Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 3 ALI+IMRAN+191 4 riba 5 Nabi meninggal 6 surat+AL-A'la+ayat+14 7 kesedihan 8 maaf 9 Surga 10 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 11 rezeki 12 Jibril 13 ar rum ayat 30 14 Sholat iedul fitri 15 hari raya 16 al ankabut ayat 2 17 sedekah 18 bidara 19 harga diri 20 al isra ayat 23 21 Berkah 22 ALLAH 23 Maut 24 Ali+Imran+85 25 Al Ahqaaf 20 26 tolaklah keburukan dengan kebaikan 27 Yunus+25 28 Hadist tentang hukum menyambung rambut 29 Ibrahim 30 Ibrahim :7 31 Kiamat 32 Surah yunus 92 33 ali imran ayat 92 34 Takwa 35 mati 36 Kiblat 37 Puasa 38 Surat Al-A’raaf ayat 180 39 banjir 40 ali imran 190 41 surat yusuf 42 hijrah 43 Al isra ayat 49 44 Aisyah 45 surat al maidah ayat 1 46 ali imran 102 47 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 48 surah+yusuf+ayat+12 49 Ali+Imran+193 50 almujadalah+ayat+11 51 Sikap muslim yerhadap yahudi 52 Hadits Muslim Nomor 1164 53 surat At-Taubah:34 54 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 55 At taubah ayat 34-35 56 al ikhlas 57 zakat 58 al maidah ayat 3 59 al imran 104 60 memaafkan 61 Ghuluw dalam beragama uzair 62 Sebaikbaik hadiah adalah doa 63 al imran 64 ikhlas 65 Melata 66 al imran 134 67 Maryam 68 Sembilan puluh sembilan nama 69 al-alaq ayat 1-5 70 kurma 71 ALI+IMRAN+190 72 luqman 13 73 Ali imran 74 majusi 75 al+isra+ayat+8 76 Ali imran ayat 173 77 Surat Al-Infitar 78 Hr muslim 1164 79 nadi 80 Menyesatkan 81 ali imran ayat 159 82 nabi tidur beralas kain tipis 83 Yusuf 13 84 Sembahlah Aku 85 ibrahim+7 86 Hai kaum Quresy! (atau perkataan yang serupa dengan itu). Tebuslah dirimu! Saya tiada dapat menolongmu barang sedikitpun dari siksa Tuhan. Hai bani Abdi Manaf! Saya tiada bisa menolongmu sedikitpun. Hai Abbas anak Abdul Mutholib! Saya tiada bisa menolongm 87 neraka 88 al-baqarah ayat 188 89 hadist tentang iman 90 Al muzzamil ayat 73 91 an nisa ayat 34 92 an-nisa ayat 34 93 Surat Al-Israa’ 17:110 94 pasukan bergajah 95 Bacalah 96 al+hujurat+ayat+12 97 Ar Rahman 98 Ali 'imran ayat 16 99 al+imran+134 100 ya ibadiyal ladzina inna ardi

Hasil pencarian tentang aisyah

terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 3
Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan...Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya...Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya:
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka tatkala menceritakan peristiwa itu) kepada Siti Aisyah, ia menduga bahwa hal ini tidak dosa (dan...Dia membukanya (kepadanya) yakni kepada Nabi Muhammad tentang pembicaraan Siti Hafshah kepada Siti Aisyah
(Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah...Siti Aisyah merasa puas dan bangga dengan beberapa hal yang ia peroleh, antara lain, ia diciptakan dalam
orang-orang yang membawa berita bohong) kedustaan yang paling buruk yang dilancarkan terhadap Siti Aisyah...Siti Aisyah mengatakan, bahwa mereka adalah Hissan bin Tsabit, Abdullah bin Ubay, Misthah dan Hamnah...Kemudian Allah swt. menampakkan kebersihan Siti Aisyah r.a....Sehubungan dengan peristiwa ini Siti Aisyah r.a. telah menceritakan, sebagai berikut, "Aku ikut bersama...Hanya sampai di sinilah kisah siti Aisyah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam
diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi saw. padam, maka beliau pun mengucapkan istirja`, lalu kata Aisyah
hal-hal yang telah disebutkan tadi (dan contoh-contoh) yakni berita yang aneh, yaitu berita tentang Siti Aisyah
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Aisyah r.a. katanya, "Rasulullah saw. membaca ayat, 'Dialah
(Jika kamu berdua bertobat) yakni Siti Hafshah dan Siti Aisyah (kepada Allah, maka sesungguhnya hati