Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 hutang 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Maryam 11 kemudahan 12 ar-rum ayat 21 13 rumah 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Berdebat 22 al ahzab ayat 21 23 Surga 24 surat al mujadalah ayat 11 25 matahari 26 puasa 27 Al-Imran (3 : 130) 28 Al-Imran ayat 130 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 Hadits Muslim Nomor 3035 31 Manusia 32 Iman 33 miskin 34 surat+al+imranayat+110 35 Ta ha+ayat+14 36 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 37 Kafir 38 sabar 39 al-mukminun+ayat+34 40 Aliimram+ayat+105 41 ilmu 42 al isra ayat 36 43 al baqarah ayat 275 44 cinta 45 Al Isra ayat 73 46 Jika allah menganugerahi rahmat 47 Ikhlas 48 al isra ayat 7 49 al a'raf ayat 52 50 ibrahim ayat 7 51 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 52 al qashash ayat 77 53 Dimana dia akan mati 54 al baqarah ayat 81 55 surat al-an'am ayat 59 56 ALI IMRAN 159 57 surah al hadid ayat 57:3 58 al-mujadalah ayat 11 59 AL Baqarah ayat 286 60 dosa 61 Al-Muzammil ayat 20 62 al an'am ayat 71 63 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 64 Surat Ali imran ayat 64 65 al-imron ayat 110 66 Surat Al Kahfi ayat 97 67 AN NAML AYAT 88 68 Al ikhlas ayat 1-4 69 asy+syuara+ayat+181+182+183 70 SURah FATHIR AYAT 28 71 yusuf 72 ayat tentang serakah 73 Hadist ibnu majah 2172 74 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 75 Sebaik baik penolong dan pelindung 76 ombak 77 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 78 allah maha 79 Yusuf 84 80 khusyu 81 Tentang kematian 82 surah al Maun beserta terjemahan 83 surah yusuf 65 84 shaffat+ayat+102 85 permainan 86 berlayar 87 Saba 13 88 ayat al-Baqarah 219 89 AYAT AL GAFFAR 90 mengetahui 91 sunat perempuan 92 berserah diri 93 An Nahl ayat 125 94 Nikah 95 surat Toha ayat 14 96 tafsir al maidah ayat 2 97 maryam ayat 30-35 98 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 99 al baqarah ayat 269 100 Susah payah

Hasil pencarian tentang Tinggalkanlah+sesuatu+yang+meragukanmu+kepada+sesuatu+yang+tidak+meragukanmu

Ketakwaan bukan terletak pada pengharaman sesuatu yang telah dihalalkan....Ketakwaan justru terletak pada sikap meninggalkan dosa, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun...yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi....Maka tinggalkanlah segala bentuk perbuatan dosa itu....Sebab, orang-orang yang berbuat dosa akan dibalas setimpal dengan keburukan-keburukan yang diperbuatnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tidak dapat dihalangai oleh sesuatu apapun?...Itulah rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, sanak keluarga Nabi....Bukanlah suatu hal yang aneh jika Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan...kepada orang lain....Dialah yang melakukan segala sesuatu yang patut dipuji.
Hal ini jelas mengharuskan sesuatu yang kamu sembah itu memiliki ciptaan dan memberikan rezeki....Tetapi ternyata apa yang kamu sembah itu tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu mencipta apalagi memberi...Di samping itu, penyembahanmu kepada mereka tidak di atas ilmu dan keterangan, bahkan di atas kebodohan...zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.” Karena mereka menyembah sesuatu yang tidak berkuasa..., bahkan mereka meninggalkan ikhlas kepada Allah Pencipta, Pemberi rezeki dan Pemilik segala sesuatu.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, menaati perintah-Nya dengan mengerjakan amal saleh..., meninggalkan segala larangan-Nya, melaksanakan salat secara sempurna, memberikan zakat kepada orang...yang berhak, bagi mereka pahala yang besar di sisi Tuhan....Mereka tidak akan khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan....Dan tidak akan bersedih merenungi sesuatu yang tertinggal di masa lalu.
(Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun) tanpa ada yang menciptakannya (ataukah mereka yang menciptakan...Dan tidak masuk akal ada makhluk tanpa pencipta, dan tiada sesuatu yang Ma'dum yakni yang asalnya tiada..., dapat menciptakan yang menciptakannya, yaitu Allah yang Maha Esa....Mereka tetap tidak mau mengesakan-Nya dan tidak mau beriman kepada rasul dan kitab-Nya.
Untuk membangkitkan kemarahan kaumnya, Fir'aun berkata kepada mereka....Dikatakannyalah sesuatu yang tidak benar mengenai kerasulan Mûsâ dengan menganggapnya sebagai orang gila...Karena, menurutnya, ia menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan dan menyematkan Tuhan dengan sifat-sifat...yang aneh.
Wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan karena kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada...Mereka senang melihat saudara-saudaranya yang ditinggalkan di dunia tetap berada pada jalan keimanan...Selain itu, mereka yang mati di jalan Allah itu juga tidak mempunyai rasa takut akan sesuatu yang tidak...Mereka tidak akan bersedih karena kehilangan sesuatu yang disenangi.
(Dan orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan") yakni sesuatu...yang dapat diakui di samping mereka tidak pula beriman kepada Isa....(Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan, "Orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,") yang dapat...membaca Alkitab) yang diturunkan kepada mereka....(Demikian pula) maksudnya seperti yang mereka katakan itu (dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui
Sudah pasti adanya makhluk, maka ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhaanahu wa Ta'aala....Maka mengapa mereka tidak mentauhidkan-Nya dan beriman kepada Rasul-Nya dan kitab-Nya....

-deskripsi"> Ini adalah berdalih dengan sesuatu yang tidak memberikan kesempatan...kepada mereka selain tunduk kepada kebenaran atau jika tidak ia keluar dari sesuatu yang sejalan dengan
Kapan saja kehendak-Nya tertuju kepada penciptaan sesuatu, pasti akan terjadi dengan segera....Dia menciptakan segala sesuatu dengan mengatakan, "Jadilah!"...Kepunyaan Dia sendiri kewenangan untuk mengatur segala sesuatu secara mutlak di hari kiamat....Dia yang sama pengetahuan- Nya atas hal-hal yang kelihatan dan yang tidak kelihatan....dari segala sesuatu.
Mereka, orang-orang lengah yang kalian rendahkan dan bersumpah tidak akan mendapat kasih sayang Allah...--seakan-akan kalianlah yang mengaturnya--mereka itu telah masuk surga....Tuhan berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian ke dalam surga dengan rasa aman....Kalian tidak akan merasa khawatir dalam menghadapi segala sesuatu dan juga tidak akan bersedih karena...sesuatu yang terlewatkan."
Kemudian jelaskan kepada mereka jawaban yang benar yang tidak membingungkan mereka....Kalian semestinya memang hanya menyembah kepada-Nya, bukan kepada yang lain. ' Katakan pula kepada mereka...Sungguh, kalian benar-benar menyamakan Zat yang menciptakan segala sesuatu dengan sesuatu yang tidak...Apakah sama antara orang yang dapat melihat dengan orang yang tidak dapat melihat?...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, 'Hanya Allah sendirilah yang menciptakan segala sesuatu yang ada
Laki-laki hendaknya tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada wanita....Begitu juga, sebaliknya, wanita tidak boleh iri hati terhadap apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada...berharap agar karunianya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang...Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang sesuai
Oleh karena itu, “Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang...

-deskripsi"> Mereka rugi tidak memperoleh sesuatu yang memperbaiki hati mereka, yaitu...beribadah dan ikhlas kepada Allah....Demikian pula tidak memperoleh sesuatu yang memperbaiki lisan mereka, yaitu Dzikrullah, dan tidak memperoleh...sesuatu yang memperbaiki anggota badan mereka yaitu ketaatan, dan mereka ganti semua itu dengan yang
Kekuasaan-Nya kemudian tertuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu berujud asap, dan langit itu...Penciptaan langit dan bumi menurut kehendak-Nya itu adalah mudah, yaitu seperti orang yang mengatakan...kepada sesuatu, "Datanglah, suka atau tidak suka!"...Sesuatu itu pun kemudian menurut."
Akan tetapi penduduk kota itu menolak ajakan mereka dan berkata, "Kalian tidak lain hanyalah manusia...Sang Maha Penyayang tidak akan mewahyukan sesuatu kepada manusia....Kalian tidak lain hanyalah sekelompok orang yang mengatakan sesuatu tanpa dasar."
Yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan itulah sebenarnya Tuhanmu! Tidak ada tuhan selain Dia....Dia menciptakan segala sesuatu yang telah ada dan yang akan ada....Hanya Dialah yang mengendalikan segala urusan dan segala sesuatu, maka hanya kepada-Nya sajalah segalanya
Orang-orang musyrik tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah dengan tulus seperti apa yang dilakukan...Mereka malah menyembah sesuatu yang tak pantas disembah, seperti bumi, sebagai tuhan selain Allah....Bagaimana mereka menyembah sesuatu selain Allah, padahal ia tidak mampu menghidupkan orang mati?
yang ada di langit dan bumi selalu menyucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas disandangkan kepada-Nya...Setelah itu, pembicaran beralih kepada bantahan atas dugaan orang-orang kafir bahwa mereka tidak akan...tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia.]]...Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi selalu menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas...Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.
Sumpah yang diucapkan dengan tidak disertai maksud dan ketetapan hati, atau sumpah atas sesuatu yang...diyakini telah terjadi padahal belum terjadi, tidak dinilai oleh Allah....Tetapi Dia menghukumi sumpah yang berdasarkan keinginan hati kalian untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan...Allah Maha Pemberi ampun kepada hamba-Nya yang bertobat dan Maha Penyantun, serta memaafkan segala sesuatu...yang tidak dikehendaki hati.
tafsir-deskripsi"> Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan dalilnya dan menjelaskan jalan yang...lurus kepada mereka, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyuruh Rasul-Nya untuk mengatakan seperti yang disebutkan...

-deskripsi"> Yakni aku bukanlah orang yang mengaku memiliki sesuatu yang tidak aku...miliki, dan aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui, demikian pula aku tidak mengikuti selain...yang telah diwahyukan kepadaku.
-deskripsi"> dan termasuk hal yang mengherankan pula adalah ucapan mereka kepada kebenaran...ketika telah datang, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.” Mereka menjadikan sesuatu yang...paling agung dan paling besar sebagai sesuatu yang paling hina dan rendah.
Katakan pula, "Siapakah gerangan yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki kekuasaan penuh atas segala...sesuatu, yang melindungi siapa saja yang dikehendaki-Nya dengan kekuasaan-Nya dan Tuhan yang siksa-Nya...kepada seseorang tidak dapat dihalangi oleh siapa pun?
Mereka mengutamakan takut kepada makhluk yang tidak berkuasa memberikan manfaat dan menimpakana madharrat...daripada takut kepada Allah Al Khaliq yang di Tangan-Nya manfaat dan madharrat, memberi dan mencegah...Demikian pula tidak mengetahui hakikat segala sesuatu, tidak tergambar oleh mereka akibatnya....Sesungguhnya orang yang mengerti adalah orang yang takutnya, harapnya dan cintanya kepada Allah Subhaanahu...wa Ta'aala di atas segala sesuatu, bahkan yang lain mengikutinya.
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah...ia berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah...banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya...Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan) pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki
Katakan kepada orang-orang kafir itu, wahai Rasul, "Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai...wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah, hingga dapat mengabulkan apa-apa yang...Aku juga tidak mengaku bahwa aku mengetahui hal-hal gaib yang tidak diberitahukan oleh Allah....Aku hanyalah seorang manusia yang hanya mengikuti sesuatu yang diwahyukan Allah kepadaku."...Apakah pantas kalian berpaling dari petunjuk yang aku bawa kepada kalian, hingga tidak merenungkannya
Kami menundukkan angin kepada Sulaymân, hingga berhembus kencang menuju belahan bumi yang Kami bekali...Kami Mahatahu segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuan Kami, sekecil
kafir kepada-Nya layak memperoleh kerugian sebagaimana diterangkan dalam ayat selanjutnya....Ta’ala dengan nama dan sifat-Nya adalah yang pertama, dimana tidak ada sesuatu sebelum-Nya....yang baru bagi-Nya, demikian pula tidak lepas darinya satu waktu pun....sesuatu yang diwakili dan mengetahui secara rinci dan ada kemampuan sempurna terhadap yang diwakilkan...menunjukkan pengetahuan-Nya yang meliputi segala sesuatu, sempurna kekuasaan-Nya dalam mengaturnya,
(Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah) atau dengan kepastian-Nya...(Dan barang siapa yang beriman kepada Allah) melalui ucapannya, bahwa musibah itu datang atas kepastian...dari-Nya (niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada kalbunya) untuk bersabar di dalam menghadapinya....(Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu).
-deskripsi"> Dalam menyembah berhala, di mana mereka bertaqlid (ikut-ikutan) kepada nenek...

-deskripsi"> Sesuatu yang diperoleh dengan dugaan sama sekali tidak bisa mengantikan...sesuatu yang diperoleh dengan keyakinan....

-deskripsi"> Sehingga Dia akan memberikan balasan kepada mereka.