Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 Hud ayat 1 3 puasa 4 niat 5 ali+imran+ayat+16 6 iman 7 ibrahim 8 An Naml ayat 6 9 an nisa ayat 29 10 ibrahim 7 11 Berangsur 12 Al baqarah ayat 275 13 ali+imran+ayat+17 14 Al-Maidah ayat 2 15 surat at tahrim ayat 6 16 at taubah ayat 105 17 an nisa ayat 4 18 At tahrim ayat 6 19 surat alzalzalqh 20 haji 21 zina 22 Al+maidah+ayat+90 23 Tulislah 24 al hujurat ayat 6 25 an-nahl ayat 90 26 al maidah ayat 8 27 ibadah 28 Takwa 29 nikah 30 AN NISA AYAT 3 31 Ayat Alquran tentang filsafat 32 Annisa ayat 1 33 ali imran 159 34 Tidak membeda-bedakan 35 ali imran 104 36 zakat 37 marah 38 An Nuur ayat 35 39 ali+Imran+ayat+102 40 al ikhlas 41 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 42 SURAT AL KAFIRUN 43 ALI IMRAN 44 ali imran ayat 15 45 imran 61 46 surah yusuf 47 jual beli 48 Membela diri sesudah teraniaya 49 Al-Mu'minun Ayat 19 50 Surah aRum+ayat+21 51 Budak 52 anak berkebutuhan khusus 53 Surat 17 ayat 23 54 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 55 ali imran ayat 77 56 Sedekah 57 al maidah ayat 1 58 gunung meletus 59 Babi 60 at tauriq ayat 3 61 Fathir ayat 31 62 Zaitun 63 anak 64 al an'am ayat 165 65 Makna surat al baqarah ayat 234 66 Ali imran 110 67 surat+thaha+ayat+125 68 ilmu 69 Al+Maidah+ayat+101 70 banjir 71 an nahl ayat 90 72 berat 73 an Nisa ayat 36 74 Hutang 75 surat al-fatihah 76 al anfal ayat 75 77 An-Nisa Ayat 9 78 asy syura ayat 20 79 ali imran 103 80 yasin+ayat+30-38 81 Az Zukhruf ayat 4 82 Ikan 83 Dalam kubur berputus asa 84 Al hijr 9 85 Taubat 86 Kedengkian 87 Al anfal ayat 9 88 al imran 192 89 al maidah ayat 5 90 an-nahl ayat 125 91 MUHAMMAD 92 Puasa tiga hari 93 Al-Mutaffifin+ayat+2 94 Ibrahim ayat 24 95 wasiat 96 Adakah orang yang bertaubat, Aku akan menerima taubatnya? Adakah orang yang beristighfar Aku akan mengampuninya? Adakah orang yang meminta, Aku akan memberinya? 97 Ali imran 140 98 annisa ayat 103 99 Al Imran ayat 110 100 Al-Baqarah ayat 187

Hasil pencarian tentang Tuliskan+doa+nabi+syu+aib+ketika+meminta+doa+kepastian+kepada+allah+swt

Allah Swt. sungguh Maha Mendengar doa dan zikirmu; Maha Mengetahui niat dan perbuatanmu....Seolah-olah Allah berkata kepada Nabi, "Jangan kamu memaksakan dirimu menahan keberatan-keberatan beribadah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi ketika Allah melepaskan penderitan mereka berkat doa Mûsâ, serta merta mereka mengingkari janjinya
(Yang demikian itu) pertolongan atau kemenangan itu (adalah karena sesungguhnya Allah kuasa memasukkan...dan memasukkan siang ke dalam malam) Dia berkuasa untuk memasukkan masing-masing di antara keduanya kepada...Yang demikian itu merupakan pengaruh daripada kekuasaan Allah swt. yang dengan kekuasaan-Nya itu kaum...Muslimin dapat kemenangan (dan bahwasanya Allah Maha Mendengar) terhadap doa-doa kaum Mukminin (lagi...orang-orang yang beriman, di mana Dia menjadikan iman dalam diri mereka, kemudian Dia memperkenankan doa
nikmat Kami (yaitu saudaranya, Harun) Lafal Haruna menjadi Badal atau Athaf Bayan (menjadi seorang nabi...menjadi Hal atau kata keterangan yang dimaksud daripada pemberian itu; hal ini merupakan pengabulan dari doa...Nabi Musa sendiri yang meminta kepada Allah, supaya Dia mengangkat saudara tuanya menjadi rasul pula
Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya....Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan...pendekatan diri kepada Allah....Dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka yang berhak mendapatkannya, karena Dia sangat cepat perhitungan
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada...dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
Beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku) doa ini diucapkan sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa kedua...orang tuanya memusuhi Allah swt....Akan tetapi menurut suatu pendapat dikatakan bahwa ibu Nabi Ibrahim masuk Islam....menjadi waalidiy (dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya) ditegakkannya (hisab) selanjutnya Allah
(Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada diriku) memberiku (sekalipun) walaupun (sudah...tua, Ismail) Nabi Ismail dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan...Ishak.) dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur seratus dua belas tahun (Sesungguhnya Rabbku benar-benar...Maha Mendengar doa).
(Doa mereka di dalamnya) sewaktu mereka meminta apa yang mereka inginkan di dalam surga hanya tinggal...mengatakan (Subhaanakallaahumma) artinya Maha Suci Engkau ya Allah....Dan penutup doa mereka ialah) huruf an di sini adalah kata penafsir (alhamdulillaahi rabbil aalamiin)...segala puji bagi Allah Rabb alam semesta....Ayat ini diturunkan sewaktu orang-orang musyrik meminta disegerakan turunnya azab.
(Luth berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku) dengan membuktikan apa yang telah aku katakan kepada mereka,...Maksudnya mereka yang durhaka karena melakukan homosex, Allah memperkenankan doa Nabi Luth.
Ketika melihat karunia yang diberikan kepada Maryam, Zakariyyâ menghadapkan diri kepada Allah seraya...Sungguh Allah mendengar doa orang-orang yang mengakui kelemahannya dan Mahakuasa untuk mengabulkan doanya
Manusia tidak bosan-bosan memohon doa kepada Allah demi kebaikan dunia.
Nabi Ibrahim sengaja di dalam doanya ini memakai ungkapan min yang menunjukkan makna sebagian karena...Allah swt. telah memberitahukan kepadanya bahwa di antara anak cucunya itu terdapat orang yang kafir...Kabulkanlah doaku) semua doa yang telah disebutkan tadi.
Doa Zakariyyâ dikabulkan....Ketika sedang menghadapkan diri kepada Allah di tempat ibadahnya, ia diseru oleh malaikat, "Sesungguhnya...Yahyâ dijadikan panutan untuk kaumnya dengan ilmu dan kesalehannya, dan dijadikan tidak tertarik kepada...nafsu, serta dijadikan sebagai salah seorang nabi yang saleh." (1) Kalimat di sini adalah ungkapan "...kun" (jadilah) yang diucapakan Allah saat menciptakan Nabi 'Isâ.
Doa orang-orang Mukmin di dalam surga-surga ini adalah berupa penyucian (tasbih) dan pengagungan terhadap...Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir di dunia....Ucapan penghormatan Allah kepada mereka dan juga penghormatan di antara mereka adalah pernyataan akan...Dan mereka senantiasa menutup doa dengan memuji Allah atas pertolongan-Nya kepada mereka dengan keimanan
(Dan kesejahteraan) dari Allah (semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku...pada hari aku dibangkitkan hidup kembali)" hal ini telah dikatakan pada kisah yang lalu, yaitu dalam doa...Nabi Yahya.
Ia pun memanjatkan doa kepada Allah agar menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari akibat perbuatan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 14
Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar....Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka...Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.
(Hanya bagi Dia) bagi Allah swt....(doa yang benar) artinya kalimat-Nya, yaitu kalimat laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan selain Allah)....telapak tangannya ke dalam air) sedangkan ia berada di pinggir sumur, seraya menyeru air (supaya sampai kepada...para penyembah berhala itu, berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak akan dapat memperkenankan kepada...adalah doa yang sesungguhnya (hanyalah sia-sia belaka) tidak ada artinya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 38
Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau...Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".
(Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya) baik melalui ucapan mereka atau pun...perbuatan mereka, yaitu meminta apa-apa yang mereka perlukan berupa kekuatan untuk menjalankan ibadah...lain, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberikan kecukupan, memiskinkan, mengabulkan doa...dan memenuhi yang meminta.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq....Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.
Allah mengabulkan doa Nabi Mûsâ, dan mengharamkan orang-orang yang melanggar perintah tadi untuk memasuki...Kemudian Allah berfirman kepada Mûsâ, "Janganlah kamu gelisah dengan musibah yang menimpa mereka, karena...sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik dan keluar dari perintah Allah."
Kami pun memperkenankan doa mereka lalu menidurkan mereka dengan tenang di dalam gua itu bertahun-tahun
Juga memohon doa kepada selain Allah yang bahayanya--berupa perusakan akal pikiran dan penguasaan takhayul
Allah berfirman, "Doa kalian berdua Aku kabulkan. Teruskan perjalanan kalian di jalan yang lurus....Tinggalkan jalan orang-orang yang tidak mengetahui persoalan dengan baik dan tidak pula tunduk kepada
Aku tak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian sebagai balasan dari nasihat dan doa yang kulakukan demi