Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 11 al hujurat ayat 13 12 Rezeki 13 Ali imran 14 Zakat 15 Bumi bulat 16 Zina 17 lokasi yang memudahkan 18 Injil 19 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 20 Jibril 21 ali imran ayat 159 22 AL HASYR AYAT 18 23 Al-Ahzab ayat 33 24 Surat-ad-dahr-ayat-23 25 Ar rum ayat 41 26 al+hijr+22 27 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 28 surah ar-raf ayat 72 29 dalil+kitab+Zabur 30 ali imran 134 31 surat+thaha+ayat+125 32 al+ikhlas 33 surat+thaha+ayat+126 34 surah+fathir+ayat+18 35 hr+muslim+288 36 kitab+zabur 37 Jihad 38 Al quran 39 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 40 Melindungi 41 an nahl ayat 125 42 ar rum ayat 21 43 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 44 al+maidah+ayat+47 45 Arsy 46 Ayat ayat larangan zina 47 pertengkaran 48 mati 49 al maidah ayat 48 50 Saba' ayat 1 51 AS+SAJADAH+AYAT+6 52 an-nisa+ayat+160 53 Bergelimang dosa 54 ali imran 159 55 motivasi kera 56 at+taubah+ayat+24 57 ayat Alquran tentang syuruk 58 an-nisa+ayat+161 59 haji 60 Al+Hasyr+ayat+7 61 Lohong hitam 62 al+hijr+40 63 at taubah ayat 60 64 lebah 65 surat hud 66 al-a'raf ayat 179 67 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 68 Al hijr 74 69 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 70 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 71 an+nisa+ayat+29 72 gunung 73 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 74 al+hijr+41 75 amal 76 Turunnya zabur 77 al maidah ayat 8 78 anjing 79 al kitab 80 Al+Baqarah+ayat+287 81 al hijr 9 82 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 83 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 84 Takut kepada Allah 85 Ilham 86 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 87 Berlomba lomba mengumpulkan harta 88 Surat Al Muzzammil ayat4 89 an nisa ayat 58 90 Al hijr ayat 3 91 Jin dan manusia 92 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 93 Allah runtuhkan sebahagian langit 94 surat+al-ahzab+ayat+33 95 at tahrim ayat 6 96 Neraka 97 Al Baqarah ayat 26 98 yusuf ayat 3 99 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 100 Tiang agama

Hasil pencarian tentang Syirik+

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi
Setiap dosa dapat diampuni kecuali dosa syirik, menyembah selain Allah dan menentang Rasulullah saw....Sebab, Allah memang bersifat pengampun kecuali terhadap dosa syirik....Dia akan mengampuni dosa selain syirik.
sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya) dari perbuatan syirik
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
Katakanlah, "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya") dari perbuatan syirik
Kami benar-benar mengetahui betapa sakit dan sesaknya hatimu akibat kata-kata syirik, ejekan dan hinaan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 82
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.
Mereka berada di bawah pengaruh setan yang menjadikan perbuatan syirik itu indah dalam pandangan mata...Dan sebagian besar dari orang-orang yang syirik itu membenarkan setan."
pertobatan hamba-hamba-Nya yang taat, mengampuni--atas dasar kebaikan dan kasih sayang--semua dosa selain syirik
(Kecuali) lain halnya dengan (orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih") dari syirik
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 116
Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik
penduduk negeri ini adalah karena mereka merusak dan menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan syirik
azab itu (disebabkan kalian bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar) yaitu melakukan perbuatan syirik
Mengapa Engkau menyalahkan dan mencelakakan kami karena perbuatan syirik mereka yang diwariskan kepada
Sebaliknya, siapa saja yang berbuat kejahatan, syirik dan kemaksiatan, lalu mati dalam keadaan musyrik
Tetapi, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai tiba di daratan, mereka pun segera kembali syirik.
Ia tak lain hanyalah seorang pemberi peringatan akan akibat perbuatan syirik mereka.
merasa aman dari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba, sedangkan mereka dalam keadaan kufur dan syirik
Tetapi, siapa saja yang tidak menaatiku dan berbuat syirik, maka Engkau Mahakuasa untuk memberinya petunjuk
Seandainya orang-orang yang menzalimi diri sendiri, dengan cara berbuat syirik, itu memiliki seluruh
bersaksi kepada Allah atas segala ucapanku dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit syirik
Mereka itulah orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan suci dari perbuatan syirik
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 3
Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik).
Kalian tidak memiliki bukti apa-apa tentang pengakuan syirik, penghalalan dan pengharaman itu.
Penyayang.) pernyataan ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui, bahwa Allah swt. tidak mengampuni dosa syirik
Allah juga akan mengampuni dosa-dosa syirik dan keburukan-keburukan masa lalu.