama (Dan tidaklah...berselisih tentangnya) mengenai agama itu (kecuali orang-orang yang diberi Kitab), maka berimanlah sebagian...'Min' berkaitan dengan 'ikhtalafa', dan bersama kalimat yang sesudahnya, ia didahulukan dari istitsna...penjelasan (kebenaran dengan izin-Nya) artinya kehendak-Nya.
(Tidaklah mungkin Alquran ini dibuat) artinya dibuat-buat (oleh selain Allah) hanya Dialah yang membuatnya...bukan selainnya (akan tetapi) Alquran itu diturunkan (membenarkan apa-apa yang sebelumnya) yaitu berupa...kitab-kitab sebelumnya (dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya) artinya Alquran itu menjelaskan...ada syakwasangka lagi (di dalamnya, diturunkan dari Rabb semesta alam) lafal min rabbil `aalamiina berkaitan...dengan lafal tashdiiqan, atau berkaitan dengan lafal unzila yang tidak disebutkan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 23
Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru...kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka
(Dan telah Kami tetapkan) telah Kami wahyukan (terhadap Bani Israel dalam kitab itu) yaitu kitab Taurat...("Sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini) di negeri Syam dengan perbuatan-perbuatan...maksiat (dua kali dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar) kalian akan...menimbulkan kelaliman yang besar.
(Maka bawalah kitab kalian) kitab Taurat kalian, kemudian perlihatkanlah kepadaku mengenai hal itu di...dalamnya (jika kalian memang orang-orang yang benar) di dalam perkataan dan dugaan kalian itu.