Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 al-baqarah ayat 23 5 Ibrahim 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 cinta 9 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 10 Kurban 11 surat ali' imran ayat 185 12 ar-rum ayat 21 13 sabar 14 al ikhlas 15 Nikah 16 lumpuh dan buta 17 Zina 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 JUAL BELI AYAT 20 Maryam 21 Ar Rahman 22 sedekah 23 dosa 24 al ahzab ayat 70 25 Nabi Ismail 26 Aliimram+ayat+105 27 al baqarah ayat 233 28 Putra 29 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 30 al-mukminun+ayat+34 31 al imran 200 32 al+anam+ayat+14 33 surat al imran ayat 185 34 AN NAML AYAT 88 35 Al-ahzab ayat 70 36 pagi 37 miskin 38 ayat kursi 39 Gunung 40 al anbiya ayat 30 41 ar rahman 19 42 al imran ayat 47 43 ali imran 159 44 ali imran 134 45 perempuan 46 surat Al-Baqarah ayat 177 47 al infitar ayat 6 7 48 yunus 99 49 an nur ayat 35 50 Matahari 51 al ahzab ayat 21 52 al baqarah ayat 256 53 Surah An-Najm ayat 24 54 jual beli 55 adz+dzariyat+ayat+29 56 ASY+SYUARA+ayat+222 57 Musnad Ahmad 18808 58 saba 15 59 Fajar 60 permainan 61 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 62 berlayar 63 AN NISA AYAT 29 64 ali+imran+ayat+191 65 Yunus 66 al+bakarah+ayat+41 67 Surat maryam ayat 33 68 Al-Anam ayat 162 69 ayat tentang serakah 70 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 71 balasan sedekah 72 Iman 73 al baqarah ayat 195 74 Sebaik baik penolong dan pelindung 75 surah+al-kafirun+ayat+1-6 76 waktu 77 ayat qursi 78 Tafsir Surat an nahl ayat 97 79 ali imran 80 adil 81 uzair 82 surah an-nisa ayat 29 83 Al Hijr 26 84 al bayyinah ayat 5 85 lima 86 aL-AHZAB AYAT 21 87 albaqarah ayat 26 88 surah al baqarah ayat 30 89 Sebagian keturunanku 90 yusuf ayat 47-48 91 surat Toha ayat 14 92 Al-A'râf ayat 20 93 surat al isra ayat 23 94 Perubahan zat 95 al hasyir ayat 7 96 Surah Az-zummar ayat 9 : 97 Hud ayat 5 tema apa 98 Matahari mengelilingi bumi 99 al jumuah ayat 10 100 maryam ayat 12

Hasil pencarian tentang YUNUS

-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus