Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 Membunuh cicak pahala 3 ali imran 4 ali imran 159 5 Ayat yang ada arti al quranyya 6 12 orang anak Yakub 7 al hasyr ayat 7 8 luqman ayat 14 9 dunia 10 Bumi 11 al ikhlas 12 an nisa ayat 29 13 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 14 Hadits Abu Daud Nomor 4432 15 Tauhid asma wasshifat 16 Khalifah 17 tafsir surat al-an'am ayat 160 18 ciri ciri pasngan yang baik 19 surat al-baqarah ayat 283 20 keterangan 21 Ali Imran 110 22 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 23 pendidikan 24 Zakat 25 sabar 26 Hadis Ibnu Majah 1934 27 al Baqarah ayat 2 28 Bersyukur 29 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 30 AL HUJURAT AYAT 11 31 Ayat tentang batasan pergaulan 32 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 33 al baqarah ayat 275 34 al qashasah ayat 26 35 at thalaq ayat 6 36 Iman 37 Rezeki 38 ghaib 39 Surat Al-Insan Ayat 20 40 al isra ayat 23 41 Larangan mengikuti tradisi lokal 42 nikah 43 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 44 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 45 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 46 Ibnu majah 127 47 awan 48 Hadits Ahmad Nomor 20194 49 al+mursalat+ayat+33 50 kriteria pasangan 51 Prof yunus uns 52 asy-syu'ara ayat 214 53 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 54 tujuan hidup 55 permadani 56 surah tentang bersabar 57 ar-rahman+ayat+20 58 surat Nuh 59 menyukai 60 Surah an Nisa ayat 3 61 hadist kematian 62 Hadist tentang aqiqah 63 Rezeki dan kekayaan 64 1934 hadis Ibnu majjah 65 keluarga 66 Surat Thoha ayat 13-14 67 memanfaatkan waktu 68 surah al imran 110 69 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 70 al an'am ayat 151 71 Hadist abu daud 2437 72 Demi masa 73 akhirat 74 surah+al+imran+110 75 al baqarah ayat 186 76 gunung 77 ibrahim 22 78 tauhid 79 ibrahim 44 80 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 81 al hujurat ayat 10 82 al isra ayat 82 83 surat an nur ayat 23 84 adil 85 al imran 159 86 Surat Ap Ahqaf ayat 9 87 al hadid ayat 20 88 Urusan 89 al baqarah ayat 158 90 Albayyinah ayat 7 91 Surat yasin 92 albaqarah ayat 267 93 surah 'abasa ayat 38 94 al zalzalah ayat 7-8 95 annisa ayat 65 96 al isra ayat 78 97 Imran 30 98 Jujur 99 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 100 Ayat 216

Hasil pencarian tentang adz+dzariyat+ayat+29

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ


29. Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Adz-Dzariyat, 56).
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
-deskripsi"> Al Qur’an dalam ayat di atas disebut adz dzikr (pengingat), karena ia
Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ‘alaihis salam, sedangkan Adz...Ada pula yang menafsirkan adz dzikr dengan Lauh Mahfuzh.
mengendalikan anggota badan yang lain, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu’adz...” Mu’adz berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Jagalah ini.” Yakni lisanmu.
Ia kemudian maju, lalu ditemui Sa’ad bin Mu’adz, kemudian ia berkata kepadanya, “Wahai Sa’ad...bin Mu’adz!...berdasarkan jari-jamarinya.” Anas melanjutkan kata-katanya, “Kami mengira atau menyangka bahwa ayat
("Hai orang yang diturunkan Adz-Dzikru kepadanya!)
mentaukidkan atau mengukuhkan makna yang terdapat di dalam isimnya inna, atau sebagai fashl (yang menurunkan Adz-Dzikr
(Maka apakah Kami akan berhenti) akan menahan (menurunkan Adz-Dzikr kepada kalian) yakni Alquran (dengan
(Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr) yakni Alquran (agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31
Dimudhafkannya lafal Ghaafir kepada Adz-Dzanbi, lafal Qaabil kepada At-Taubi, dan lafal Syadiid kepada
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...hal. 359 dan 446, dan pada kedua tempat itu, ia berkata, “Shahih isnadnya”, dan didiamkan oleh Adz
Adz Dzaariyat: 41-42), sehingga tidak ada yang terlihat lagi selain tempat tinggal mereka, maka perhatikanlah
Lafal adz-dzurri bentuk jamak dari lafal dzurrah artinya semut yang paling kecil (dan dari kamu sendiri
Hibban juga meriwayatkan di halaman 438 di Mawaariduzh Zham’aan, demikian pula Ibnu Jarir di juz 29...Hakim di juz 2 hal. 23 juga meriwayatkan dan ia berkata, “Shahih isnadnya.” Dan didiamkan oleh Adz
pojok rumah, aku tidak mendengar apa yang diucapkannya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...Ia berkata, “Shahih isnadnya,“ dan didiamkan oleh Adz Dzahabi)

-deskripsi">...Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa´...ini dan ayat-ayat berikutnya....Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya Dia menyebutkan hukum tentangnya dan hukum selainnya secara umum
-deskripsi"> Dalam ayat lain disebutkan, “Jika mereka meminta minum, niscaya mereka...Al Kahfi: 29).

yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...maka sesungguhnya sembahan-sembahan mereka sama seperti yang engkau katakan.” Maka Allah menurunkan ayat...berkata, “Sesungguhnya sanadnya shahih,” Syaikh Muqbill mengatakan, bahwa yang ditetapkan oleh Adz
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...terhadapnya.” Sebagaimana dalam Lisanul Mizan, adapun Hakim, maka ia menshahihkannya dan didiamkan oleh Adz...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
-deskripsi"> Hal seperti firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala di ayat yang lain, “Dan...Al Kahfi: 29)

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya...Shaad: 29).

mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan Ramadhan sehingga turun ayat...terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.” (Syaikh Muqbil berkata...Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di juz 29 hal. 124-125 dimana para perawinya adalah...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat..., “Shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan, dan didiamkan oleh Adz...Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat
dibinasakan.” Beliau bersabda, “Tidak, bahkan aku menunda saja.” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...berkata, “Shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak menyebutkannya,” dan didiamkan oleh Adz

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu