Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 Adil 8 zakat fitrah 9 yahudi 10 Bani israil 11 niat 12 ALI IMRAN 134 13 ali imran 104 14 palestina 15 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 16 Yunus+85 17 Sholat ied 18 Asy-Syu’ara ayat 214 19 ramadhan 20 ali imran 133 21 al-Baqarah ayat 143 22 Lemah 23 kemenangan 24 Surat an nahl ayat 90 25 Al ikhlas 26 al baqarah ayat 256 27 surat+Ali+'imran+180 28 ibrahim+ayat+25 29 ibrahim+ayat+27 30 at tahrim ayat 14 31 Kebaikan 32 ibrahim+ayat+26 33 Surat Al anbiyah 96 34 ali imran 103 35 Penyakit hati 36 telah aku tinggalkan dua perkara 37 Mencari rezeki 38 Sholat 39 al maidah ayat 3 40 Al-Baqarah ayat 67 41 Dalil Nabi Muhammad di al quran 42 Israil 43 An-nisa ayat 59 44 ali imran 112 45 Hujan 46 ali imran ayat 33 47 Yunus+87 48 pamer ibadah 49 Bicara yang baik 50 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 51 makanan halal 52 Surat al isra 53 at taubah ayat 7 54 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 55 Baitul Maqdis 56 yunus+88 57 Maryam 58 al baqarah ayat 185 59 kebahagiaan 60 pembelaan qur-an pada hari kiamat 61 matahari 62 Akhir Ramadhan 63 riba 64 Al+ahzab+ayat+31 65 al baqarah ayat 275 66 Anak yatim 67 Ali 'Imran Ayat 133 68 muhammad ayat 7 69 Surat Anisa ayat 24 70 An- nisa ayat 29 71 al jumuah ayat 10 72 al maidah ayat 8 73 surah al anfal muka surah 186 74 al maidah ayat 6 75 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 76 +al+qariah+ayat+5 77 Wajah Allah 78 berhala 79 Kiamat 80 jumuah ayat 11 81 maaf 82 jika ingin selamat dunia dan akhirat berpegang teguhlah pada alquran dan sunnahku 83 surat al a'la 15 84 Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik) 85 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya 86 surat yunus ayat 65 87 gafir ayat 23 88 al imran:54 89 Ali+imran+193 90 Al kahfi ayat 5 91 Surat an nisa ayat 32 92 surah hujurat ayat 2 93 surat+an+nisa+ayat+19 94 Hidup kekal 95 an nisa ayat 32 96 anfal ayat 2 97 Makan 98 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 99 menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah 100 surah yunus

Hasil pencarian tentang Tidaklah+seorang+hamba+yang+berpuasa+di+jalan+Allah+kecuali+akan+Allah+jauhkan+dia+(karena+puasanya)+dari+neraka+sejauh+tujuh+puluh+musim

Apakah yang Anda maksud Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasnya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim?
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa) yaitu hamba-hamba Allah yang beriman, mereka diselamatkan...dari neraka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kalian tujuh buah jalan) yakni tujuh langit; lafal Tharaaiq...ini adalah bentuk jamak dari lafal Thariiqah, dikatakan demikian karena ia adalah jalan-jalan bagi para...Malaikat (dan tidaklah Kami terhadap makhluk) yang berada di bawah tujuh langit itu (melupakannya) dengan...membiarkan langit itu runtuh menimpa mereka, sehingga mereka binasa semuanya, akan tetapi Kami menahannya...supaya jangan runtuh; sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman-Nya yang lain, yaitu, "Dan Dia
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 92
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak...sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang...hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu),...hamba sahaya yang beriman....untuk penerimaan taubat dari pada Allah.
Allah mewajibkan kalian berpuasa di hari yang terbatas hitungannya....Seandainya saja berkehendak, maka Dia akan menambah jumlah hari-hari itu, akan tetapi Allah tidak akan...memberati hamba-Nya dengan pekerjaan yang berada di luar batas kemampuannya....sekembali dari perjalanan....Adapun mereka yang tidak mampu berpuasa kecuali dengan susah payah--bukan karena alasan sakit atau bepergian
(Kemudian setelah itu akan datang) yaitu sesudah tujuh tahun musim paceklik itu (tahun yang padanya manusia...diberi hujan) yakni hujan yang cukup (dan di masa itu mereka memeras anggur.") dapat memeras anggur...dan buah-buahan lainnya karena suburnya musim.
(Kemudian sesudah itu akan datang) artinya sesudah tujuh musim yang subur-subur itu (tujuh tahun yang...amat sulit) kekeringan dan masa sulit; hal ini merupakan takbir daripada tujuh ekor sapi betina yang...kurus-kurus (yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya) akan memakan semua biji-bijian...dari hasil panen yang selama tujuh tahun yang subur itu; dimaksud kalian memakannya selama tujuh tahun...paceklik itu (kecuali sedikit dari yang kalian simpan) artinya simpanan yang sedikit itu jadikanlah
(Dan Kami utus dia) sesudah itu, sebagaimana status sebelumnya, kepada kaum Bunainawiy yang tinggal di...daerah Maushul (kepada seratus ribu orang atau) bahkan (lebih dari itu) yakni lebih dua puluh atau tiga...puluh atau tujuh puluh ribu orang.
("Kemudian dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta) menurut ukuran hasta malaikat (belitlah dia...") lilitlah dia dengan rantai itu sesudah ia dimasukkan ke dalam neraka....Huruf fa di sini tidak dapat mencegah hubungan antara fi'il dan zharaf yang mendahuluinya.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 32
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 17
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami tidaklah
(Dan pada hari itu didatangkan neraka Jahanam) ditarik dengan memakai tujuh puluh ribu kendali, pada...tiap-tiap kendali dipegang oleh tujuh puluh ribu malaikat, neraka Jahanam terdengar gejolak dan gemuruhnya...(pada hari itu) menjadi Badal dari lafal Idzaa dan Jawabnya (ingatlah manusia) maksudnya orang kafir...ingat kepada apa yang telah dilalaikannya (akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya) Istifham...atau lafal Annaa di sini bermakna Nafi, artinya penyesalannya pada saat itu tidak ada gunanya lagi.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 167
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah...sesat sejauh-jauhnya.
Bukhari) (Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak...Menurut suatu pendapat pengertian tujuh puluh kali ini merupakan ungkapan mubalaghah yang menunjukkan...Hal ini pun berlandaskan pada hadis Nabi saw. pula, yaitu, "Aku akan membacakannya lebih dari tujuh puluh...Niscaya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka....(Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.
(Berkata Musa kepada mereka,) jumlah para ahli sihir Firaun ada tujuh puluh dua orang; setiap orang dari...mereka memegang tali dan tongkat ("Celakalah kalian) maksudnya semoga Allah menimpakan kecelakaan kepada...(maka Dia membinasakan kalian) ia dapat dibaca Fayushitakum dan Fayashitakum, artinya Dia akan membinasakan...kalian, karena perbuatan musyrik itu (dengan siksa") dari sisi-Nya....(Dan sesungguhnya telah kecewa) merugi (orang yang mengada-adakan kedustaan) terhadap Allah.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 93
Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku...seorang hamba.
(Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka) dia adalah ratu mereka bernama Balqis...(dan dia dianugerahi segala sesuatu) yang diperlukan oleh seorang raja, seperti perlengkapan senjata...dari emas dan perak, kemudian bertahtakan mutiara, batu permata yaqut merah, batu zabarjad yang hijau...dan tiang-tiangnya terbuat dari yaqut merah, zabarjad yang hijau dan zamrud....Kemudian singgasana itu memiliki tujuh pintu masuk yang selalu dijaga dengan ketat sekali.
"Kamu akan Aku jauhkan dari segala bentuk kebaikan sampai hari pembalasan," kata Allah lagi...."Kamu akan dibalas atas kekufuranmu kepada-Ku dan kesombonganmu di hadapan-Ku."
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan -dari dosa-dosa-) yakni kaum mukminin, sesungguhnya mereka...selamat dari azab, karena keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah....Atau karena Allah telah membersihkan mereka dari dosa-dosanya, makna ini berdasar qiraat yang membacanya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 169
kecuali jalan ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya....Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
(Yang Allah tundukkan angin itu) artinya Allah mengirimkannya dengan kekuasaan-Nya (kepada mereka selama...tujuh malam dan delapan hari) dimulai pada pagi hari Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Syawal; angin...itu terjadi di pertengahan musim dingin (terus-menerus) atau secara berturut-turut....Yakni, ia mengulang-ulanginya dari satu waktu ke waktu yang lainnya hingga penyakitnya lenyap sama sekali...mereka batang) pokok (pohon kurma yang lapuk) yang jatuh karena keropos atau lapuk.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 30
Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka....Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah...yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
(Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena...sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-Nya") oleh karena itu maka Dia memasukkan...orang-orang yang beriman ke dalam surga, dan orang-orang kafir ke dalam neraka.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 160
Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 128
kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
Milik-Nyalah segala yang terdapat di langit dan di bumi) sebagai kepunyaan, ciptaan dan hamba-Nya....(Siapakah yang dapat), maksudnya tidak ada yang dapat (memberi syafaat di sisi-Nya, kecuali dengan izin-Nya...(Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka), maksudnya di hadapan makhluk (dan apa yang di belakang mereka...), artinya manusia tidak tahu sedikit pun dari apa yang diketahui oleh Allah itu, (melainkan sekadar..., berdasarkan sebuah hadis, "Tidaklah langit yang tujuh pada kursi itu, kecuali seperti tujuh buah uang
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 56
mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia....Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,
Mereka kekal selama-lamanya di neraka, selama ada langit dan bumi....Mereka tidak akan keluar kecuali pada waktu yang dikehendaki Allah untuk diberi siksa yang lain....Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Nabi, Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, tidak ada seorang pun...yang dapat menghalangi-Nya.
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa) yakni kecuali orang-orang yang beriman....Istitsna di sini adalah bersifat Munqathi'....Maksudnya bahwa mereka yang beriman itu memahasucikan Allah swt. dari apa yang telah disifatkan oleh
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 3
Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab...mereka di dunia....Dan bagi mereka di akhirat azab neraka.
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan Dia akan mengampuni...dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya....Dan siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya) dari