Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 Sabar 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al ikhlas 8 Bumi 9 Aman 10 Surat yasin 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 13 al-insyirah ayat 5 14 surat thaha ayat 180 15 al maidah ayat 3 16 Larangan mengikuti tradisi lokal 17 al bayyinah ayat 8 18 al fatiha ayat 1 19 Iman 20 akhlak 21 Ayat 43 22 ciri ciri pasngan yang baik 23 awan 24 laut 25 Surat Al-Insan Ayat 20 26 ali imran 64 27 Hadis Ibnu Majah 1934 28 annisa ayat 58 29 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 30 Ali Imran 110 31 Sedekah 32 Bersyukur 33 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 34 al baqarah ayat 219 35 dunia 36 An-nisa ayat 58 37 AL HUJURAT AYAT 11 38 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 39 al hasyr ayat 7 40 ali imran 159 41 surat Al furqan ayat 20 42 Ar-Rahman ayat 19 43 saba 15 44 Tafsir kepuasan kerja 45 surat Al furqan ayat 9 46 annisa ayat 65 47 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 48 Ayat kisah 49 Menolong diri sendiri 50 Hadits Ahmad Nomor 20194 51 kafir+dibutakan+allah+qs 52 Yunus 53 Zakat fitrah 54 ayat twntang ahklak 55 Rezeki dari allah 56 1934 hadis Ibnu majjah 57 Surat Thoha ayat 13-14 58 gunung 59 al baqarah ayat 2 60 kriteria pasangan 61 albaqarah ayat 267 62 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 63 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 64 al baqarah ayat 4 65 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 66 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 67 kalimat allah isa 68 Nabi Yahya 69 al baqarah ayat 124 70 az+zalzalah+ayat+2 71 buah buahan 72 Isteri dan anak adalah ujian 73 Al Imran ayat 7 74 Hadist abu daud 2437 75 Surat+Al-Baqarah 76 surah Ar-Ra’du ayat 11 77 Surat Al-Baqarah ayat 10 78 BAHASA ARAB 79 surah al imran 110 80 menyukai 81 sayur 82 ali imran ayat 103 83 tafsir Al-quran onlime 84 al maidah ayat 8 85 surah+al+imran+110 86 Tafsir surah Al qashas ayat 77 87 Hadits Abu Daud No. 1241 88 An Nisa ayat 29 89 tauhid 90 Al Baqarah ayat 30 91 zakat qardh 92 surah 'abasa ayat 38 93 ali imran ayat 185 94 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 95 ibrahim 44 96 Surat Ap Ahqaf ayat 9 97 gembira 98 surat al-ahzab ayat 5 99 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 100 nuh ayat 25

Hasil pencarian tentang Tafsir+tarbawi++tentang+evaluasi+pembelajaran+ak+qur'an

tafsir-deskripsi"> Jibril disebut rohulkudus, karena Dia bersih dari aib, khianat, dan penyakit...Jika telah diketahui, bahwa Al Qur’an adalah kebenaran, maka berarti sesuatu yang bertentangan atau...Oleh karena itulah, dengan Al Qur’an keadaan para sahabat berubah; akhlak, tabi’at, kebiasaan dan..., sepatutnya generasi yang datang setelah para sahabat terdidik di atas ilmu-ilmu yang ada dalam Al Qur...;an, berakhlak dengan akhlaknya, menggunakannya sebagai penerang dalam gelapnya kesesatan dan kebodohan

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi
dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan

tafsir-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan tentang sesuatu yang...

tafsir-deskripsi"> Yakni tentang apa yang dibawa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berupa...Al Qur’an yang menyebutkan tentang kebangkitan, pembalasan dan lain-lain yang merupakan kebenaran

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang kerasnya pendustaan orang-orang...

tafsir-deskripsi"> Yakni ketika mereka ditanya (dimintai pendapatnya) tentang Al Qur’...an yang merupakan nikmat terbesar bagi manusia, mereka menjawabnya dengan jawaban yang paling buruk,

tafsir-deskripsi"> Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mendustakan, maka Allah...menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, bahwa ketika mereka ditanya tentang Al Qur’an yang...

tafsir-deskripsi"> Dengan berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan...

tafsir-deskripsi"> Yakni surga....

tafsir-deskripsi"> Dari kehidupan dunia dan kenikmatannya.

tafsir-deskripsi"> Tentang ucapannya atau pencacatannya terhadap Al Qur’an.

tafsir-deskripsi"> Ayat ini menerangkan tentang keadaan Al Qur'an, keadaan orang-orang yang...

tafsir-deskripsi"> Yakni memiliki kedudukan yang agung, mulia dan mengingatkan segala yang...Demikian pula pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i dan pengetahuan tentang hukum-hukum jaza’i (...Jika demikian keadaan Al Qur’an, maka dapat diketahui secara pasti bahwa manusia butuh sekali kepadanya...Maka Allah menunjuki orang yang Dia beri petunjuk kepada Al Qur’an ini, akan tetapi orang-orang kafir

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang berpalingnya orang-orang...kafir dari Al Qur’an dan saling berwasiatnya mereka untuk itu....

tafsir-deskripsi"> Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan Al Qur’an....

tafsir-deskripsi"> Jika ternyata berbetulan kamu mendengarnya atau kamu mendengar seruan...

tafsir-deskripsi"> Sehingga Beliau berhenti membacakan.

tafsir-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...hamba tentang urusan agama maupun dunia....

tafsir-deskripsi"> Yakni perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

tafsir-deskripsi"> Berdoa dan mengeluhkan kepada Tuhannya serta menyayangkan tentang sikap...kaumnya yang malah berpaling dari Al Qur’an ini....

tafsir-deskripsi"> Yakni yang Engkau utus aku untuk menerangkan petunjuk dan menyampaikan...

tafsir-deskripsi"> Mereka meninggalkan dan mengabaikannya, padahal yang wajib bagi mereka

tafsir-deskripsi"> Bukan malaikat, dan bukan wanita....

tafsir-deskripsi"> Berupa syari’at dan hukum-hukum sebagai karunia dan ihsan-Nya kepada...

tafsir-deskripsi"> Yakni orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab....

tafsir-deskripsi"> Tentang berita orang-orang terdahulu, dan jika kamu masih meragukan...ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah (Al Qur’an

tafsir-deskripsi"> Yakni dalil-dalil tentang keesaan-Nya baik dari Al Qur’an maupun lainnya...

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, tidak beriman kepada kebangkitan di hari kiamat, hisab dan...

tafsir-deskripsi"> Yakni tidak ada beratnya sama sekali karena kosong dari kebaikan.

Uwaimir datang kepada ‘Ashim bin ‘Addiy tokoh Bani ‘Ajlan, ia berkata, “Bagaimana menurutmu tentang...Tanyakanlah tentang hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untukku.” Maka ‘Ashim...” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Allah telah menurunkan Al Qur’an tentang...istrimu.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka berdua melakukan li’an... ia pun menalaknya, dan hal itu pun menjadi sunnah bagi orang-orang setelahnya yang melakukan li’an

tafsir-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...ada dalam kitab-kitab tersebut dan perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israil, maka Al Qur’an...karena itulah, pada ayat selanjutnya Allah menerangkan, bahwa manfaat, cahaya dan petunjuk Al Qur’an...

tafsir-deskripsi"> Yang ada di zaman Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam....

tafsir-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga

tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang orang-orang yang...ayat-ayat-Nya dan azab yang telah Dia siapkan untuk mereka, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang...

tafsir-deskripsi"> Yang hakiki....

tafsir-deskripsi"> Yakni dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al Qur’an, disampaikan nasihat...

tafsir-deskripsi"> Yakni mengucapkan “Subhaanallahi wa bihamdih.”

tafsir-deskripsi

tafsir-deskripsi"> Keluarnya binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia merupakan...

tafsir-deskripsi"> Mereka tidak beriman kepada Al Qur’an yang menerangkan tentang kebangkitan

tafsir-deskripsi"> Setelah Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia, Dia menyebutkan tentang...

tafsir-deskripsi"> Sebagai atap bagi bumi dan untuk maslahat kamu....

tafsir-deskripsi"> Yang di bawah langit itu....Dalam Al Qur’an, Allah Subhaanahu wa Ta'aala sering menggabung antara penciptaan dan ilmu-Nya, yakni

tafsir-deskripsi"> Di dunia dan di akhirat, jika kamu membenarkan beritanya, mengerjakan perintah-perintah...wa sallam, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelahnya, ketika mereka mempelajari Al Qur’an...Adapun sekarang, ketika kaum muslimin meninggalkan Al Qur’an, mereka mendapatkan kebalikannya, yaitu...

tafsir-deskripsi"> Tentang hal yang memberikan manfaat bagimu dan memadharratkan kamu.

tafsir-deskripsi"> Misalnya sakit yang membawa kepada kematian....

tafsir-deskripsi"> Ma'ruf ialah adil dan baik, yaitu dengan tidak melebihi sepertiga dari...Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa

Di dalam Al Qur'an terdapat berita tentang orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, di dalamnya...

tafsir-deskripsi"> Aturan di sini seperti yang tertera dalam Al Qur’an, dan jalan yang...sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai penjelasan atau praktek nyata dari Al Qur’an...sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan tolok ukur benar tidaknya kita memahami Al Qur’an...

tafsir-deskripsi"> Tentang syari'at dan amal, lalu Dia akan memberikan balasan kepada pengikut

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang keagungan Al Qur’an...keagungan Tuhan yang berfirman dan yang menurunkannya, yaitu Allah ‘Azza wa Jalla, dan bahwa Al Qur’an...Al Qur’an turun dari Tuhan yang seperti itu sifat-Nya....Al Qur’an adalah firman-Nya, dan berfirman adalah salah satu sifat-Nya, sedangkan sifat mengikuti yang...Ini saja sebenarnya sudah cukup dalam menyifatkan Al Qur’an dan menunjukkan kedudukannya.

tafsir-deskripsi"> Wahai orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa...

tafsir-deskripsi"> Maksudnya kaum musyrikin berbeda pendapat tentang Muhammad shallallahu...Sedangkan terhadap Al Qur’an, mereka menyebutnya sebagai syair, sihir atau perdukunan.

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, ucapan yang muncul dari mereka adalah sikap membangkang dan mendustakan...

tafsir-deskripsi"> Sesekali mereka mengatakan sebagai sihir, sesekali sebagai sya’ir...Mereka tidak kokoh dalam sesuatu, bahkan mereka membagi-bagi Al Qur’an sebagian mereka percayai dan...sebagian lagi mereka ingkari, masing-masing berkata tentang Beliau dan Al Qur’an dengan pendapatnya

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman menerangkan tentang bodohnya orang-orang...

tafsir-deskripsi"> Yakni meminta disegerakan azab....Orang ini adalah An Nadhr bin Al Haarits Al Qurasyi atau orang musyrik lainnya yang berkata, “Ya Allah

tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kisah Zakaria dan Yahya,...

tafsir-deskripsi"> Hal ini termasuk dalil tentang keutamaan Maryam, karena nama dan kisahnya...disebutkan dalam Al Qur’an yang dibaca oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, di sana disebutkan

tafsir-deskripsi"> Yakni nabi mereka.

tafsir-deskripsi"> Yakni kaummu....yakni setiap rasul menjadi saksi terhadap umatnya, karena para rasul lebih tahu daripada orang lain tentang...

tafsir-deskripsi"> Yang dibutuhkan manusia tentang urusan syari’at; baik tentang ushuluddin...Oleh karena Al Qur’an menerangkan segala sesuatu, maka dia merupakan hujjah Allah terhadap hamba-hamba-Nya...

tafsir-deskripsi"> Dengan surga.

tafsir-deskripsi"> Di samping keadaan Al Qur’an seperti yang sudah dijelaskan, Allah Subhaanahu...wa Ta'aala menambahkan penjelasan tentang kesempurnaannya dengan menyebutkan orang yang diturunkan Al...

tafsir-deskripsi"> Al Qur’an turun dengan membawa kebenaran, sehingga tidak perlu diragukan...

tafsir-deskripsi"> Oleh karena Al Qur’an turun dengan membawa kebenaran untuk membimbing...

tafsir-deskripsi"> Yakni dengan tidak berbuat syirk (menyembah selain Allah) dan mengerjakan

tafsir-deskripsi"> Untuk membatalkan perkaramu....

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, setiap kali mereka datang kepada Nabi Muhammad shallallahu...Al Qur’an penuh dengan kebenaran dan kejelasan....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa sepatutnya bagi orang yang berbicara tentang ilmu, baik yang menyampaikan...terdapat bantahan terhadap kaum Jahmiyyah dan yang semisal mereka yang memandang bahwa nash-nash Al Qur’an

tafsir-deskripsi"> Apabila ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah...mereka pun memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat-Nya, sehingga jelaslah bagi mereka makna-makna Al Qur’an...bertentangan, demikian pula ajakannya untuk mengenal Allah, takut dan berharap kepada-Nya serta keadaan tentang