Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 penganiayaan 3 Ayat+201 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 hari kiamat 7 Hadits+muslim+nomor+2789 8 hadist+al-hujurat+ayat+10 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 Ali Imran 159 11 hari+kiamat 12 Al Hujurat ayat 13 13 sombong 14 Ali+Imran+191 15 dalil+kitab+injil 16 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 17 Surat Al sajdah ayat 29 18 al hadid ayat 3 19 Al imran 20 Injil 21 Ibrahim ayat 7 22 riba 23 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 24 an-nisa' ayat 100 25 Al sajdah ayat 29 26 at taubah ayat 105 27 Menyesatkan 28 Membunuh Rasul 29 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 30 Zina 31 ilmu 32 niat 33 Hadits tentang ketauhidan 34 al ikhlas 35 ali+imran+190-191 36 Nikah 37 Ali Imran ayat 159 38 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 39 kontrol diri 40 an nisa 1 sampai 3 41 al bayyinah ayat 5 42 Hadist mengenai Allah sang maharaja 43 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 44 annahl ayat 90 45 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 46 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 47 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 48 kebijaksanaan 49 Surah taha ayat 15 50 Ali imran ayat 9 51 Surat annaShr 52 Al baqarah ayat 2 53 kontrol+diri 54 al maidah ayat 48 55 Hukum bacaanya 56 Al an'am ayat 82 57 an-najiah ayat 17 58 Zabur 59 Al isra ayat 13 60 al ahzab ayat 59 61 ibrahim 7 62 At Taubah ayat 122 63 hadist+al-hujurat+ayat+12 64 an nahl ayat 90 65 Ali imran ayat 138 66 Al-Maidah+ayat+2 67 harta 68 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 69 an nisa ayat 34 70 Makan 71 An nisa ayat 125 72 Cintailah arab 73 at Taubah ayat 103 74 beriman pada hari kiamat 75 Amal tanpa ilmu 76 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 77 ali imran 103 78 al hadid ayat 22 79 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 80 al-baqarah ayat 2 81 Az zumar ayat 62 82 Al kahfi ayat 109 83 Yusuf 84 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 85 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 86 yusuf 111 87 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 88 hud ayat 6 89 al anbiya ayat 47 90 ibrahim 91 ali imran 18 92 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 93 al isra ayat 34 94 surat an nahl 95 al+imran+ayat+9 96 hud+ayat+56 97 Al Kahfi ayat 57 98 al ahzab ayat 39 99 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 100 Surat+Maryam+ayat+44

Hasil pencarian tentang salam

terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Do'a mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Akan tetapi) (dikatakan) kepada mereka ucapan (Salam, Salam) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 44
Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam;
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
Salam kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrâhîm.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 26
akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
Salam sejahtera untuk Ilyâsîn, Ilyâs dan keluarganya.
Salam sejahtera tercurahkan kepada para rasul pilihan.
kalian kecuali setelah meminta izin kepada penghuninya untuk memperkenankan kalian masuk setelah memberi salam...Permintaan izin dan pemberian salam itu lebih baik bagi kalian ketimbang masuk begitu saja, tanpa izin...dan salam.
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Salam sejahtera dan damai dilimpahkan kepada Mûsâ dan Hârûn.
(Apabila kamu diberi salam dengan suatu salam penghormatan) misalnya bila dikatakan kepadamu, "Assalamu'alaikum...(maka balaslah) kepada orang yang memberi salam itu (dengan salam yang lebih baik daripadanya) yaitu...segala sesuatu) artinya membuat perhitungan dan akan membalasnya di antaranya ialah terhadap membalas salam...Dalam pada itu menurut sunah, tidak wajib membalas salam kepada orang kafir, ahli bidah dan orang fasik
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 58
(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
Salam sejahtera dan rasa aman untuk Nûh di kalangan malaikat, manusia dan jin seluruhnya.
Mereka memberikan hormat kepadanya dengan ucapan salam....Ibrâhîm menjawab penghormatan mereka dengan salam pula.
Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 89
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)".
itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena para malaikat banyak mengucapkan salam...yaitu setiap kali melewati seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mereka selalu mengucapkan salam
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 56
Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 62
Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam.
Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
(Salam penghormatan kepada mereka) dari Allah swt.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 27
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 61
Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (...penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah,
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 8
Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan
telah memintanya maka mereka menemukan apa yang mereka inginkan telah berada di hadapan mereka (dan salam...penghormatan mereka) di antara sesama mereka (di dalam surga ialah salam.