Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 berfikir kritis 5 hari kiamat 6 Surat fatir ayat 3 7 dalil+kitab+zabur 8 al-baqarah ayat 155 9 Cari t Opik dmn 10 sabar 11 an nisa ayat 59 12 surat an nas 13 surat ibrahim 14 Ali+imran+ayat+134 15 Keuntungan+jual+beli 16 al-baqarah ayat 216 17 musibah 18 ilmu 19 bekerja 20 Al isra ayat 32 21 hutang 22 Injil 23 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 24 at taubah ayat 105 25 Yunus 57 26 saba 27 Obat 28 Al-Isro ayat 26-27 29 qs yusuf 30 hijrah 31 dalil+naqli+kitab+injil 32 Surat Ali Imran ayat 159 33 ali imran 31 34 al maidah ayat 48 35 al hijr ayat 9 36 hadist+al-hujurat+ayat+12 37 nikah 38 asmaul husna 39 Al ikhlas 40 Sedekah 41 Jinn 42 Harta 43 Seratus 44 Wanita 45 az zumar ayat 53 46 ali imran 185 47 kiamat 48 Ali imran 110 49 Wasiat 50 ibrahim 51 dalil+naqli+kitab+zabur 52 Ali Imran 104 53 al mu'minun ayat 5-7 54 Kebajikan 55 Al Mujaadilah ayat 13 56 maryam 30 57 Jual beli yang dilarang 58 pakaian 59 maryam 60 an-nisa+ayat+21 61 Yusuf 62 al imran 130 63 niat 64 cepat 65 al hijr ayat 22 66 Memaafkan 67 An nahl ayat 125 68 maryam 58 69 ayat kursi 70 hadis tentang manusia 71 LUQMAN 72 al hujurat ayat 13 73 ibrahim+26 74 Wanita keji 75 Hadis berfikir kritis 76 berkembang 77 riba 78 batu hitam 79 surat 3 ayat 5 80 jenazah 81 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 82 Berobat dengan yang halal 83 kematian 84 Surah Al Isra Ayat 55 85 Cari nadzwa 86 putus amal 87 al jin ayat 26 88 ar rahman 89 Al Baqarah ayat 30 90 shalat 91 Hadits tentang kitab taurat 92 lalat 93 surat yasin 94 al hasyr ayat 18 95 Al-Baqarah ayat 201 96 surat+an-nisa+ayat+161 97 al imran 98 hari+kiamat 99 Al luqman 100 QS+An-Nisa+ayat+29

Hasil pencarian tentang Terbit

terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 5
Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demi fajar) yakni fajar yang terbit setiap hari.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 73
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 60
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 17
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
Fir'aun dan kaumnya berusaha mengejar Banû Isrâ'îl yang berhasil disusul di saat matahari terbit.
(Maka Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka di waktu matahari terbit) yakni di waktu pagi.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 5
Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur) oleh suara keras malaikat Jibril (ketika matahari akan terbit
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 39
Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit
yang membuat lengah, hati mereka terguncang oleh suara keras yang sangat mengejutkan ketika matahari terbit
Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik tempat terbit dan terbenamnya hari, bintang dan petunjuk....Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Jadi, fenomena terbit dan terbenam menunjukkan adanya perputaran bola bumi....Pada setiap saat matahari terbenam pada suatu titik dan terbit pada titik lain yang berlawanan.
Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik tempat terbit dan terbenamnya hari, bintang dan petunjuk....Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Jadi, fenomena terbit dan terbenam menunjukkan adanya perputaran bola bumi....Pada setiap saat matahari terbenam pada suatu titik dan terbit pada titik lain yang berlawanan.
(Dan matahari dan bulan dikumpulkan) maka kedua-duanya terbit dari arah barat; atau kedua-duanya telah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 77
Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku".
(Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 90
Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 78
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar".
(Rabb yang memelihara kedua tempat terbit matahari) yaitu tempat terbitnya di waktu musim dingin dan
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang, di tempat tersebut mereka masuk bila matahari terbit
Hingga akhirnya ia sampai di tempat matahari terbit--dalam pandangan mata, yaitu pada batas akhir perkampungan
Karena sesungguhnya terbit dan terbenamnya matahari dengan suatu ketetapan yang sangat teliti merupakan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 130
Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit
Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara....akan tampak bergeser kembali ke arah semula sampai akhir September--saat musim gugur--di mana matahari terbit...Setelah itu matahari terus bergerak ke arah selatan dan terbit pada titik terdekat ke selatan pada akhir...Bintang-bintang pun demikian pula, terbit di tempat yang berbeda-beda di ufuk timur saat perjalanan bumi
Pada saat melihat bulan terbit, setelah itu, ia berkata dalam hatinya, "Ini Tuhanku."
mendustakan kamu (dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu) yakni salatlah seraya memuji-Nya (sebelum terbit
lafal ayat ini sebagai Khabar Muqaddam atau Khabar yang didahulukan, sedangkan Mubtadanya ialah (sampai terbit
terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat ini, bisa jadi, adalah dua tempat terbit...Dengan demikian, ayat ini menunjukkan adanya dua tempat terbit dan terbenamnya matahari, yaitu pada musim...Fenomena terbit dan terbenamnya matahari di dua tempat ini disebabkan oleh kecondongan garis edar bumi...Dan begitu seterusnya hingga mencapai puncaknya, yaitu ketika matahari terbit dan terbenam di ujung sebelah
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 17
Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari
(Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit) bulan mulai menampakkan sinarnya (dia berkata) kepada mereka