Paling Sering Dicari

1 al mulk ayat 2 2 al maidah ayat 2 3 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 4 Islam 5 Allah 6 Al Baqarah ayat 30 7 surga 8 riba 9 Ayat nabi nuh 10 tolong menolong 11 YUNUS 5 12 ar rahman 13 al baqarah ayat 275 14 al imran 104 15 yunus 16 surat+An-Najm+ayat+38 17 Sabar 18 al baqarah ayat 233 19 ali imran ayat 159 20 Al Hujurat Ayat 13 21 Munafik 22 QS. Al-Baqarah ayat 124 23 al hijr ayat 9 24 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 25 Al-Baqarah ayat 152 26 Nabi saw 27 surah+al+baqoh+ayat+222 28 dimana Allah 29 ayat 145 30 al-Hujurat ayat 13 31 pendidikan 32 ali imran 133 33 Yusuf 87 34 ashshof ayat 61 35 Ayat 42 36 Bertaubat kami hapus 37 an nahl ayat 97 38 Pecahan 39 ibrahim 1 40 puasa 41 khalifah 42 Tafsir tentang teknologi 43 Surat Ar-rahman ayat 19 44 gunung 45 balasan perbauatan buruk 46 al hijr 47 AT TAHRIM AYAT 6 48 AN NISA AYAT 29 49 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 50 IMAN 51 Menjaga kesehatan 52 Belajar 53 Ali imron ayat 102 54 bersyukur atas rezeki 55 bekerja 56 An naml ayat 19 57 ali imran 8 58 QS. al-Luqman ayat 10 59 luqman 60 Ali imran 139 61 waktu 62 Nabi Isa adalah anak Allah 63 Q.S. Fathir ayat 2 64 az zukhruf ayat 11 65 Surat an Nisa ayat 142 66 rezeki 67 yunus 57 68 anak Allah 69 Tuhan tiga 70 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 71 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 72 Kandungan+surat+Al+anfal 73 katakan 74 Al baqarah ayat 31 75 Allah Tuhan 76 Surat+albaqaroh+1-13 77 Surah an nisaa ayat 101 78 luqman 13 79 Surah Ali-Imran ayat 114 80 annur ayat 3 81 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 82 Maryam ayat 54 - 65 83 ali imran 103 84 Dikatakan kepadanya: “Masuklah ke dalam istana”. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca”. Berkatalah Balqi 85 al zariyat ayat 1 86 Nabi isa adalah Tuhan 87 surat+al+ ibrahim+ayat+40 88 ali imran 130 89 mimpi 90 Maka bersabarlah 91 Ali Imran ayat 139 92 Tuhan itu tiga 93 Jizyah 94 Al-Furqon+ayat+63 95 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 96 laba 97 tafsiran surat yunus ayat 57 98 Ikhlas 99 Sekejap 100 Sakit

Hasil pencarian tentang YUNUS+101

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ


101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
An-Nahl 101).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
surat Makkiyyah, kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus