Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Akhlak 5 Ali imran 159 6 Zakat 7 zina 8 al hujurat ayat 13 9 iblis 10 al maidah ayat 1 11 kejadian manusia 12 Sabar 13 Menuntut ilmu 14 ali imran 104 15 nikah 16 riba 17 Iman 18 Ali Imran ayat 159 19 At Taubah ayat 36 20 al maidah ayat 2 21 waktu 22 al jaatsiyah ayat 13 23 jual beli 24 jujur 25 sedekah 26 AL HUJURAT AYAT 10 27 an nisa ayat 58 28 an-Nahl ayat 125 29 Ibrahim 42 30 al isra ayat 23 31 luqman 32 akal 33 Pasar modal 34 luqman 13 35 luqman 34 36 al mujadalah ayat 11 37 masjid 38 QS. Ali Imran (3): 67 39 al imran 40 ali imran 41 Perang 42 Adz-Dzariyat ayat 56 43 Memaafkan 44 muslim, bab pakaian (2125) 45 kafir 46 Musnad Ahmad 5364 47 kurma 48 yunus 41 49 surat Yunus ayat 57 50 Puasa 51 al hijr 41 52 al baqarah ayat 2 53 Ibrahim 7 54 yusuf 55 Agama 56 an nisa ayat 29 57 maha lembut 58 Rukun Maqam 59 an nahl ayat 125 60 Takdir 61 Utang 62 Lingkungan pendidikan Islam 63 Hutang 64 Taubat 65 al- Baqarah ayat 195 66 AN-NUR ayat 37 67 ikan 68 An-Nisa+ayat+8+ 69 jual beli dan riba 70 luqman+ayat+14 71 q.s An- nisaa ayat 59 72 ali imran 97 73 Ziarah kubur 74 Khalifah 75 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 76 ali+imran+105 77 al ikhlas 78 ikhlas 79 Al-A’raf+ayat+129 80 anggota badan tanggu 81 an+nisa+ayat+59 82 ibrahim 32-33 83 Rasulullah SWT mengetuk makan riba wakilnya dan penulisnya serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan itu sama sama dikutuk 84 annisa ayat 102 85 ali imran 64 86 Allah 87 an nisa ayat 36 88 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 89 Ali imran 28 90 al baqarah ayat 31 91 padang mahsyar 92 YUNUS 101 93 An Nisa ayat 136 94 gigi 95 Tentang ansor 96 pemimpin 97 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 98 maryam 99 Ar rum ayat 30 100 Hak milik

Hasil pencarian tentang salam

terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Do'a mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Akan tetapi) (dikatakan) kepada mereka ucapan (Salam, Salam) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 44
Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam;
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
Salam kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrâhîm.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 26
akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
Salam sejahtera untuk Ilyâsîn, Ilyâs dan keluarganya.
Salam sejahtera tercurahkan kepada para rasul pilihan.
kalian kecuali setelah meminta izin kepada penghuninya untuk memperkenankan kalian masuk setelah memberi salam...Permintaan izin dan pemberian salam itu lebih baik bagi kalian ketimbang masuk begitu saja, tanpa izin...dan salam.
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Salam sejahtera dan damai dilimpahkan kepada Mûsâ dan Hârûn.
(Apabila kamu diberi salam dengan suatu salam penghormatan) misalnya bila dikatakan kepadamu, "Assalamu'alaikum...(maka balaslah) kepada orang yang memberi salam itu (dengan salam yang lebih baik daripadanya) yaitu...segala sesuatu) artinya membuat perhitungan dan akan membalasnya di antaranya ialah terhadap membalas salam...Dalam pada itu menurut sunah, tidak wajib membalas salam kepada orang kafir, ahli bidah dan orang fasik
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 58
(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
Salam sejahtera dan rasa aman untuk Nûh di kalangan malaikat, manusia dan jin seluruhnya.
Mereka memberikan hormat kepadanya dengan ucapan salam....Ibrâhîm menjawab penghormatan mereka dengan salam pula.
Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 89
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)".
itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena para malaikat banyak mengucapkan salam...yaitu setiap kali melewati seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mereka selalu mengucapkan salam
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 56
Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 62
Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam.
Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
(Salam penghormatan kepada mereka) dari Allah swt.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 27
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 61
Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (...penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah,
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 8
Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan
telah memintanya maka mereka menemukan apa yang mereka inginkan telah berada di hadapan mereka (dan salam...penghormatan mereka) di antara sesama mereka (di dalam surga ialah salam.