Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 surah al a'raf ayat 79 10 penyakit 11 Jibril 12 sombong 13 lokasi yang memudahkan 14 Hikmah 15 at taubah ayat 60 16 saba 16 17 al+lail+ayat+1-2 18 Bumi bulat 19 Al maidah ayat 48 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 22 al+ikhlas 23 at taubah ayat 105 24 an nisa ayat 58 25 Berfikir+positif 26 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 27 yusuf ayat 111 28 Injil 29 hr+muslim+288 30 AS+SAJADAH+AYAT+6 31 Hadis kitab zabur 32 al hujurat ayat 13 33 at tahrim ayat 6 34 hadits kitab taurat 35 al-A’raf+ayat+204 36 Ali Imran 159 37 Hadist kitab Zabur 38 dalil+kitab+injil 39 Menyelam 40 an nisa ayat 1 41 anjing 42 Sakit 43 Ayat ayat larangan zina 44 Melindungi 45 Al Baqarah ayat 2 46 al+hijr+22 47 surat+thaha+ayat+125 48 al maidah ayat 2 49 surat+thaha+ayat+126 50 yusuf 69 51 Pengertian dalil kitab 52 dalil+kitab+Zabur 53 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 54 Lalai 55 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 56 Jihad 57 Zina 58 al baqarah ayat 188 59 riba 60 Samiri 61 an nahl ayat 125 62 an nisa ayat 5 63 Perintah membaca Alquran secara tartil 64 al hijr ayat 19 65 Takut kepada Allah 66 annisa+ayat+20 sampai 21 67 al+mukmin+ayat+17 68 Al Baqarah ayat 26 69 al hujurat ayat 10 70 ar ra'du ayat 11 71 al maidah ayat 100 72 Ayat 38 73 hambur hamburkan harta 74 luqman 27 75 Amat penipu 76 wanita 77 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 78 akal 79 ath-thalaq+ayat+2 80 Ibrahim+40 81 ar+ra'du+ayat+11 82 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 83 malaikat 84 Surat An Naas ayat 6 85 al maidah ayat 90 86 gunung 87 tindak kekerasan 88 AL BAYYINAH AYAT 1 89 Jin dan manusia 90 Ali imran 133 91 fangqolibu bini mati 92 melampaui batas 93 Surah yang berkaitan dengan kitab Taurat 94 Lohong hitam 95 Semangat 96 surat yunus 97 MEMANCARKAN SPERMA 98 Turunnya zabur 99 al ahzab ayat 21 100 yusuf ayat 3

Hasil pencarian tentang ali+imran+96

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ


96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta